Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 15118
Mărime: 75.87KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Claudia Plamadeala

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre democratizarea societăţii, dar rămîn multe probleme de rezolvat, pe care le pune tranziţia, printre care se remarcă problema finanţelor publice, în special cele locale. Consolidarea finanţelor publice locale presupune descentralizarea financiară şi fiscală, cimentarea autonomiei financiare la nivel de unitate administrativ-teritorială, optimizarea procesului de elaborare a bugetului local, transformarea lui într-un instrument de reglementare a operaţiunilor financiare anuale, asigurînd modalitatea de reflectare a impactului schimbărilor politice asupra activităţii autorităţii locale, raţionalizarea administrării finanţelor publice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate cetăţenilor.

Dinamismul transformării relaţiilor economice într-o măsură decisivă depinde de succesul stabilizării întregului sustem bugetar-financiar, în cadrul căruia relaţiile fiscale constituie o parte componentă importantă.

În etapa actuală, cînd economia Republicii Moldova nu este stabilă, impozitele îndeplinesc rolul de instrument fiscal, iar pe măsura stabilizării economice, ele trebuie să se îndepărteze de acest rol şi să îndeplinească funcţia de instrument de stimulare.

Impozitele şi taxele locale constituie o sursă importantă pentru constituirea veniturilor proprii ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. Această parte de venituri a resurselor financiare are caracter limitat şi după volum de cele mai multe ori este insuficientă.

Gradul de studiere a temei cercetate. Tema cercetată se referă la un spectru larg de probleme privind finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale şi stabilirea căilor de consolidare a lor. Consolidarea finanţelor publice la nivel de unitate administrativ-teritorială depinde mult de măsura descentralizării reale şi de gradul consolidării autonomiei financiare.

Cercetările ştiinţifice efectuate de către specialiştii în acest domeniu, au dat posibilitatea determinării funcţiilor şi rolului sistemului fiscal în perioada de tranziţie, obiectivelor politicii bugetar-fiscale, principiilor de bază ale activităţii autorităţilor publice locale, influenţei impozitelor şi taxelor locale în formarea veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. Aceste studii reprezintă o contribuţie originală în sfera ştiinţei.

Scopul lucrării constă în cercetarea resurselor financiare locale, în special cele cu caracter fiscal, identificarea problemelor actuale ale finanţării unităţilor administrativ-teritoriale şi stabilirea căilor de soluţionare a lor.

Obiectul lucrării îl constituie veniturile bugetelor locale şi posibilităţile de eficientizare a acestora, în Republica Moldova, la etapa actuală.

Suportul informaţional al lucrării îl constituie actele legislative ale Republicii Moldova, informaţiile oficiale furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică, rapoartele anuale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, lucrările de specialitate.

Noutatea ştiinţifică constă în următoarele:

-aprofundarea conceptului de politică bugetar-fiscală;

-stabilirea problemelor cu care se confruntă autorităţile publice locale;

-elaborarea propunerilor privind perfecţionarea mecanismului fiscalităţii;

-propunerea măsurilor de consolidare a finanţelor publice locale.

Structura lucrării. Conform obiectivelor propuse lucrarea cuprinde: introducere, trei capitole, concluzie, bibliografie, anexe.

În „Introducere” este argumentată actualitatea, necesitatea şi gradul de studiere a temei cercetate. Tot aici sunt formulate scopul şi sarcinile lucrării şi sunt prezentate elementele ce fundamentează noutatea ştiinţifică a lucrării.

Capitolul I “Bazele teoretice ale politicii bugetar-fiscale” prezintă o caracterizare generală a impozitelor. Tot aici sunt enumerate obiectivele politicii bugetar-fiscale şi principiile de bază ale activităţii autorităţilor publice locale.

Capitolul II “Analiza contribuţiei impozitelor şi taxelor locale în constituirea veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale” reflectă aportul care-l prezintă impozitele şi taxele locale în formarea bugetelor locale. De asemenea sunt enumerate şi caracterizate toate impozitele şi taxele locale.

Capitolul III “Resursele financiare locale în Republica Moldova: probleme şi modalităţi de consolidare” stabileşte problemele actuale ale finanţării unităţilor administrativ-teritoriale şi căile de soluţionare a lor. De asemenea este prezentat sistemul taxelor locale în cele mai dezvoltate state, care prezintă interes în aspect atît de cunoaştere, cît şi de acţiune.

În ultimul compartiment sunt sintetizate şi generate concluziile principale ale cercetării şi sunt formulate recomandări, care în opinia noastră, pot duce la soluţionarea problemelor actuale ale finanţării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

Cuvinte-cheie: impozite şi taxe, surse de finanţare, politică bugetar-fiscală, autonomie financiară, descentralizare financiară, perceptor fiscal, bugete locale, unităţi administrativ-teritoriale, consolidarea finanţelor publice locale.

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE POLITICII

BUGETAR - FISCALE.

1.1.Noţiunea, rolul, funcţiile şi criteriile de clasificare a impozitelor.

Resursele financiare publice sunt formate preponderent din impozite. Impozitul este un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire a veniturilor statului.

Termenul de „impozit” provine de la latinescul „impositum”.

Conform Codului Fiscal al R.M., impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia, pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată (14, 228p.).

În general, impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, bugetului de stat de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le posedă.

Această contribuţie are caracter obligatoriu, definitiv, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie imediată şi directă din partea autorităţilor publice.

Caracterul obligatoriu al impozitelor reiese din faptul că plata lui este impusă cetăţenilor şi agenţilor economici prin lege, cel mai frecvent - prin Constituţia ţării. Dreptul de a introduce impozite şi taxe îl au autorităţile publice. Organului legislativ suprem (Parlamentului) îi revine prerogativa de instituire a sistemului fiscal prin stabilirea sistemului de impozite, formarea autorităţilor fiscale, adoptarea legislaţiei fiscale, delegarea împuternicirilor privind stabilirea impozitelor generale şi locale.

Caracterul definitiv al impozitelor indică asupra unui act juridic finalizat şi încheiat, unei hotărîri finisate şi irevocabile, asupra unei decizii categorice şi nestrămutate prin acţiunea de impunere fiscală.

Preview document

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 1
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 2
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 3
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 4
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 5
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 6
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 7
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 8
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 9
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 10
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 11
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 12
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 13
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 14
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 15
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 16
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 17
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 18
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 19
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 20
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 21
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 22
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 23
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 24
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 25
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 26
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 27
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 28
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 29
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 30
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 31
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 32
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 33
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 34
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 35
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 36
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 37
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 38
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 39
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 40
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 41
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 42
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 43
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 44
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 45
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 46
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 47
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 48
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 49
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 50
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 51
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 52
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 53
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 54
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 55
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 56
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 57
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 58
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 59
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 60
Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Analiza Impozitelor si Taxelor Locale in Formarea Venitului Bugetului Unitatilor Administrativ-Teritoriale.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Funcția de casier a trezoreriei statului

Capitolul 1. Structura organizatorică şi rolul Trezoreriei statului în România 1.1. Conţinutul economic, importanţa şi rolul Trezoreriei în...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Veniturile bugetului local - așezare și administrare pe exemplul Comunei Miroslava

Capitolul I BUGETELE LOCALE ŞI ROLUL LOR ÎN REALIZAREA AUTONOMIEI LOCALE 1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol Finanţele...

Sistemul Bugetului Public

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE 1.1. Sistemul bugetului public Originea cuvântului “buget” se găseşte în vechea limbă franceză şi anume în...

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 1.1 Definirea sistemului bugetar public...

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Analiza Impozitului pe Venit în România

Introducere Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela...

Monografie Primaria Comunei Darmanesti

CAP. 1 Organizarea si Functionarea Primariei Comunei Darmanesti 1.1 Scurt istoric al orasului Siret Orasul Siret este situat în partea de nord a...

Rolul Creditului Public in Finantarea Cheltuielilor din Bugetele Locale

Finantele publice locale îsi au originea în autonomizarea autoritatilor teritoriale în administrarea comunitatilor respective. Comunitatile locale...

Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale Finanţele publice reprezintă...

Ai nevoie de altceva?