Analiza lichidității în zona euro 2011-2014

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 12551
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Banca Centrală Europeană 1

1.1.Obiectivul Băncii Centrale Europene 1

1.2.Instrumente de politică monetară 2

1.3.Rolul băncilor centrale 4

Capitolul 2. Analiza lichidității valorii creditelor și masei monetare, în perioada 2010-2013 4

2.1. ANUL 2010 5

2.2. ANUL 2011 7

2.3. ANUL 2012 8

2.4. ANUL 2013 10

Capitolul 3. Interpretarea lichidității valorii creditelor și masei monetare, în perioada 2010-2013 13

Capitolul 4. Concluzii 17

Bibliografie 19

Extras din document

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală responsabilă de moneda unică europeană - euro. Principala atribuție a BCE constă în menținerea puterii de cumpărare a euro și a stabilității prețurilor în zona euro, formată din cele 19 țări din Uniunea Europeană care au adoptat euro începând cu anul 1999.

Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale alcătuiesc Eurosistemul - sistemul băncilor centrale din zona euro. Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie menținerea stabilității prețurilor, respectiv protejarea valorii monedei euro.

Banca Centrală Europeană răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit situate în zona euro și în statele membre participante din afara zonei euro, în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, care include și autoritățile naționale competente. Banca Centrală Europeană contribuie astfel la siguranța și soliditatea sistemului bancar și la stabilitatea sistemului financiar în cadrul UE și în fiecare stat membru participant.

Competența în domeniul politicii monetare a zonei euro a fost transferată la nivel comunitar fapt stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Tratatul de la Maastricht atribuie BCE responsabilitatea pentru politica monetară unică și îi încredințează un obiectiv fundamental, respectiv menținerea stabilității prețurilor. Țările participante la zona euro nu mai dispun de politici monetare și valutare și, prin urmare, trebuie să se bazeze pe alte politici pentru a promova competitivitatea și a se adapta la șocuri. Pe baza analizelor economice și monetare periodice, Consiliul guvernatorilor ia decizii referitoare la nivelul principalelor rate ale dobânzilor BCE în vederea realizării obiectivului de stabilitate a prețurilor. Apoi, Comitetul executiv al BCE răspunde de implementarea deciziilor de politică monetară. Acestea sunt aplicate prin orientarea ratelor dobânzilor pe termen scurt de pe piața monetară către nivelul ratelor dobânzilor hotărât de Consiliul guvernatorilor.

1.2.Instrumente de politică monetară

În zona euro, deciziile de politică monetară sunt luate de Consiliul guvernatorilor BCE, care este format din cei șase membri ai Comitetului executiv al BCE și din guvernatorii băncilor centrale naționale ale țărilor din zona euro, pe baza principiului „o persoană, un vot”. În ceea ce privește operațiunile prin care sunt puse în aplicare deciziile de politică monetară, Consiliul guvernatorilor le derulează, ori de câte ori este posibil și adecvat, prin intermediul băncilor centrale naționale, în conformitate cu principiul descentralizării operaționale. Tratatul interzice în mod explicit finanțarea deficitelor bugetare prin intermediul băncilor centrale. Acesta mai prevede că sectorul public nu trebuie să beneficieze de acces privilegiat la instituțiile financiare.

În plus, așa-numita clauză „no bail-out” din Tratat menționează clar faptul că nici Comunitatea, niciun stat membru nu poate fi considerat responsabil pentru angajamentele asumate de un alt stat membru.Tratatul impune statelor membre UE obligația de a evita deficitele excesive. În ceea ce privește statele membre care nu respectă plafoanele pentru deficitul bugetar și pentru datoria publică stabilite în Protocolul privind procedura de deficit excesiv (PDE), anexat Tratatului, aplicarea acestei proceduri poate conduce, în ultimă instanță, la sancțiuni financiare. Pentru orientarea ratelor dobânzilor pe termen scurt de pe piața monetară către nivelul ratelor dobânzilor stabilit de Consiliul guvernatorilor, BCE și Eurosistemul utilizează trei instrumente:

a)rezervele minime obligatorii (RMO)

b)operațiunile de piață

c)facilitățile permanente

a)Funcția principală a rezervelor minime obligatorii este stabilizarea ratelor dobânzilor pe piața monetară. Băncile trebuie să dețină rezervele minime obligatorii în conturile Eurosistemului. Aceste rezerve generează cererea structurală de lichiditate din partea sectorului bancar al zonei euro, nivelul acestora fiind stabilit în funcție de bilanțul fiecărei instituții de credit. Aproximativ 6 000 de bănci fac obiectul constituirii rezervelor minime obligatorii. RMO trebuie îndeplinite, în medie, pe parcursul perioadei de constituire, respectiv intervalul pentru care se calculează nivelul rezervelor care trebuie constituite de către bănci. Această perioadă începe de obicei în ziua de marți următoare ședinței Consiliului guvernatorilor care are programată evaluarea orientării politicii monetare. Rezervele minime obligatorii sunt remunerate de Eurosistem la o rată a dobânzii medii marginale aferente operațiunii principale de refinanțare din perioada de constituire.

Rezerva minima obligatorie reprezintă nivelul minim al rezervelor pe care instituțiile de credit sunt obligate să le dețină la banca centrală. Pentru fiecare instituție, se calculează ca procent din totalul depozitelor constituite de clienții nebancari la acea instituție de credit.

b)Operațiunile de piață monetară se folosesc la inițiativa Băncii centrale și au ca scop ghidarea ratelor de dobândă, gestionarea condițiilor lichidității pe piața monetară și orientarea politicii monetare. Acestea se realizează descentralizat, respectiv BCE coordonează operațiunile, dar tranzacțiile sunt derulate practic la nivelul BCN.

Bibliografie

1)POLITICA MONETARA, “Monedă, bănci şi politici monetare”- Nicolae Dardac

2)BASNO, Cezar DARDAC, Nicolae Monedă, credit, bănci, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

3)Victor Stoica, Petre Deaconu, „Bani si credit”, Editura Economica

4) Moneda, Nicolae Dardac, Teodora Barbu,2009

5)Vasile Turliuc, „Politici monetare”, Editura Polirom 2002

6) Moneda Si Credit - Vasile Turliuc, Vasile Cocris, Angela Boariu

7)CERNA, Silviu Banii şi creditul în economiile contemporane, Editura Enciclopedică, Colecţia Băncii Naţionale a României, 1994

8)Dictionar Economic, Editura Economica

9)www.ecb.europa.eu

Preview document

Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 1
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 2
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 3
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 4
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 5
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 6
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 7
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 8
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 9
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 10
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 11
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 12
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 13
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 14
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 15
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 16
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 17
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 18
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 19
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 20
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 21
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 22
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 23
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 24
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 25
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 26
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 27
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 28
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 29
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 30
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 31
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 32
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 33
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 34
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 35
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 36
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 37
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 38
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 39
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 40
Analiza lichidității în zona euro 2011-2014 - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Analiza lichiditatii in zona euro 2011-2014.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?