Analiza Structurii si Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al Romaniei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Structurii si Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Filip

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat - criterii si componente 3
1. Generalitati 4
2. Structura si clasificarea cheltuielilor publice 5
3. Analiza cheltuielilor publice din bugetul de stat 10
Mutatii in structura functionala a cheltuielilor publice din bugetul de stat in perioada 2008-2010 11
Mutatii in structura economica a cheltuielilor publice din bugetul de stat in perioada 2008-2010 15
Bibliografie 18

Extras din document

Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat - criterii si componente

1. Generalitati

Cheltuielile publice se pun in valoare prin cea de-a doua forma a functiei de repartitie a finantelor, si anume repartizarea resurselor financiare, in acest caz publice, pe diferite destinatii, domenii. Utilizarea efectiva a acestor resurse financiare pentru realizarea obiectivelor instituite in programele guvernamentale ce se refera la totalitatea activitatilor sociale, economice, administrative etc. deprinsa pentru infaptuirea acestui cumul de sarcini se evidentiaza in cheltuielile publice. Prin acestea, statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare in fiecare perioada.

Cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca, care se manifesta intre stat, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului in scopul indeplinirii functiilor acestuia.

Continutul economic al cheltuielilor publice are o mare dependenta fata de efectul produs de acestea pe destinatiile ei. Asadar, o parte din cheltuieli se refera la un consum definitiv de produs intern brut, nerambursabil, acestea fiind valoarea platilor pe care le efectueaza institutiile publice in formele specifice ale cheltuielilor curente, iar alte cheltuieli publice exprima o avansare de produs intern brut, adica participarea statului la finantarea formarii brute a capitalului atat in sfera productiei materiale, cat si in sfera nemateriala.

Cheltuielile publice inglobeaza:

a. Cheltuielile efectuate din fondurile constituite la nivelul bugetelor administratiilor publice centrale (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului pentru ajutorul de somaj, bugetele institutiilor publice autonome si altele)

b. Cheltuielile efectuate din fondurile constituite in bugetele administratiilor publice locale, pe trepte, ale acestora

c. Cheltuielile efectuate din intrarile anuale de credite externe

d. Cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile constituite la nivelul organismelor internationale si distribuite, pe programe, statelor beneficiare

La nivelul bugetului general consolidat al statului se calculeaza cheltuielile publice totale consolidate, care comporta urmatoarele operatii: cheltuielile publice totale ale fiecarui buget component, minus transferurile intre bugete, plus intrarile anuale de credite externe, minus rambursarile anuale de credite externe, mai putin dobanzile aferente.

Calculul cheltuielilor publice totale cuprinde:

1. Cheltuielile administratiei publice centrale, care cuprind:

1.1. Cheltuielile administratiei publice centrale, finantate de la bugetul de stat (din bugetul guvernului central/federal)

1.2. Cheltuielile finantate din fondurile securatiatii sociale ( din bugetul asigurarilor sociale de stat)

1.3. Cheltuielile administratiei publice centrale finantate din fonduri speciale.

2. Cheltuielile publice ale subdiviziunilor politice si administrative intermediare, finantate de la bugetele acelor subdiviziuni: bugetele statelor, ale provinciilor si ale regiunilor membre ale federatiei (landurilor, cantoanelor etc.)

3. Cheltuielile colectivitatilor locale, finantate de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale

Cheltuielile publice totale consolidate dimensioneaza efortul financiar anual al statului pentru finantarea obiectivelor si al actiunilor in cadrul politicii bugetare, la nivelul sectorului public. Spre deosebire de Cheltuielile publice neconsolidate, acest total mai adauga intrarile anuale de credite externe in fiecare buget si se scad rambursarile anuale de credite externe, mai putin dobanzile si, de asemenea, transferurile intre bugetele administratiilor publice centrale si cele locale sau alte bugete din sistem.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Structurii si Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al Romaniei.docx

Bibliografie

1. Filip, Gh., Finante Publice, Editura Junimea, Iasi, 2010
2. Stefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007
3. Vacarel I., Finante publice, E.D.P., Bucuresti, 2008
4. Buletinul MFP – http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti
5. Anuarul statistic al Romaniei http://www.insse.ro
6. Conturile de executie a bugetului de stat 2007-2009
7. Clasificatia indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr 1954/16.12.2005
8. Rapoarte si analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro