Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 5240
Mărime: 608.75KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

Introducere 4

1.Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale 6

1.1 Concepte privind resursele financiare publice 6

1.1.1 Resursele financiare publice pot fi clasificate în: 6

1.2.Diferenţe între abordarea teoretică şi abordarea legislative 8

2.Mutaţii în nivelul şi structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2012-2015 10

2.1.Evoluţia nivelului absolut şi relativ al resurselor financiare publice din bugetul de stat 11

2.1.1. Modificările anuale ale resurselor financiare publice totale din bugetul de stat în perioada analizată (2012-2015) 11

2.1.2 Ponderile în PIB și în veniturile BGC ale resurselor financiare publice totale din perioada analizată 2012-2015 13

Tabelul nr. 2.1.2.1 Ponderea veniturilor publice în PIB în perioada 2012-2015 13

2.1. Dinamica relativă a resurselor financiare publice 14

2.1.1. Modificarea relativă nominală și reală și elasticitatea în raport cu PIB a resurselor financiare publice din bugetul de stat din perioada 2012-2015 14

2.3. Mutații în structura resurselor financiare publice din bugetul de stat 17

2.3.1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat pe principalele componente (conform clasificației bugetare) în 2012-2015 17

2.3.2. Grafice privind structura resurselor financiare publice din bugetul de stat pe principalele componente (conform clasificației bugetare) în perioada analizată 17

3. Mutaţii în nivelul şi structura resurselor financiare publice din bugetul centralizat al unităților administrativ-teritoriale în perioada 2012-2015 21

3.1. Evoluția nivelului absolut și relativ a resurselor financiare publice totale din BCUAT 22

3.1.1. Modificările anuale ale resurselor financiare publice totale din BCUAT în perioada analizată (2012-2015) 22

3.1.2 Ponderile în PIB și în veniturile BGC ale resurselor financiare publice totale din BCUAT în 2012-2015 25

3.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice din bugetul general consolidate al unităților administrativ-teritorale 26

3.2.1. Modificarea relativă nominală și reală și elasticitatea în raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din BCUAT în 2012-2015 26

3.3 Mutații în structura resurselor financiare publice 30

3.3.1. Structura resurselor financiare publice din bugetul general consolidat al unităților administrativ-teritoriale principalele componente (conform clasificației bugetare) în 2012-2015 30

3.3.2 Grafice privind structura resurselor publice din BCUAT pe principalele componente în 2012-2014 30

CONCLUZII 33

Bibliografie 34

Extras din document

Introducere

Tema pe care am ales-o este intitulată "Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publiceŢ, ce poate fi abordată din mai multe multe aspecte din motivul că resursele financiare publice sunt foarte importante pentru societate.În capitolul 2, subcapitolul 3 şi prin clasificaţia teoretică am specificat modul de constituire a acestora din punct e vedere al legislaţiei.

Prin resurse publice se poate înţelege o grupare a resurselor băneşti ce sunt gestionate de instituţiile publice specializate. Pentru obţinerea resursele bugetului de stat se foloseşte funcţia de repartiţie, mai exact folosind prima etapă ce presupune acumularea resurselor financiare publice.

Mărimea resurselor financiar private are o influienţă semnificativă asupra funcţionării echilibrate a instituţiilor de tip statal care îndeplinesc nevoi de consum privat, însă în comparaţie cu activitatea pe care o desfăşoară instituţiile de stat, activitatea instituţiilor private se realizează sub stapânirea concurenţei. După cum bine ştim cheltuielole publice au o influienţă negative în economie în comparaţie cu resursele publice care semnifică component estenţiale pentru ajutorarea creşterii avuţiei naţionale. Americanului William Albrecht jr. susţinea că impozitele sunt un rău necesar pentru acoperirea cheltuielilor publice iar membrii societății își propun cu ajutorul acestor prelevări obligatorii să se compense costurile serviciilor publice.

Mărimea resurselor totale este marcată de resursele publice şi private totodată în anumite cazuri se formează o contopire benefică între aceste domenii. Această legătură a resurselor poate influienţa favorabil societatea. Alcătuirea resurselor la nivel obiectiv semnifică obţinerea produsului national brut şi a averii ţării fiind influienţată de câteva restricţii de timp şi mărime dar în acelaşi timp ele pot fi realizate şi din afara ţării spre exemplu din donaţii, împrumuturi externe.etc.

În următoarele pagini voi prezenta tema menţionată mai sus care este structurată pe 3 caapitole. În primul capitol voi menţiona clasificarea general a resurselor financiare publice şi diferenţa dintre abordarea teoretică şi legislativă, urmând a continua cu cel de-al doilea capitol unde voi prezenta o abordare a nivelului structurii resurselor publice prin intermediul căreia se analizează efectul mutaţiilor în nivelul şi structura resurselor financiare publice în bugetul de stat în perioada 2012-2015 iar în capitolul 3 voi prezenta o dezvoltare a mutaţiilor în nivelul şi structura resurselor financiare publice, acestea sunt menţionate şi în bugetul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale.

Bibliografie

Filip, Gh., Finante Publice, Editura Junimea, Iasi, 2010

Banca Naíonală a României,Rapoarte anuale 2012,2013,2014 http://www.bnr.ro/

Anuarul statistic al Romaniei http://www.insse.ro

Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti

Iulian Vacarel, I. (coord.), Finante publice, E.D.P.,Bucuresti, 2008

Preview document

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 1
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 2
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 3
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 4
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 5
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 6
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 7
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 8
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 9
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 10
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 11
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 12
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 13
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 14
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 15
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 16
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 17
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 18
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 19
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 20
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 21
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 22
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 23
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 24
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 25
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 26
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 27
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 28
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 29
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 30
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 31
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 32
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 33
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Economia contemporana pune mare accent pe resurse deoarece ele influenteaza bogatia unei natiuni. Marea problema in majoritatea tarilor este ca...

Creditul Public

INTRODUCERE În completarea resurselor financiare publice, statul poate apela şi la împrumuturi contractate de la diverşi creditori în scopul...

Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară

INTRODUCERE Finanțele - reprezintă procesele economice și relațiile sociale, tehnici specifice de procurare și utilizare a resurselor bănești...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Bugetele de stat și bugetele locale

INTRODUCERE Resursele financiare publice au o importanță aparte în cadrul societății deoarece ,statul prin prezența lui participă la...

Structura Resurselor Financiare Publice din Bugetul de Stat și Bugetele Locale

I Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și bugetele locale În evoluția societății umane, atât la individ, cât și la nivel...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Notiunea de ,,resurse financiare publice"1 cuprinde ,,totalitatea mijloacelor banesti sau sumele de bani care se administreaza de...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Din toate timpurile, preocuparea oamenilor a fost procurarea resurselor necesare satisfacerii nevoilor. Cu trecerea timpului nevoile...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Economia contemporana pune mare accent pe resurse deoarece ele influenteaza bogatia unei natiuni. Marea problema in majoritatea tarilor este ca...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

Capitolul I: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale- criterii și componente Economia modernă este...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

CAPITOLUL 1: STRUCTURA RESURDELOR FINANCIARE PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT SI DIN BUGETELE LOCALE – CRITERII SI COMPONENTE(CONFORM CLASIFICATIEI...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

INTRODUCERE Resursele financiare din puctul meu de vedere, reprezintă totalitatea mijloacelor bănesti ele având un rol economic și social...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

Cap 1: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale – criterii si component Resursele financiare reprezintă...

Ai nevoie de altceva?