Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3624
Mărime: 59.50KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia L.
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. PRINCIPII BUGETARE 4
  3. ETAPELE PROCESULUI BUGETAR 8
  4. ANALIZA BUGETULUI DE STAT PE ANII 2009 – 2011 11
  5. BIBLIOGRAFIE: 13

Extras din proiect

INTRODUCERE

Fiecare ţară desfăşoară activitate economică potrivit unui mecanism economic. Acesta este reprezentat de un sistem de metode de conducere economică, de obiective ce determină conducerea şi de structuri organizatorice prin care se efectuează conducerea. Sunt incluse în acest sistem: principiile fundamentale de conducere, organizarea economiei şi conexiunile între componentele acestuia, sistemul pieţei, pârghiile economice, criteriile de eficienţă, sistemul informaţional.

Acest mecanism are drept principală funcţie cea de conducere şi de reglare a proceselor economice, condiţionate de raporturile de interese. În realizarea acestei funcţii are un rol important piaţa concurenţială unde se reglează raportul de interese. Statul are de asemenea un rol însemnat, din două puncte de vedere: ca agent economic cu drepturi, atribuţii şi obligaţii, dar şi ca autoritate publică care creează şi execută cadrul legislativ şi poate avea influenţe în derularea mecanismului economic. Prin forţa sa economică poate apela la pârghii economico-financiare: pârghia fiscală, pârghia vamală, pârghia cheltuielilor publice. De asemenea, piaţa însăşi generează preţul, costul, profitul, dobânda.

Veniturile bugetare se încasează în cadrul organizatoric înfăptuit de sistemul bugetar, se repartizează şi se cheltuie. Sistemul bugetar reprezintă totalitatea relaţiilor economice sub forma bănească. Este un rezultat al repartiţiei venitului naţional. Aceste relaţii apar cu prilejul constituirii şi repartizării de fonduri centralizate la şi de la dispoziţia statului şi a unităţilor administrative teritoriale pentru satisfacerea unor interses generale ale societăţii.

De realizarea echilibrului între nevoile colective şi mijloacele cu care se acoperă este responsabil bugetul de stat care stabileşte un raport între resursele financiare publice provenite din taxe şi impozite şi nevoile sociale. Este important să se urmărească respectarea echităţii în repartiţia sarcinii fiscale asupra membrilor societăţii.

Prin proiectul de buget Parlamentul şi Guvernul au posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale create în economia financiară publică şi valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor. În acelaşi scop, la nivel local, autorităţile publice locale identifică acelasi raport.

Bugetul public este un instrument de programare, executare şi control asupra rezultatelor execuţiei resurselor baneşti şi a modului de repartiţie al acestora şi de utilizarea ca şi cheltuieli publice. Bugetul public este un ansamblu de documente din sectorul public care formează un sistem de bugete (conform art. 1 (2) din Legea 500/2002):

- bugetul de stat;

- bugetul asigurărilor sociale de stat;

- bugetele locale;

- bugetele fondurilor speciale;

- bugetul trezoreriei statului;

- bugetul instituţiilor publice autonome;

- bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat;

- bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

- bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

- bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat pentru a căror rambursare şi alte costuri se folosesc fonduri publice;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Autoritatea publică este obligată să întocmească un plan anual în care să prevadă suma veniturilor şi cheltuielilor publice. Se supune acest program discuţiei şi aprobării puterii legislative. Astfel se asigură o gestionare raţională a fondurilor publice şi o cheltuire eficientă a acestora .

În ţările dezvoltate noţiunea de buget se referă la două structuri diferite: bugetul economiei naţionale şi bugetul de stat. Bugetul economiei naţionale este un program ce se întocmeşte anual şi cuprinde toate veniturile şi cheltuielile dintr-o economie naţională, indiferent dacă sunt publice sau private. Este un buget informativ şi nu este excutoriu, nu se supune aprobării Parlamentului. Bugetul de stat se elaborează pornind de la bugetul economiei naţionale şi cuprinde doar resursele şi cheltuielile autorităţii publice. Este supus discuţiei legislativului şi are nevoie de aprobarea acestuia. După ce este aprobat de Parlament devine lege şi se pot încasa venituri şi efectua cheltuieli publice.

Bibliografie

1. Gabriel Ştefura, Proces bugetar public, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi 2007.

2. Hoanta, Nicolaie “Economie si finante publice”, Editura Polirom 2000

3. Moraru D, Nedelescu M, Preda O, Stanescu C, Finante Publice, Editura Economica, Bucuresti, 2006

4. Vacarel, I. (coordonator), Finante Publice, E.D.P., Bucuresti, 2001

5. www.consiliulfiscal.ro

6. www.economistul.ro

7. www.insse.ro

8. www.manager.ro

9. www.mfinante.ro

Preview document

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 1
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 2
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 3
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 4
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 5
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 6
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 7
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 8
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 9
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 10
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 11
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 12
Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Analiza Structurii si Dinamicii Resurselor Financiare Publice si Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Fiecare ţara desfăşoară activităţi economice conform unui mecanism economic. Acesta este reprezentat de un sistem de metode de conducere economica,...

Analiza financiară a companiei Romgaz SA

I. Caracterizarea mediului de afaceri în care activează Romgaz I.1. Prezentarea companiei Nume Companie: Societatea Naţională de Gaze Naturale...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Analiza surselor de finanțare ale SC Bermas SA

Cap 1- Prezentarea generala a intreprinderii SC BERMAS S.A. In acest prim capitol am efectuat o prezentare generala a intreprinderii, prezentare...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice și cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

1. Structura resurselor financiare publice si a cheltuielilor publice din bugetul de stat - criterii si componente ( conform clasificării bugetare)...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

1. Structura resurselor financiare publice şi a cheltuielilor publice din bugetul de stat – criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare)...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Fiecare ţara desfăşoară activităţi economice conform unui mecanism economic. Acesta este reprezentat de un sistem de metode de conducere economica,...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Economia contemporana pune mare accent pe resurse deoarece ele influenteaza bogatia unei natiuni. Marea problema in majoritatea tarilor este ca...

Sistemul financiar al României

TC1.Structura sistemului financiar al României 1)Instituţii specializate în activitatea financiară în România : organizare, competenţe şi...

Bugetele de stat și bugetele locale

INTRODUCERE Resursele financiare publice au o importanță aparte în cadrul societății deoarece ,statul prin prezența lui participă la...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice și cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Fiecare tara desfasoara activitate economica potrivit unui mecanism economic. Acesta este reprezentat de un sistem de metode de conducere...

Analiza structurii și dinamicii resurselor publice din bugetul consolidat al României

Introducere Bugetul de Stat poate fi definit ca o balanta ce are cacomponent cheltuielile si veniturile. Prin acest rol dublu pe care il joaca...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

1. Structura cheltuielilor publice de stat- criterii şi componente(conform clasificaţiei bugetare) “Cheltuielile publice exprimă relaţii...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice și cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

1. Structura resurselor şi cheltuiuelilor financiare ale statului (aspecte teoretice) Forma cea mai generalӑ sub care se prezintӑ instrumentele...

Ai nevoie de altceva?