Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF Moldova SA (SIF 2) si SIF Transilvania SA (SIF 3)

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF Moldova SA (SIF 2) si SIF Transilvania SA (SIF 3).
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitoul I.2
Informații generale SIF 2 și SIF 3.2
1.1 Societăți comerciale financiare Moldova S:A (SIF2).3
1.2 Societăți comerciale financiare Transilvania S.A (SIF3).3
Capitolul II.5
Structura și administrarea portofoliului global.5
2.1 Structura portofoliului global pentru SIF 2.5
2.1.1 Administrarea subportofoliului de acţiuni pentru SIF 2.6
2.1.2 Administrarea portofoliului de titluri de participare şi a portofoliului de instrumente cu
venit fix şi monetare pentru SIF 2.9
2.2 Structura portofoliului global pentru SIF 3.10
2.2.1 Subportofoliile de acțiuni la SIF 3.11
2.2.2 Administrarea subportofoliului de acţiuni pentru SIF 3.11
2.2.3 Administrarea subportofoliului de depozite bancare ale SIF 3.13
Capitolul III.14
Analiza rezultatelor financiare înregistrate de SIF 2 și SIF 3.14
3.1 Rezultate financiare înregistratede SIF 2.14
3.2 Rezultate financiare înregistratede SIF 3.18
Capitolul IV .20
Managementul riscului financiar la SIF 2 și SIF 3.20
4.1 Managementul riscului financiar la SIF 2.21
4.2 Managementul riscului financiar la SIF 3.24
Concluzii .29
Bibliografie .30

Extras din document

Capitolul I

Prezentare generală SIF 2 (Moldova) și SIF 3 (Transilvania)

1.1 Informații generale SIF Moldova S.A (SIF 2)

Societatea de Investiţii Financiare Moldova SA (SIF Moldova) a fost înfiinţată ca

persoană juridică de drept privat şi se desfasoara ca societate comercială pe acţiuni,și

funcţionând în baza Statutului, Legii nr. 31/1990/R cu completările și modificările ulterioare,

Legii nr. 297/2004 cu prelucrarea şi completările ulterioare şi reglementărilor Comisiei Naţionale

a Valorilor Mobiliare (ASF).

Societatea de Investiţii Financiare Moldova este un organism de plasament colectiv, care

se încadrează conform reglementărilor ASF ca „alt organism de plasament colectiv” (AOPC),

care are o politică de investiţii diversificată, și fiind organizată sub forma unei societăţi de

investiţii de tip închis, autoadministrată.

SIF Moldova (SIF2) este succesoarea Fondului Proprietăţii Private II Moldova,

transformat și reorganizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996.

Sediul central al SIF 2 ( Moldova) se află în municipiul Bacău, dar are şi filiaale în

Bucureşti şi Iaşi.

Obiectul de activitate este constituit din:

- administrarea şi gestionarea de acţiuni/obligaţiuni şi alte drepturi ce decurg din

acestea la societăţile netranzacţionate sau închise;

- administrarea şi gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare

derivate şi altor instrumente calificate astfel prin reglementările ASF;

- alte activităţi auxiliare şi adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Scopul acestei societăţii este de a administra activele proprii, iar principalul domeniu de

activitate îl constituie efectuarea de investiţii financiare.

Capitalul social al SIF Moldova este de 51.908.958,8 RON şi este divizat în 519.089.588

acţiuni care au o valoare nominală de 0,1 RON/acţiune, dar majorarea acestuia se face numai

prin ofertă publică potrivit legislaţiei specifice pieţei de capital.

Acţiunile care au fost emise de societate sunt nominative, de valori egale, emise în formă

dematerializată, ordinare, fiind evidenţiate prin înscrieri în cont şi acordă drepturi egale titularilor

lor, cu excepţia limitărilor din statut.

Opetațiunile sunt indivizibile, societatea cunoscand un reprezentant unic pentru a

exercita drepturile rezultând dintr-o acţiune, iar calitatea de acţionar se denotă prin extras de cont

emis de către entitatea ce ţine evidenţa acţionarilor.

Obiectivele strategice urmărite în anul 2013 sunt:

- creşterea vitezei şi eficienţei restructurării şi optimizării portofoliului;

- creşterea eficienţei managementului activelor având ca ţintă creşterea valorii şi

calităţii activelor administrate;

- valorificarea experienţei pe piaţa naţională şi dimensionarea expunerilor în

favoarea participaţiilor autohtone.

1.2. Informaţii generale SIF Transilvania S.A (SIF3)

A fost înfiinţată la 1 noiembrie 1996, Societatea de Investitii Financiare Transilvania este

cu capital integral privat românesc și un fond închis de investiţii autoadministrat.

Societatea a fost înfiinţată ca o societate de investiţii financiare, în România, conform

Legii nr.133/1996 şi a Legii nr.31/1990 prinschimbarea fostului Fond al Proprietăţii private III

Transilvania sub denumirea Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A.

Fondul are un capital social de peste 109.214.333,20 lei şi active administrate în valoare

de aproximativ 1500 milioane lei.

Obiectul principal de activitate al SIF Transilvania constă în administrarea portofoliului

propriu de acţiuni prin asistenți în aproximativ 270 de societăţi comerciale de pe teritoriul

României.

În vederea executării obiectului de activitate, societatea are deschise filiale în municipiile

Bucureşti, Buzău, Focşani, Constanţa, Sibiu, Târgu Mureş, şi îşi va putea înfiinţa, conform

hotărârii Consiliului de Administraţie, iar dacă interesele sale o vor cere, filialele,sucursale,

agenţii, reprezentanţe, precum şi punctele de lucru, atât în ţară cât şi în străinătate, cucondiția

respectarii cerinţelor legale privind publicitatea și autorizarea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF Moldova SA (SIF 2) si SIF Transilvania SA (SIF 3).pdf

Bibliografie

1. Raportul Consiliului de Administraţie SIF Moldova, 2012, Disponibil la: http://www.sifm.ro/raportari/anuale/2013/Raport%20CA%202013.pdf;
2. Raportul Consiliului de Administraţie SIF Moldova, T3 2013, Disponibil la: http://www.sifm.ro/raportari/trimestriale/T3_2013/Raport%20CA%20T3%202013.pdf
3. www.bvb.ro
4. www.ghişeulbancar.ro
5. www.intercapital.ro/rapoarte societăţi de investiţii financiare
6. www.kmarket.ro
7. www.siftransilvania.ro
8. www.tradevile.eu/sif