Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 20607
Mărime: 86.98KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA:MANAGEMENTUL FIRMEI

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A.

1.1. Scurtă descriere

1.2. Prezentarea societăţii – istoric

1.3. Profilul managementului

1.4. Prezentarea avantajelor şi a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a riscurilor

1.4.1. Puncte tari

1.4.2. Puncte slabe

1.4.3. Oportunităţi

1.4.4. Riscuri

1.5. Poziţia societăţii pe piaţă

1.5.1. Piaţa internă

1.5.2. Piaţa externă

CAPITOLUL 2. STRATEGIILE FIRMEI PE TERMEN LUNG

2.1. Strategia de piaţă

2.2. Strategia de cercetare dezvoltare

2.3. Strategia de investiţii

2.4. Strategii de resurse umane

2.5. Strategia calităţii produselor

2.6. Strategia de informatizare

2.7. Strategia de export

CAPITOLUL 3. FUNCŢIILE ÎNTREPRINDERI

3.1. Funcţia de cercetare dezvoltare

3.2. Funcţia de producţie

3.3. Funcţia comercială

3.4. Funcţia financiară contabilă

3.5. Funcţia de personal

CAPITOLUL 4. SISTEMUL INFORMAŢIONAL DE MARKETING ŞI TEHNICI FLOSITE

4.1. Cercetări şi studii de piaţă efectuate

4.2. Previziuni de marketing, evaluarea potenţialului de vânzări

CAPITOLUL 5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAŞI

5.1. Consiliul de direcţie

5.2. Compartimentul management, restructurare, privatizare, plan director, producţia muncii

5.3. Compartimentul personal - salarizare

5.4. Compartimentul oficiul de calcul

5.5. Compartimentul Export - Import

5.6. Compartimentul CTC – A.Q. Service

5.7. Compartimentul Juridic (consilier juridic)

5.8. Control Financiar

5.9. Compartimentul Administrativ

5.10. Compartimentul Programarea, lansarea şi urmărirea producţiei

5.11. Compartimentul mecano - energetic

5.12. Module de producţie (secţii şi ateliere de producţie)

5.13. Compartimentul Marketing – ofertare, contractare

5.14. Compartimentul Aprovizionare

5.15. Compartimentul Transport - depozite

5.16. Compartimentul Financiar

5.17. Compartimentul Contabilitate

5.18. Compartimentul Costuri, preţuri şi analiză economică

5.19. Compartimentul Proiectare constructivă

5.20. Compartimentul Pregătirea fabricaţiei, avizări

5.21. Compartimentul Proiectare asistată de calculator

CAPITOLUL 6. FLUXUL DOCUMENTELOR

6.1. Avizul de însoţire a mărfii

6.2. Factura

6.3. Comanda

6.4. Nota de intrare – recepţie

6.5. Jurnal de cumpărări

6.6. Jurnal de încasări şi plăţi

6.7. Nota de contabilitate

CAPITOLUL 7. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE LA S.C. ANTIBIOTICE S.A IAŞI

7.1. Departamentul de resurse umane

7.1.1. Conceptul management resurse umane

7.1.2. Obiectivele managementului resurselor umane

7.1.3. Organizarea internă a resurselor umane

7.1.4. Atribuţiile compartimentului de resurse umane

7.1.5. Recomandări

7.2. Planificarea resurselor umane

7.3. Analiza postului

7.4. Descrierea postului

7.4.1. Etapele descrierii postului

7.5. Recrutarea şi selecţia resurselor umane

7.5.1. Concluzii şi recomandări

7.6. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei

7.6.1. Formele destimulare a pregătirii profesionale

7.6.2. Programe de pregătire profesională

7.6.3. Metode de pregătire a managerilor

7.6.4. Metode de pregătire a salariaţilor

7.7. Evaluarea performanţelor resurselor umane

7.7.1. Concluzii şi recondări

Extras din document

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A.

1.1. Scurtă descriere a întreprinderii

Denumirea:

SOCIETATEA COMERCIALĂ ,,ANTIBIOTICE” SA IAŞI

Forma juridică : Societate pe acţiuni

Nr.de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului:

Înfiinţarea societăţii comerciale:

1.Înfiinţarea întreprinderii de stat din care provine, prin:

I = investiţie în anul 1952

N = naţionalizare

R = restructurare a altei/altor întreprinderi de stat

I = investiţie noua

2.Temeiul juridic de constituire

Societatea Comercială “ANTIBIOTICE” S.A. IAŞI s-a înfiinţat conform Legii nr. 15/1990 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1200/12.11.1990 prin preluarea întregului patrimoniu al Întreprinderii de Antibiotice, având forma juridică de societate pe acţiuni cu capital integral de stat.

Codul fiscal:

Sediul principal:

Localitatea IAŞI

Strada VALEA LUPULUI

Nr. 1

Tel.+40-232-220040, 253478, 253600

Fax+40-232-211020, 213917

Conturi la :

- Banca Comercială “Ion Ţiriac” Iaşi:

- LEI : 401000956000

- USD: 463000956030

- EUR: 402300956031

- Trezoreria Iaşi:

- LEI :

Capitalul social (mii lei):

- conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 50.199.400

- înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului la data de 31.12.1999 68.836.310

- din care vărsat la data de 31.12.1999 68.836.310

Acţiuni: Valoare nominală (mii lei) : 1

Număr : 68.836.310 acţiuni

Acţiuni nominative : 68.836.310

Structura acţionariatului la data de 20.12.2002:

Nr.crt. Denumirea acţionarului % Nr. acţiuni

1 Persoane fizice, din care:

- străine 16,8591

0,6476 11.605.155

445.790

2 Persoane juridice, din care:

- străine 7,8332

7,3373 5.392.078

5.050.730

3 Bănci şi /sau societăţi de investiţii financiare, din care:

- SIF 22,2905

3,5040 15.343.941

2.412.102

4 Fondul Proprietăţii de Stat 53,0173 36.495.136

Misiune:

- de a crea standarde de excelenţă în ceea ce priveşte serviciile în domeniul sănătăţii şi îmbunătăţirea calităţii vietii;

- de a rămâne singurul producător român de antibiotice obţinute prin bio şi semisinteză, de a deveni una dintre cele mai puternice companii de medicamente din sud-estul Europei;

- de a asigura o calitate ireproşabilă a produselor şi serviciilor, o apropiere de client prin înţelegerea şi satisfacerea cerinţelor lui;

- de a realiza un management performant.

Obiective:

- înregistrarea produselor finite (în principal produse injectabile) pe pieţele din Europa de Vest;

- ţintirea a noi pieţe de desfacere în SUA şi Canada;

- creşterea CA cu peste 15%;

- adaptarea structurilor şi procedeelor de fabricaţie la continua dezvoltare a sectorului industrial din care face parte.

Obiect de activitate:

- Fabricarea următoarelor produse şi grupe de produse:

(a) Produse obţinute prin proces de biosinteza:

- penicilina G;

- streptomicina;

- nistatina;

- vitamina B12;

(b) Produse de semisinteză, derivate şi extracte din plante:

- A6AP (acid şase amino-penicilanic);

- ampicilina;

- oxacilina;

- benzatil penicilina;

- propionil-eritromicina;

- procain-penicilina;

- sedinstant;

- ticiverol;

(c) Produse parenterale (pulberi şi soluţii injectabile) în flacoane;

(d) Produse orale:

- capsule operculate;

- comprimate şi comprimate filmate;

- drajeuri ambalate în blistere;

- pulberi şi soluţii orale condiţionate în flacoane;

- soluţii orale;

(e) Produse de uz extern :

- unguente;

- supozitoare;

- creme şi geluri condiţionate în borcane.

- Producerea de energie termica:

- 120 t/h;

Preview document

Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 1
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 2
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 3
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 4
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 5
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 6
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 7
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 8
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 9
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 10
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 11
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 12
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 13
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 14
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 15
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 16
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 17
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 18
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 19
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 20
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 21
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 22
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 23
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 24
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 25
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 26
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 27
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 28
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 29
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 30
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 31
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 32
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 33
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 34
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 35
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 36
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 37
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 38
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 39
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 40
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 41
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 42
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 43
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 44
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 45
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 46
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 47
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 48
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 49
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 50
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 51
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 52
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 53
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 54
Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Studiu Practic Asupra Managementului si Economiei Productiei Industriale - SC Antibiotice SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza unui proiect de investiții la compania Antibiotice Iași SA

1.Prezentare generala SC.Antibiotice Iasi.SA Societatea : SC.Antibiotice Iasi.SA Logo: Sediul: Str. Valea Lupului nr.1, Iasi 707410, Romania...

Analiza Financiară a Unui Proiect de Investiții

INFRASTRUCTURA Include: cladiri, spatii de lucru si utilitati asociate, echipamente de proces, servicii suport (comunicatii, transport)...

Proiect de investiții - SC Antibiotice SA

1.Motivarea investitiei Una dintre principalele metodele dupa care se ghideaza un investitor in alegerea investitiei sale o constituie perspectiva...

Diagnosticul Comercial

Cap. 1 Aspecte generale cu privire la diagnosticul comercial O întreprindere supravieţuieşte şi se dezvoltă într-o economie liberală şi...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?