Analiza pietei fondurilor de investitii din Romania

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza pietei fondurilor de investitii din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

CAPITOLUL I. FONDURILE DE INVESTIȚII 3
1.1. Noțiuni generale 3
1.2. Funcționarea fondurilor de investiții 5
CAPITOLUL II. CATEGORII DE FONDURI DE INVESTIȚII ÎN ROMÂNIA 7
BIBLIOGRAFIE 10

Extras din document

CAPITOLUL I. FONDURILE DE INVESTIȚII

1.1. Noțiuni generale

Fondurile de investiții sunt entități care acumulează bani de la mai multe persoane ( investitorii în fonduri), bani pe care administratorul fondului îi investește, conform politicii de investiții declarate ale fondului, în : instrumente ale pieței monetare, obligii municipale și/sau corporatiste, acțiuni tranzacționate pe piața bursieră, precum și în alte valori mobiliare permise de autoritatea de reglementare. Altfel spus, un fond de investiți cunoscut și sub denumirea de fond mutual, este un organism de plasament colectiv, în care un număr relativ mare de investitori individuali posedă o parte limitată prin lege și investesc în diverse instrumente financiare pentru îndeplinirea obiectivului financiar al fondului.

Sunt două categorii de fonduri de investiții și anume :

- Fondurile deschise de investiții numite și Organisme de Plasament Colectiv ;

- Fondurile închise de investiții numite și Alte Organisme de Plasament Colectiv ;

În prezent în România sunt cuprinse ambele categorii de fonduri.

Fondurile de investiții apar în România începând cu anul 1993 parcurgând pași importanți referitor la reglementare și creșterea în importanță în ceea ce privește valoarea activelor aflate în administrare.

Pe data de 25 august 1993, Guvernul României pune în vigoare ordonanța nr. 24/1993 care reglementează constituirea și funcționarea fondurilor deschise de investiţii precum şi societăţile de investiţii ca instituţii de intermediere financiară. La puțin timp după intrarea în vigoare a ordonanței apare primul fond deschis de investiții în România. În noiembrie 1993 apare Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri fiind administrat de Societatea de Asistenţă Financiară şi Investiţii (SAFI), depozitar: Banca Dacia Felix. După o lună acest fond își începe funcționarea.

După înfiinţarea FMOA ia ființă şi: "Dacia Felix" în Cluj administrat de Proinvest (depozitar: banca Dacia Felix) şi Credit Fond în Bucureşti, administrat de Certinvest SA (depozitar: banca Credit Bank). Ele au fost înființate ca societăți civile, neplătitoare de impozite astfel se înregistrau creșteri superioare mijloacelor de plasament care deja existau.

Deși erau administrate în baza unei legi, fondurile nu erau supravegheate îndeaproape referitor la politica lor de investiții, astfel legiuitorul a lăsat la atitudinea fiecărui administrator de fond libera alegere vis a vis de modalitatea de calcul potrivit prospectului de emisiune. Astfel nu exista nicio instituție care sa stabilească precis calculul valorii activului net unitar și controlul activității fondurilor, singura autoritate care avea atribuții asemănătoare fiind Agenția de Valori Mobiliare care aparținea de Ministerul Finanțelor. Prin urmare o practică constant utilizată în următorii ani a fost cunoscută de SAFI Invest adică de a înregistra în valoarea actuală unitară a activului net venituriile viitoare înregistrate de diversele active în care fondul investea.

Datorită rentabilităților sporite obținute și a sumelor din ce în ce mai mari unde erau atrase în circuitul fondurilor, concurența înregistra o creștere substanțială în acest domeniu și totodată foarte profitabilă.

În anul 1995 s-au înființat multe fonduri de investiții și anume: Fondul Naţional de Investiţii (administrat de SOV Invest SA), Ardaf, Armonia, Octogon, Fondul Mutual Transilvania, multe dintre ele rezistând până în prezent. Fondul Dacia Felix îşi schimăa denumirea în Fondul Român de Investiţii .

Agenţia Valorilor Mobiliare se schimbă într-un organ de sine stătător ce are drept de reglementare adica Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, care inițial impune existența unei autorizări pentru fiecare fond în parte. Ulterior, datorită reglementării din ce in ce mai mult a sectorului financiar, intervin mari fluctuații în piața acestor fonduri.

În anul 1996 apar trei fonduri deschise de investiții : Investor, Fondul de Comerţ Exterior (FCEx) şi Solidaritatea. Acest an a fost un an foarte greu deoarece a venit prima criză a fondurilor mutuale românești.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza pietei fondurilor de investitii din Romania.docx

Bibliografie

1. Dumitru Pârvu, Eficiența investițiilor, Editura LUMINALEX, București, 2003 ;
2. Ovidiu Stoica, Mecanisme și instituții ale pieței de capital. Piețe de capital emergente, Editura Economică, București, 2002.
3. Pavel V. Ungurean, Bănci, burse și profit pe piața financiară, Editura DACIA, Cluj – Napoca, 2007 ;
WEBOGRAFIE
- http://www.kmarket.ro/
- http://www.wall-street.ro/
- www.aaf.ro
- www.despreinvestitii.ro