Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 112254
Mărime: 1.69MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Prezentarea generală a SC MOND TRANS SRL 1

1.1 Date generale 1

1.2 Principalii indicatori economico-financiari 3

2 ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE 6

2.1 Analiza ratelor de structură ale activului 6

2.1.1 Analiza structurii activelor imobilizate 6

2.1.2 Analiza structurii activelor circulante 8

2.1.3 Rata stocurilor 9

2.1.4 Rata creanţelor 9

2.1.5 Rata disponibilităţilor băneşti 11

2.2 Analiza ratelor de structură ale pasivului 13

2.2.1 Rata stabilităţii financiare 13

2.2.2 Rata autonomiei financiare 15

2.2.3 Rata îndatorării 17

3 ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE 21

3.1 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 22

3.2 Viteza de rotaţie a activelor circulante 23

3.3 Viteza de rotaţie a creanţelor totale 24

3.4 Viteza de rotaţie a creditului-client 26

3.5 Viteza de rotaţie a datoriilor pe termen scurt 30

3.6 Viteza de rotaţie a datoriilor faţă de furnizori 31

3.7 Compararea ratelor de gestiune 35

4 ANALIZA LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII 39

4.1 Analiza lichidităţii 39

4.2 Analiza solvabilităţii 43

5 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 46

5.1 Analiza fondului de rulment 46

5.1.1 Nivelul şi dinamica fondului de rulment 46

5.1.2 Analiza structurii fondului de rulment 48

5.2 Analiza necesarului de fond de rulment 49

5.3 Analiza trezoreriei nete 50

Concluzii 52

Extras din document

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC MOND TRANS SRL

1.1 DATE GENERALE

Istoricul societăţii

Firma MOND TRANS S.R.L. a fost fondată de către MARCU CRSTIAN, cetăţean român cu rezidenţă austriacă şi POELDEUS ROBERT, cetăţean austriac, în 2002, având sediul central în HUNEDOARA, România, judeţ Hunedoara, str. Cuza Vodă Nr. 24A.

Datele de identificare sunt:

1. Numele firmei: SC MOND TRANS SRL

2. Codul unic de înregistrare: RO 15182670

3. Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată

4. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: 6024 – Transport rutier de mărfuri ; conform CAEN 2008 cod CAEN 4941

5. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Public Privat

Străin 100

6. Valoarea capitalului: 2000 lei

7. Adresa : jud. Hunedoara,

8. Asociaţi, acţionari principali:

Numele Adresa (sediul) Pondere în Capital social

%

MARCU CRISTIAN AUSTRIA 60%

POELDEUS ROBERT AUSTRIA 40%

Încă de la înfiinţare, scopul societăţii MOND TRANS SRL a fost realizarea transporturilor rutiere de mărfuri, în principal între România şi Austria.

Activitatea propusă la înfiinţare era aceeaşi cu cea desfăşurată în Austria de către cei doi asociaţi, fie ca angajaţi ai unor firme de transport, fie pe cont propriu, şi pentru care asociaţii aveau experienţă de cel puţin 10 ani în domeniu.

La începutul activităţii nu s-a reuşit realizarea de investiţii specifice activităţii de transport rutier de mărfuri, iar activitatea desfăşurată se rezuma la cea a unei case de expediţii, dar la scară putem spune minusculă. Societatea avea statutul, la înfiinţare, de microîntreprindere şi şi-a păstrat acest statut până în anul 2006.

În anul 2006 s-au realizat primele investiţii în autocamioane, iar activitatea principală a devenit transportul mărfurilor.

La finele anului 2007, din iniţiativa coordonatorului de trafic, dna Tătar Claudia, s-a reluat şi activitatea de intermediere în transportul de mărfuri, care în prezent se dovedeşte fructuoasă, acoperind golurile în cazul lipsei comenzilor în activitatea principală – realizată în principal intracomunitar, în majoritate nu pe teritoriul României.

Mod de organizare

SC MOND TRANS SRL dispune de o structură organizatorică de tip piramidal, iar conducerea societăţii se realizează de către Marcu Cristian, în calitate de administrator şi asociat.

Adunarea Generală a Asociaţilor se reuneşte o dată pe an, în şedinţă ordinară, pentru a aproba situaţiile financiare anuale şi propunerile de distribuire a profitului. În cadrul şedinţei anuale se discută şi dimensionarea capitalului social faţă de volumul activităţilor, precum şi obiectivele firmei.

Pe parcursul existenţei societăţii AGA s-a întrunit şi în câteva şedinţe extraordinare, cu ordinea de zi aprobare de credite sau cumpărări de imobilizări în leasing financiar.

Management

Nume şi prenume Funcţia Studii/Specializări

MARCU CRISTIAN Administrator Specializare şi experienţă de 15 ani în transportul de mărfuri

OPRINESCU LOREDANA Coordonator activitate casa de expediţii Studii economice, experienţă de minim 5 ani în domeniu

URIŢESCU VALENTINA Contabil şef – contract extern Economist, expert contabil, experienţă de 15 ani în contabilitate şi planificare financiară

VASIU DORIN Inspector resurse umane – contract extern Specializare pe resurse umane, recunoscută de Inspectoratul Teritorial de Muncă

Personal

Detaliere pe activităţi ( valabilă pentru anul 2008):

Activitate Număr de salariaţi

TOTAL 6

Administrativ 3

Casa de expediţii 1

Transport 2

Dintre personalul ocupat, două persoane au contract extern de colaborare, fiind liber profesionişti, restul personalului este încadrat cu carte de muncă, funcţia de bază, program de lucru de 8 ore, pentru şoferii de autocamioane repartizate inegal. În anul 2005 societatea nu a avut nici un angajat, deoarece activitatea de intermediere în transportul rutier de mărfuri – tip „casa de expediţii” – era realizată de administrator.

Prezentarea serviciilor:

Activitatea firmei este direcţionată, la ora actuală, pe două direcţii:

 Activitatea principală de transport rutier de mărfuri, intracomunitar

 Activitatea de intermediere în transportul rutier de mărfuri

Prezentarea condiţiilor de piaţa pentru serviciile actuale

SC MOND TRANS SRL prestează servicii la un nivel de calitate european, în principal pentru clienţi austrieci.

Scumpirea preţului combustibilului la nivel mondial a acţionat ca un bumerang în piaţa transportului rutier de mărfuri, cu consecinţe, până la finele anului 2008, la reorganizări în cadrul firmelor mici şi scumpiri masive de preţuri la km-tonă.

Asociaţii SC MOND TRANS SRL speră totuşi ca în condiţiile grele previzionate de specialişti pentru 2008 să rămână în piaţă, şi mai mult, au contractat în acest an un nou cap tractor, pentru dezvoltarea activităţii.

Principalii furnizori şi beneficiari

În perioada de desfăşurare a activităţii, relaţiile de afaceri cu furnizorii şi clienţii s-au stabilizat, existând comenzi ferme din partea partenerului extern care să acopere întreaga capacitate de producţie.

Principalii furnizori de combustibili şi servicii, în raport cu vechimea relaţiei şi volumul tranzacţiilor, sunt:

• SHELL AUSTRIA – cel mai important furnizor de combustibil

• EXPRESS INTERFRACHT GMBH – furnizor important de servicii de transport intracomunitar

• FRANZ HAHNN GMBH – cel mai important furnizor actual investiţii

Principalii clienţi, în raport cu vechimea relaţiei şi volumul tranzacţiilor, sunt:

• SCHENKER CO&AG – cel mai important client actual de servicii de transport intracomunitar;

• SC KRONOŞPAN SA – cel mai important client actual pe intermediere în transportul de mărfuri

Preview document

Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 1
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 2
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 3
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 4
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 5
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 6
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 7
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 8
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 9
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 10
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 11
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 12
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 13
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 14
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 15
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 16
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 17
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 18
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 19
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 20
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 21
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 22
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 23
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 24
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 25
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 26
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 27
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 28
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 29
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 30
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 31
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 32
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 33
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 34
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 35
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 36
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 37
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 38
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 39
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 40
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 41
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 42
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 43
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 44
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 45
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 46
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 47
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 48
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 49
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 50
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 51
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 52
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 53
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 54
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 55
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 56
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 57
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 58
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 59
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 60
Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

CAPITOLUL1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său 1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt...

Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL

Intreprinderea evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice dar impun în acelaşi timp şi anumite...

Continutul Activelor Imobilizate ale Intreprinderii - SC Medas Impex SRL

Capitolul 1 I.1. CONCEPTUL DE ACTIVE IMOBILIZATE SI STRUCTURA LOR Capitalul aflat la dispozitia agentilor economici, care sub aspectul...

Analiza conținutului bilanțului contabil

INTRODUCERE Terminologia „Bilanțul contabil” este motivată de faptul că modelul propriu bilanțului caracterizează patrimoniul în totalitatea sa și...

Analiza Financiara a SC Pro Electric SRL

Cap. 1 IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA SC PRO ELECTRIC SRL Denumirea societăţii : PRO ELECTRIC S.R.L. Sediul societăţii: este situat în Oradea, str....

Finantarea si Creditarea Activelor Curente

INTRODUCERE Întreprinderea ca verigă importantă a unei economii presupune desfăşurarea unui şir de operaţiuni ce vor duce la atingerea scopului...

Analiza Financiar - Patrimonială a Societății Comerciale

ANALIZA FINANCIAR – PATRIMONIALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE Cap. I. Delimitări conceptuale privind analiza situaţiei financiar-patrimoniale şi...

Curs Finante

CAPITOLUL I Finanţele: concept, evoluţie, conţinut, funcţii 1.1 Finanţele publice – concept şi evoluţie Finanţele reprezintă ştiinţa...

Ai nevoie de altceva?