Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 11739
Mărime: 5.35MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mija Eduard

Extras din document

SC Termoelectrica SA Bucuresti, înfiintata prin Hotarârea de Guvern numarul 672/2000, este o societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, in autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor.

Înca de la constituire SC Termoelectrica SA a fost constienta de necesitatea îmbunatatirii continue a activitatii, având drept scop:

- redresarea financiara a societatii pe termen mediu si lung;

- cresterea gradului de competitivitate in domeniul productiei;

- reducerea costurilor de productie;

Companie cu o experienta de activitate de peste 50 ani, SC Termoelectrica are ca obiect principal de activitate producerea si vânzarea energiei electrice si termice produse prin arderea combustibililor fosili.

In paralel cu cele doua activitatii de baza, aceasta desfasoara o serie de activitati complementare si suport, dintre care cele mai importante sunt:

- efectuarea de revizii tehnice, reparatii planificate accidentale;

- efectuarea de retehnologizari si modernizari;

- promovarea, planificarea si derularea programelor de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari;

- promovarea si derularea programelor pentru reducerea impactului instalatiilor termoenergetice asupra mediului înconjurator;

- operatiuni import-export, inclusiv bartere cu produse;

- achizitionarea de combustibili si aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatii de baza;

- activitati specifice in domeniul securitatii muncii, al sanatatii personalului, inclusiv al prevenirii si stingerii incendiilor;

- realizarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii;

- studii, analize tehnico-economice si financiare pentru domeniul de activitate;

In anul 2001, SC Termoelectrica SA avea 19 sucursale si o filiala în care functionau in total 36 centrale termoelectrice, 5 centrale termice (pe carbune sau hidrocarburi) si 14 centrale hidroelectrice de mica putere raspândite pe tot teritoriul tarii.

In anul 2002 a marcat o noua etapa in procesul de restructurare a SC Termoelectrica SA prin transferarea catre autoritatile locale a obiectivelor energetice al caror rol preponderent îl reprezinta producerea de energie termica pentru acoperirea necesitatilor respective precum si transferarea centralelor hidroelectrice de mica putere in patrimoniul SC Hidroelectrica SA.

In aceasta forma de organizare, ulterior acestor externalizari SC Termoelectrica SA era formata din 11 sucursale si o filiala organizata ca societate comerciala – Deva, având in total 17 centrale termoelectrice.

Puterea instalata în capacitatile SC Termoelectrica SA la începutul anului 2002 a fost de 11.407 MW în grupuri electroenergetice, 690 MW in cazane de abur industrial si 5.278 MW în cazane de apa fierbinte.

Prin programul de retragere din exploatare a unor capacitati excedentare neperformante pe parcursul anului 2002, puterea instalata s-a redus cu circa 860 MW ajungând la 10.605 MW, din care 44,60% hidrocarburi si 55,40% carbune.

SC Termoelectrica SA ramâne si în noua structura organizatorica principalul producator de energie electrica si termica din România, cu o productie de energie electrica realizata în anul 2002 de circa 25,104 TWh si respectiv de energie termica de circa 17.182,01 Tcal. De asemenea asigura in continuare alimentarea cu caldura si apa calda menajera in 11 municipii si localitati din tara unde, cu exceptia Municipiului Bucuresti detine si reteaua de transport.

Tinând cont de faptul ca in prezent SC Termoelectrica SA Bucuresti dispune de un parc de grupuri energetice in cea mai mare parte învechite (peste 82% din capacitatea instalata are o vechime de peste 20 ani) si o conceptie tehnologica depasita, au impus o serie de particularitati ale producerii de energie in capacitatile sale si anume:

- performante sub nivelul tehnologiilor actuale si costuri de productie ridicate;

- automatizare neperformanta care nu corespunde cu noile norme europene;

- neândeplinirea normelor de emisii impuse de Comunitatea Europeana îndeosebi pentru SO2 si NO2 ;

- dependenta ridicata de import pentru asigurarea resurselor energetice si anume 77% pentru pacura si circa 40% pentru gaze naturale;

SC Termoelectrica SA este constienta de rolul important pe care îl are in realizarea dezideratului privind continuitatea alimentarii si sigurantei Sistemului Energetic National, prin mentinerea la dispozitia Dispecerului Energetic National a unei capacitati de productie care sa compenseze viitoarele opriri ale Centralei Nuclearo Energetice Cernavoda, capacitatile programate in reparatii planificate, cele aflate in reparatii accidentale, precum si rezerva de putere pentru reglajul primar si secundar, rezerva turnata, alte restrictii de sistem. Toate acestea conduc la necesitatea ca societatea sa aiba permanent gata de functionare o capacitate instalata totala de peste 9.100 MW.

Societatea a realizat in ultimii ani o serie de actiuni care au avut ca rezultat reducerea costurilor de productie si implicit a pretului de vânzare al energiei.

Constienta de importanta sa in economia româneasca, Termoelectrica si-a propus un ambitios program strategic de restructurare a societatii in scopul îndeplinirii urmatoarelor deziderate:

- încadrarea aspectelor specifice ale dezvoltarii strategice a societatii in prevederile „Strategiei nationale de dezvoltare energetica a României pe termen mediu 2001-2004” si in directivele de dezvoltare stabilite prin „Liniile directoare privind Strategia de dezvoltare energetica pe termen lung 2002-2015”

- redresarea financiara a societatii pe termen mediu si lung, urmarindu-se in primul rând eliminarea pierderilor financiare;

- cresterea gradului de competitivitate in domeniul productiei termo prin realizarea unor grupuri de centrale comparabile din punct de vedere al costurilor de producere si al segmentului de piata acoperit care sa permita asigurarea componentei de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor in mod echilibrat pentru toti producatorii participanti la piata de energie;

- reducerea costurilor de productie si implicit a pretului de vânzare a energiei electrice pentru a putea face fata unei competitii crescânde pe o piata libera;

Preview document

Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 1
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 2
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 3
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 4
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 5
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 6
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 7
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 8
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 9
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 10
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 11
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 12
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 13
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 14
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 15
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 16
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 17
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 18
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 19
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 20
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 21
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 22
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 23
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 24
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 25
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 26
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 27
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 28
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 29
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 30
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 31
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 32
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 33
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 34
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 35
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 36
Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Analiza Rentabilitatii Riscului si Echilibrului Financiar la SC Termoprest SA Paroseni.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Financiar al Firmei

1. Obiectivele si scopurile financiare ale întreprinderii (echilibrul financiar, rentabilitatea, cresterea economica) Viata economico-financiara a...

Diagnosticul Financiar al Rentabilității și Riscurilor Întreprinderii

Introducere: Este cunoscut faptul, că pentru a asigura o activitate de producţie profitabilă sunt necesare unele condiţii specifice de desfăşurare...

Finanțarea agenților economici

I. Diagnostic financiar 1.Pozitia financiara: - Bilantul functional 1. Bilantul functional al anului 2001 Activ Pasiv Alocari stabile 3 126...

Analiza performanțelor financiare ale societății comerciale Ulerom SA

ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE „ULEROM” S.A. CAP.1. Descrierea societăţii comerciale „Ulerom” SA Obiectul de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?