Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12046
Mărime: 100.94KB (arhivat)
Publicat de: Andreea B.
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Sorin

Cuprins

 1. Introducere.1
 2. CAPITOLUL 1 – Riscul bancar.2
 3. 1.1. Definirea riscurilor bancare.2
 4. 1.2. Clasificarea riscurilor bancare.4
 5. 1.2.1 Riscul de creditare.4
 6. 1.2.2 Riscul operaţional.5
 7. 1.2.3 Riscul datorat reglementărilor bancare.8
 8. 1.2.4 Riscul de produs.8
 9. 1.2.5 Riscul ratei dobânzii.9
 10. 1.2.6 Riscul de lichiditate.11
 11. 1.2.7 Riscul de curs valutar.12
 12. 1.2.8 riscul de insolvabilitate.13
 13. 1.3. Indicatori ai riscurilor bancare.14
 14. CAPITOLUL 2 – Managementul riscului la nivelul Băncii Transilvania.23
 15. 2.1. Strategia Băncii Transilvania în domeniul riscului.23
 16. 2.2. Obiective privind managementul riscului.25
 17. 2.3. Managementul riscului la nivelul BT.26
 18. CAPITOLUL 3 – Analiza şi evaluarea riscurilor în cadrul Băncii Transilvania.31
 19. 3.1. Analiza şi evaluarea riscului de creditare.31
 20. 3.1.1. Evaluarea cantitativă a riscului de credit din perspectiva Basel II.31
 21. 3.1.2. Modelul Scoring şi principiul aplicării în analiza riscului bancar.34
 22. 3.1.2.1 Modelul Scoring utilizat de BT.36
 23. 3.2. Analiza şi evaluarea riscului de lichiditate .38
 24. 3.2.1 Analiza riscului de lichiditate pe baza unor indicatori.38
 25. 3.2.2 Evaluarea riscului de lichiditate.39
 26. 3.3. Analiza riscului de piaţă.40
 27. Concluzii.43
 28. Bibliografie.45

Extras din proiect

Introducere

Datorita rolului şi importanţei pe care băncile le au în asigurarea bunei funcţionări a unităţilor, a economiei naţionale în ansamblul său, trecerea la economia de piaţă, presupune pe lânga alte cerinţe şi crearea unui sistem bancar modern, capabil să ofere o gamă largă de servicii tuturor categoriilor de agenţi economici.

Reglementarile adoptate în ultima parte a anului 1990 şi a anului 1991 vizau trecerea de la distribuirea administrativă a fondurilor la cea pe baza criteriilor pieţii, a cererii şi ofertei, precum şi crearea unui sistem bancar în care creditul şi dobânda să acţioneze ca parghii în redistribuirea resurselor disponibile.

Prin aceste reglementari s-a redat sistemului bancar rolul de coloană vertebrală financiară a economiei de piaţă. Se poate vorbi astfel de “refinanţarea Bancii Naţionale” această instituţie dobândind atributele pe care le are orice ţară cu tradiţie în economia de piaţă.

Pe plan naţional, realizarea programelor de dezvoltare în condiţiile amplificării procesului de internaţionalizare depinde atât de factori interni cât şi de factori externi. De aceea pentru ţara noastră plaţile internaţionale corespunzatoare schimburilor cu diverse state sunt posibile numai prin intermediul bancilor ca şi relaţiile cu organismele financiare internaţionale (Banca Mondiala si Fondul Monetar Internaţional) din partea carora România beneficiază de credite, au o importanţă deosebia. Consecintele pozitive ale conlucrarii cu FMI sunt nu numai directe ci şi indirecte, deoarece incheierea unor acorduri de credite cu acest organism reprezintă şi o garantie de bonitate în baza careia ţara noastră poate solicita credite de la bancile comerciale particulare.

Toate acestea determină necesitatea crearii unui sistem bancar cu o structură instituţională adecvată mecanismelor pieţei şi continuarea acţiunii privind schimbarea conţinutului de ansamblu al relaţiilor din acest domeniu.

CAPITOLUL 1 – Riscul bancar

1.1. Definirea riscurilor bancare

Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, monetar şi financiar-bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi, băncile sunt văzute de specialişti ca fiind acele instituţii care administrează riscul.

Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obţine profit fără risc. De aceea orice societate comercială încearcă să-şi maximizeze profitul prin gestionarea riscului specific domeniului său de activitate şi prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreşte să-l preia. Este evident că o strategie bancară performantă trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a băncii. Acest lucru rezultă din obiectivul principal al acestor politici, anume acela de minimizare a pierderilor sau cheltuielilor suplimentare suportate de bancă, iar obiectivul central al activităţii bancare îl costituie obţinerea unui profit cât mai mare pentru acţionari.

Banca este un intermediar, o verigă între deponenţii care au fonduri de plasat şi doresc o utilizare cât mai eficientă a acestora şi clienţii potenţiali care sunt în căutarea resurselor indispensabile funcţionării şi dezvoltării afacerilor lor.În consecinţă, operaţiunile de credit efectuate de bancă au la bază prudenţa bancară ca principiu fundamental de politică bancară care caracterizează întreaga activitate.Prudenţa bancară presupune ca în primul rând, procesul de luare a deciziei de creditare să se bazeze pe cunoaşterea şi înţelegerea activităţii clienţilor săi. Cunoaşterea activităţii desfăşurate în perioada anterioară precum şi a prevederilor pentru viitor dau posibilitatea băncii să ia măsuri pentru diminuarea riscului în vederea recuperării creditelor şi a recuperării dobânzilor.Orice credit acordat presupune asumarea conştientă a unui risc pentru simplul fapt ca practic nu există afaceri absolut sigure.

În consecinţă, în vederea protejării fondurilor care sunt împrumutate banca are datoria de a-şi selecţiona judicios clienţii, deoarece performanţele ei depind de eficienţa cu care sunt plasate creditele. Atunci când banca acordă un credit, ea face, pe baza cunoaşterii detaliate a clientului, un act de încredere.

Preview document

Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 1
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 2
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 3
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 4
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 5
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 6
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 7
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 8
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 9
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 10
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 11
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 12
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 13
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 14
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 15
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 16
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 17
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 18
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 19
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 20
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 21
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 22
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 23
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 24
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 25
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 26
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 27
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 28
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 29
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 30
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 31
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 32
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 33
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 34
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 35
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 36
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 37
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 38
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 39
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 40
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 41
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 42
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 43
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 44
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 45
Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Analiza si Evaluarea Riscurilor Bancare la Banca Transilvania.doc
 • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Strategii de acoperire a riscurilor utilizate de companiile multinaționale

REZUMAT Orice activitate umană se desfăşoară în condiţii de risc. . Derularea de afaceri pe pieţe externe necesită includerea noţiunilor de risc...

Politică de administrare a riscurilor în cadrul Victoriabank

Prima Bancă din Moldova – Primul Pas spre Succes VICTORIABANK este Prima Bancă Comercială din Moldova care a pus bazele procesului de dezvoltare a...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce...

Creditul Bancar

INTRODUCERE Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderii...

Managementul riscurilor în instituții financiare - Studiu de caz Banca Transilvania

CAPITOLUL 1 Noțiuni generale 1.1.Trăsăturile și componentele managementului bancar În zilele noastre, rolul băncilor și rolul sistemului bancar,...

Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Lucrare de practică - Banca Transilvania SA - tehnică bancară

Capitolul I Scurt istoric al Bancii Transilvania SA Banca Transilvania SA este o bancă comercială cu capital integral privat, înfiinţată în anul...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Ai nevoie de altceva?