Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local

Proiect
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19476
Mărime: 401.17KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gh. Voinea

Cuprins

INTRODUCERE 2

Cap. I PROCESUL BUGETAR LOCAL 4

1.1. Conţinutul şi semnificaţiile procesului bugetar local 5

1.2. Principii şi reguli bugetare 11

Cap. II ELABORAREA PROIECTULUI BUGETULUI LOCAL – FAZĂ FUNDAMENTALĂ A PROCESULUI BUGETAR LOCAL 17

2.1. Fundamentarea veniturilor bugetului local 21

2.2. Fundamentarea cheltuielilor bugetului local 28

2.3. Calendarul bugetar 34

2.4. Aprobarea proiectului bugetului local 37

Cap. III EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL – FAZĂ DETERMINANTĂ A PROCESULUI BUGETAR LOCAL 38

3.1. Execuţia veniturilor bugetului local 40

3.2. Execuţia cheltuielilor bugetului local 43

3.3. Încheierea execuţiei bugetare 45

3.4. Analiza execuţiei bugetare la primăria comunei Micleşti, judeţul Vaslui 46

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 59

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

INTRODUCERE

Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale instituţiilor publice. În buget veniturile se înscriu după conţinutul lor fiscal sau nefiscal şi după sursa de provenienţă în cadrul fiecărei subdiviziuni stabilindu-se nivelul încasărilor, iar cheltuielile se înscriu, conform clasificaţiei bugetare, după conţinutul şi după destinaţia pe care o capătă (pe domenii de activitate, ramuri şi subramuri), stabilindu-se nivelul acestora.

Prin bugetul public se stabileşte un raport între veniturile publice, care sunt, în principal, impozite şi taxe, şi nevoile sociale, urmărindu-se evitarea inechităţii în repartiţia sarcinilor fiscale asupra membrilor societăţii. Printr-un buget bine alcătuit, riguros fundamentat, Parlamentul şi Guvernul pot avea o imagine de ansamblu, clară, asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale create în economie şi valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor. În mod similar, organele locale ale puterii şi administraţiei de stat pot avea o astfel de imagine la nivel mezoeconomic .

Bugetele locale cuprind bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridică (comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti). Bugetele locale se întocmesc în condiţii de autonomie. Astfel, acestea îşi dimensionează prevederile bugetare ale cheltuielilor în raport cu nevoile lor proprii, în corelare cu resursele pe care le pot mobiliza din impozite, taxe şi celelalte venituri stabilite de legea bugetară, efectuând controlul asupra modului de utilizare a fondurilor alocate. În cazul în care bugetele nu-şi pot acoperi cheltuielile din venituri proprii stabilite în conformitate cu legea, acestea pot beneficia de transferuri de fonduri băneşti de la bugetul de stat.

Bugetele locale asigură dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, fundamentarea resurselor financiare, stimularea iniţiativei locale, afirmarea autonomiei locale şi exercitarea controlului asupra utilizării fondurilor locale.

Bugetul local reprezintă instrument principal al autorităţilor administraţiei publice locale în vederea selectării priorităţilor de finanţare din strategiile de dezvoltare economico-socială ale localităţilor.

Bugetul local constituie instrumentul principal de asigurare a autonomiei decizionale a autorităţilor administraţiei publice locale, de valorificare eficientă a resurselor locale şi de îmbunătăţire a utilizării fondurilor locale.

Ţinând seama de modul de exercitare a puterii şi de împărţirea administrativ teritorială a statului, bugetele locale sunt formate din bugetele judeţelor, bugetele municipiilor, bugetele oraşelor şi bugetele comunelor.

Prin aşezarea autonomiei locale la baza organizării şi funcţionării organelor administraţiei publice locale, între bugetele unităţilor administrative-teritoriale sunt relaţii de interconexiune, prin care se redistribuie resursele băneşti în vederea satisfacerii cerinţelor colective.

Din bugetele comunelor, oraşelor şi municipiilor se finanţează învăţământul preuniversitar, acţiunile de cultură şi religie, asistenţa socială, ajutoare, serviciile de dezvoltare publică, transporturi, agricultură şi alte acţiuni sociale.

Prin bugetele judeţelor se asigură fonduri pentru acţiunile de cultură şi religie, asistenţă socială, ajutoare şi indemnizaţii, servicii de dezvoltare publică, transporturi şi alte acţiuni sociale.

Bugetele locale reprezintă instrumentele de planificare şi de conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale. Structura acestora reflectă gradul de autonomie a administraţiei locale faţă de puterea centrală şi legăturile existente între diferitele administraţii teritoriale.

De asemenea, bugetele locale reflectă fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor administraţiilor locale, modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a deficitelor.

Bugetul local este o componentă a sistemului de bugete definit conform reglementărilor legale, ca o verigă a acestuia, în contextul autonomiei în raport de celelalte componente (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor sociale, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetul trezoreriei statului şi altele).

În prezenta lucrare sunt analizate etapele prin care se realizează bugetul local – elaborarea proiectului de buget, aprobarea proiectului de buget şi execuţia bugetului – aşa cum sunt efectuate în cadrul primăriei unei comune.

Pentru realizarea acestei lucrări s-au analizat contul de execuţie al primăriei comunei Micleşti, precum si bugetul local al acesteia; s-a efectuat, în mod deosebit, o analiză a execuţiei bugetare.

Preview document

Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 1
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 2
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 3
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 4
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 5
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 6
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 7
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 8
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 9
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 10
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 11
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 12
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 13
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 14
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 15
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 16
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 17
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 18
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 19
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 20
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 21
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 22
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 23
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 24
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 25
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 26
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 27
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 28
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 29
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 30
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 31
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 32
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 33
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 34
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 35
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 36
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 37
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 38
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 39
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 40
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 41
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 42
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 43
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 44
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 45
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 46
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 47
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 48
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 49
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 50
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 51
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 52
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 53
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 54
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 55
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 56
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 57
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 58
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 59
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 60
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 61
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 62
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 63
Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare si Executare a Bugetului Local.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul Primăriei Comunei Ceanu Mare

INTRODUCERE Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administraţiei publice, un accent important fiind pus pe...

Execuția bugetară. Bugetele locale

CAPITOLUL I AUTONOMIA BUGETELOR LOCALE 1.1. Aspecte generale Comunitåtile locale sunt colectivitåti umane delimitate teritorial, politic si...

Procesul bugetar la unitățile administrativ teritoriale - studiu de caz - Primăria Sapoca

Capitolul 1. Bugetele locale şi procesul bugetar 1.1. Bugetul local în sistemul unitar de bugete În ţara noastră funţionează mai multe bugete şi...

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2006-2008

1. Indicatorii bugetari sintetici Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblul de activitati si operatiuni, integrate coerent si convergent...

Analiza bugetului local Pitești

Cap I. Prezentarea orasului 1.1 Cadrul natural Municipiul Pitesti, resedinta a judetului Arges, este situat in partea central-sudica a Romaniei,...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Comunei Urechești

Cap 1. Organizarea și funcționalitatea Primăriei comunei Urechești 1.1 Scurt istoric Procesul de constituire a așezărilor omenești pe teritoriul...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Te-ar putea interesa și

Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani

INTRODUCERE, ,,Impozitele înseamnă ceea ce plătim pentru o Societate civilizată.” (Justice Oliver Wendell Holmes) Viaţa curentă a oamenilor...

Analiza metodologiei de elaborare, aprobare și execuție a bugetului local

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Interpretări şi semnificaţii cu privire la bugetele publice Procesul...

Organizarea gestiuni financiare a primăriei comunei Bârnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Monografie - Primăria Comunei Tămășeni

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Tămăşeni 1.1. Scurt istoric Primăria Tămăşeni are, potrivit legii, personalitate juridică,...

Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale Finanţele publice reprezintă...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul adminstratiei publice - Primăria Municipiului Bârlad

1. Capitolul I – Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Barlad 1.1. Istoricul municipiului Barlad Barladul reprezinta un nume si o...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA 1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI Municipiul Botosani este...

Monografie Casa de Asigurări Iași

Sãnãtatea-“o stare de bunãstare fizicã,mentalã si socialã şi nu doar o absenţa a bolii şi a infirmitãţii”definiţie din care putem distinge cã...

Ai nevoie de altceva?