Analiza structurii portofoliilor pentru societatile de investitii SIF2 si SIF5

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza structurii portofoliilor pentru societatile de investitii SIF2 si SIF5.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

1. Informaţii generale cu privire la societăţile de investiţii 3
1.1.Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A. (SIF 2) 3
1.2. Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. 4
2. Analiza comparativă a portofoliilor SIF Moldova S.A. şi SIF Oltenia S.A. 6
Structura și administrarea portofoliilor globale . 6
2.1. Structura şi administrarea portofoliului global pentru Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A. şi Oltenia S.A. 6
2.2. Structura activelor administrate de către SIF Moldova S.A. şi SIF Oltenia 7
2.3. Structura portofoliului de acţiuni SIF Moldova şi SIF Oltenia. 10
2.3.1. Structura portofoliului de acţiuni SIF Moldova. 10
2.3.2. Structura portofoliului de acţiuni SIF Oltenia. 12
2.4. Structura portofoliului de investiții al SIF Moldova şi SIF Oltenia. 14
3. Analiza rezultatelor financiare înregistrate de Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A. şi de Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. 16
3.1.Analiza comparativă a situaţiei financiar-contabile a SIF 2 şi SIF5 16
BIBLIOGRAFIE 23

Extras din document

1. Informaţii generale cu privire la societăţile de investiţii.

1.1.Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A. (SIF 2)

Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A. face parte din categoria AOPC (Alte Organisme de Plasament Colectiv), poziţionată pe piata românească ca un fond închis, unde au loc investiţii în acţiuni, având un risc mediu, societatea deţinând şi investiţii temporare în instrumente cu venit fix. În ceea ce priveşte cadrul legal al Societăţii de Investiţii Financiare Moldova S.A., pot susţine că „este o societate de investiţii financiare de tip închis constituită conform L 133/1996 pentru transformarea FPP în SIF, încadrată în categoria “Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC), cu o politică de investiţii diversificată”, atestată de CNVM/ASF cu Atestat nr. 258/14.12.2005”.

Obiectul de activitate al SIF Moldova S.A. este clar delimitat prin următoarele:

gestionează şi administrează instrumentele financiare reglementate de CNVM/ASF;

desfăşoară activităţi în conformitate cu reglementările în vigoare;

conform delimitării CAEN Rev. 2 activităţile desfăşurate de Socitatea de Investiţii Financiare Moldova S.A. se regăsesc în cadrul clasei 6499 “Alte intermedieri financiare n.c.a.” .

Autorizaţie CNVM 1902/30.08.1999.

Printre particularităţile Societăţii de Investiţii Financiare Moldova S.A. este regăsit şi faptul că societatea face parte din grupul celor cinci societăți de investiții financiare listate la Bursa de Valori București. Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A. îşi are sediul în oraşul Bacău, acolo unde deține în active un număr semnificativ de pachete de acțiuni la societăți bancare precum: Banca Română pentru Dezvoltare (BRD) şi Banca Comercială Română (BCR), extinzându-se chiar și în cadrul altor companii din diferite sectoare economice (industria farmaceutică, industria chimică și altele). SIF Moldova S.A. este după cum am şi specificat anterior succesoarea Fondului Proprietății Private (FPP) II "Moldova", reorganizată o dată cu anii 1996, întâlnind de-a lungul timupului numeroase controverse.

Astfel, ca date de identificare după reoganiyarea din 1996 avem:

codul de identificare fiscală: 2816642;

numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J04/2400/1992.

Capitalul social subscris şi vărsat al SIF Moldova S.A. are valoare de 103.817.917,6 lei, cu un număr de 1.038.179.176 de acţiuni emise, fiecare având exact aceeaşi valoare ca şi în cazul SIF Oltenia S.A. de 0,1 lei. Important este şi faptul că structura acţionariatului este 100% privată, valorile mobiliare fiind tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucuresti – Categoria I.

1.2. Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A.

Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. este înființată în anul 1993, constituită iniţial ca Fond al Proprietății Private, urmând ca şi în cazul SIF Moldova S.A. o reoganizare începând cu anul 1996, desfăşurându-şi din acel momet activitatea ca Societate de Investiții, având la bază aceeaşi Lege 133/1996. Sediul centrat al SIF Oltenia S.A. este în Craiova, având ca date de identificare următoarele:

cod unic de înregistrare de RO 4175676;

numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J16/1210/31.04.1993.

Cu privire la obiectul de activitate, SIF Oltenia S.A. se ocupă cu administrarea portofoliului de titluri financiare, constituit în principal din acțiuni, obligațiuni, dar și administrarea într-o mică măsură a portofoliilor ce sunt constituite din alte titluri financiare.

Ca şi SIF Moldova S.A., SIF Oltenia este constituită ca o societate comercială pe acțiuni, având putere de a se autoadministra. Într-o idee generală, pot susţine că capitalul fix al acestei societăți este integral privat.

Capitalul social subscris şi vărsat al SIF Oltenia S.A. la data de 31.12.2014 este de 58.016.571,40 lei, o valoare a capitalului aflată aproximativ la jumătate în comparaţie cu SIF Moldova S.A., acesta fiind repartizat în acțiuni de tip nominale, fiecare având o valoare de 0,10 lei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza structurii portofoliilor pentru societatile de investitii SIF2 si SIF5.docx

Bibliografie

www.sifm.ro
www.sifolt.ro
www.primet.ro
www.kmarket.ro
www.theinvestor.ro
www.capital.ro
www.ghiseulbancar.ro
www.bvb.ro
Rapoarte anuale SIF MOLDOVA S.A. 2012, 2013,2014
Rapoarte anuale SIF OLTENIA S.A. 2012, 2013,2014
Bilanţurile contabile ale SIF 2 ŞI SIF 5
Conturile de profit şi pierdere ale SIF 2 şi SIF5