Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 20435
Mărime: 404.06KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Blanaru

Cuprins

INTRODUCERE.2

CAPITOLUL 1

ANSAMBLUL ACTIVITĂŢII BANCARE ÎN CONTEXTUL EVALUĂRII.4

1.1. Cadrul organizatoric şi funcţional al sistemului bancar.4

1.2. Specificul performanţelor bancare – conceptul de “performanţă bancară”.6

1.3. Rolul managementului bancar în obţinerea performanţelor băncii.10 1.4. Activitatea de management a activelor şi pasivelor bancare.12

CAPITOLUL 2

PRINCIPALELE REZULTATE – INFLUENŢĂ ASUPRA PERFORMANŢELOR BANCARE.21

2.1. Activitatea bancară privind evidenţa veniturilor şi cheltuielilor.21

2.1.1.Veniturile bancare – concept, categorii.21

2.1.2. Cheltuielile bancare – concept, categorii.23

2.1.2.1. Structura costurilor bancare.26

2.2. Profitabilitatea – instrument al conducerii bancare.29

2.2.1. Profitul ca rezultat al activităţii bancare.29

2.2.2. Profitabilitatea băncilor comerciale.31

2.3. Evaluarea performanţelor bancare prin intermediul indicatorilor de profitabilitate.36

CAPITOLUL 3

EVALUAREA REZULTATELOR ŞI PERFORMANŢELOR BANCARE LA RAIFFEISEN BANK.41

3.1. Evoluţii generale privind performanţele băncii.41

3.2. Analiza activelor şi pasivelor băncii.43

3.3. Analiza principalelor rezultate la Raiffeisen Bank.48

3.3.1. Analiza structurală şi evolutivă a veniturilor.48

3.3.2. Analiza structurală şi evolutivă a cheltuielilor.51

3.3.3. Determinarea şi raportarea pe segmente de activitate a profitului.54

3.4. Evaluarea indicatorilor de profitabilitate.58

CAPITOLUL 4

FUNDAMENTAREA PERFORMANŢELOR VIITOARE – PREVIZIUNI, TENDINŢE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ.62

4.1. Strategii de dezvoltare a activităţii.62

4.2. Previzionarea rezultatelor la Banca Raiffeisen.65

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.69

ANEXE.73

BIBLIOGRAFIE.75

Extras din document

INTRODUCERE

Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de piaţă, băncile au un rol major, ele acţionând ca ”vârf de lance” în promovarea reformei şi manifestarea concretă a mecanismului autoreglării economice. Prima mare restructurare a sectorului bancar românesc a constat în gruparea activităţii bancare pe două niveluri, şi anume Banca Naţională a României în calitate de bancă centrală şi băncile comerciale.

Lucrarea de faţă prezintă un segment al activităţii complexe a băncilor comerciale şi anume cel al analizei şi evaluării performanţelor din activitatea bancară.

Termenul reprezintă, în sens economic, o substantivizare a verbului din limba engleză “to perform” adică, într-o traducere aplicabilă mediilor de afaceri, a îndeplini, a executa o sarcină, în vreme ce substantivul “performance” semnifică doar actul, procesul de realizare a sarcinii. Înţelesul dat în limba română curentă acela de depăşire a limitelor şi poate avea semnificaţia unei realizări deosebite.

Performanţelor bancare s-au îmbunătăţit, în primul rând ca urmare a faptului că s-au dezvoltat mult produsele şi serviciile bancare în toate domeniile de activitate. Însăşi esenţa activităţii bancare s-a îmbunătăţit prin organizarea băncilor ca societăţi pe acţiuni şi prin demararea procesului de privatizare.

Conceptul de evaluare a performanţelor bancare nu poate fi abordat şi înţeles separat de managementul bancar, ca factor specific de rentabilizare a sectorului bancar.

Tema propusă spre studiu a fost structurată într-o formulă care să scoată în evidenţă pentru început rolul managementului bancar în obţinerea performanţelor băncii, necesitatea şi importanţa evaluării performanţelor bancare.

În vederea reflectării principalelor rezultate ce influenţează performanţele bancare se urmăresc următoarele: colectarea informaţiilor, înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul instituţiei bancare, întocmirea documentelor de sinteză, care oferă mediului exterior imaginea sintetică, fidelă şi retrospectivă a situaţiei băncii.

Preocupările pentru realizarea practică a evaluării performanţelor bancare s-au materializat pe suportul rapoartelor anuale din anii 2006, 2007, 2008 ale Băncii Raiffeisen.

În ceea ce priveşte evaluarea principalelor rezultate cu influenţă asupra performanţelor bancare se prezintă o analiză evolutivă a activelor şi pasivelor bancare în activitatea desfăşurată – pe exemplul Raiffeisen Bank.

Natura eficienţei economice este dată de raportul între efectul şi efortul economic pe care le implică orice activitate economică, consideraţie care stă la baza modelului de analiză a relaţiei venituri – cheltuieli. Analiza structurală şi evolutivă a veniturilor şi cheltuielilor contribuie la determinarea profiturilor cu repartizarea pe segmente de activitate.

În contextul obţinerii de rezultate profitabile, un bun cadru de evaluare a performanţelor, se concretizează în analiza indicatorilor de bonitate (rata rentabilitaţii financiare, rata rentabilitaţii economice, multiplicatorul capitalului, rata profitului, rata marjei de dobândă).

Capitolul final al lucrării prezintă fundamentarea performanţelor viitoare concretizată în previziuni ale veniturilor şi cheltuielilor bancare (Buget de venituri şi cheltuieli) şi ale profitului ca rezultat al activităţii, urmărindu-se tendinţele pe următorii trei ani, pe baza rezultatelor precedente.

Tratarea subiectului propus a fost posibilă numai prin utilizarea unor elemente conceptuale specifice mai multor domenii: management bancar, analiză economică, contabilitate, statistică.

CAPITOLUL 1

ANSAMBLUL ACTIVITĂŢII BANCARE ÎN CONTEXTUL EVALUĂRII

1.1. Cadrul organizatoric şi funcţional al sistemului bancar

Odată cu adoptarea celor două legi bancare – Legea nr. 58 din 5 martie 1998 privind activitatea bancară şi Legea nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale s-a consfinţit crearea unui sistem bancar.

Economia de piaţă presupune, în mod explicit, existenţa unei economii băneşti în contextul căreia sistemul bancar trebuie să asigure cadrul care să dea posibilitatea mobilizării tuturor fondurilor băneşti disponibile în economie şi orientarea lor temporară, pe perioade mai lungi sau mai scurte, către activităţi economice, în mod prioritar spre cele productive.

Elementele componente ale sistemului bancar ce definesc şi condiţionează din punct de vedere sistemic activitatea unei bănci, se concretizează din :

Preview document

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 1
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 2
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 3
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 4
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 5
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 6
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 7
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 8
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 9
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 10
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 11
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 12
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 13
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 14
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 15
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 16
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 17
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 18
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 19
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 20
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 21
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 22
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 23
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 24
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 25
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 26
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 27
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 28
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 29
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 30
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 31
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 32
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 33
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 34
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 35
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 36
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 37
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 38
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 39
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 40
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 41
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 42
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 43
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 44
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 45
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 46
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 47
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 48
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 49
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 50
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 51
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 52
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 53
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 54
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 55
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 56
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 57
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 58
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 59
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 60
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 61
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 62
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 63
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 64
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 65
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 66
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 67
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 68
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 69
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 70
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 71
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 72
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 73
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 74
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 75
Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Analiza Rezultatelor Financiare la o Banca Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza marketingul serviciilor bancare Marketingul serviciilor, ca domeniu distinct al marketingului...

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Piața cardurilor bancare în România - studiu de caz pe BCR

INTRODUCERE În condiţiile crizei economice şi chiar a amplificării fluxurilor comerciale, a tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei,...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Activitatea bancară în perioada de tranziție la economia de piața

I. CAPITOLUL I. BĂNCILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Activitatea bancară în plan istoric şi geografic Primele “operaţiuni bancare” apar cu 2000...

Analiza Portofoliului

Introducere O piaţă eficientă este un mediu de dezvoltare şi iniţiativă antreprenorială prin oferirea de servicii, mecanisme şi norme pentru...

Cultura Băncii Carpatica

INTRODUCERE Banca Comercială Carpatica a fost înfiinţată într-o perioadă în care lumea bancară românească se confrunta cu o serie de probleme...

Ai nevoie de altceva?