Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat.3
Cheltuieli-clasificaţia funcţionala.3
Cheltuieli-clasificaţia economică.4
II. Mutaţii in structura funcţionala a cheltuielilor publice din bugetul de
stat in perioada 2009-2011.7
III. Mutaţii in structura economică a cheltuielilor publice din bugetul de
stat in perioada 2009-2011.9
IV.Bibliografie.13

Extras din document

I.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat-criterii și componente

Noţiunea de cheltuială publică s-a conturat pe fundalul apariției și evoluției consumului de resurse, cu deosebire, în formă bănească, pentru satisfacerea de nevoi publice , fiind utilizată cu mai multe accepțiuni, atât în teorie cât și în practică, dintre care, se invocă , cel mai adesea, sensul juridic și cel economic.

În accepţiune juridică, cheltuiala publică reprezintă o plată a unei sume de bani pentru funcţionarea instituţiilor publice şi în general săvârşirea activităţiilor cu caracter public, inclusiv a celor derulate prin întreprinderile cu capital de stat.

În accepţiune economică, cheltuială publică exprimă procesele economice de repartiţie a produsului intern brut, concretizate prin alocarea şi utilizarea resurselor băneşti, pentru realizarea de acţiuni considerate de interes public.

Clasificaţia cheltuielilor publice se poate realiza pe baza criteriilor de conţinut,dar si pe baza unor criterii operaţionale ce au reiesit din practica statistică si din cea financiară.

Principalele criterii de clasificaţie operatională sunt urmatoarele:

• Clasificaţia functională

• Clasificaţia economică

Clasificaţia functională-conform anexei 1

Aceasta clasificaţie foloseşte drept criterii de grupare a cheltuielilor publice, domeniile,ramurile,sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinaţii ale cheltuielilor legate de efectuarea unor transferuri între diferitele niveluri ale administraţiilor publice,plata dobănzilor la datoria publică sau constituirea de rezerve la dispozitia autoritaţii publice administrative.

In partea I se vorbeşte despre seviciile publice generale care cuprind:cheltuielile destinate autoritaţilor publice si acţiunilor externe,cercetare fundamentală si cercetare dezvoltare,cheltuieli cu alte servicii publice generale,cheltuieli care presupun tranzacţii privind datoria publică si împrumuturile,cheltuieli pentru tranferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei.

Partea a-II-a include cheltuielile pentru apărare,ordine publică si siguranţă naţionala

Cheltuielile de acest tip sunt ocazionate de necesitatea existenţei unor organe specializate,rezultate din însasi existenţa statului.Finanţarea cheltuielilor se face din buget,din venituri proprii,din donaţii si din credite externe.Principalele categorii de cheltuieli sunt cele curente,incluzand salarii si cheltuieli administrative si gospodăresti si cele de capital,incluzand construcţii,dotări informatice,mijloace de transport.

Partea a-III-a include cheltuielile social-culturale care cuprind cheltuieli pentru învătămant;sănătate;cultură,recreere si religie;asigurări si asistentă socială.

Partea a-IV-a contine cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică,locuinţe,mediu si ape

Cheltuielile publice pentru protecţia mediului reflecta politica ecologică a statului si sunt efectuate de acesta pentru menţinerea parametrilor ecologici în contextual efectelor negative pe care dezvoltarea economică le-ar putea avea asupra mediului natural.

Partea a-V-a este formată din acţiunile economice ce cuprind cheltuieli pentru acţiuni generale economice,comerciale si de muncă;pentru combustibili si energie;pentru industria extractivă,prelucratoare si construcţii;pentru agricultură,silvicultura,piscicultura si vanatoare;pentru transporturi;comunicaţii;cercetare si dezvoltare in domeniul economic si pentru alte acţiuni economice.

Ultima parte,a-VI-a contine rezevele,excedentul si deficitul.

Clasificaţia economică-conform anexei 1

In cadrul ei se folosesc doua criterii de grupare:

1.Cheltuieli care se împart în: -Cheltuieli curente (de funcţionare)

-Cheltuieli de capital (cu caracter investiţional)

2.Cheltuieli care se împart în: -Cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative

-Cheltuieli de transfer (de redistribuire)

Componentele acestei clasificaţii sunt structurate pe titluri,articole si aliniate.

Titlul I-Cheltuieli de personal care cuprind cheltuielile salariale în bani,cheltuielile salariale în natura si contribuţiile.

Titlul II-Bunuri si servicii

Acesta cuprinde cheltuielile cu reparaţiile curente; hrana;medicamente si materiale sanitare;bunuri de natura obiectelor de inventar; deplasări, detasări, transferări; materiale de laborator;cercetare-dezvoltare; cărti, publicaţii si materiale documentare;consultanţa si expertiză;pregătire profesională;protectia muncii;munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată;studii si cercetări;plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor;contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere;reabilitare infrastructura program inundaţii pentru autoritaţi publice locale;meteorologie;finanţarea actiunilor din domeniul apelor;prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor;alte cheltuieli.

Titlul III-Dobanzi

Dobanda reprezinta suma de bani care se plateste pentru un imprumut banesc.

Acest titlu are urmatoarele componente: dobanzi aferente datoriei publice interne, dobanzi aferente datoriei publice externe, alte dobanzi, dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei.docx

Bibliografie

Gheorghe Filip “Finanţe publice” Ed.Junimea,Iaşi 2010
Finante.Editia a II-a Prof.univ.dr.Radu Stroe
Văcărel I.”Finanţe publice” E.D.P. Bucureşti 2008
www.insse.ro
www.mfinante.ro