Așezarea și Perceperea Impozitelor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 10081
Mărime: 192.82KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Aspecte generale asupra impozitelor 4

1.1 Elementele impozitului 5

1.2. Tipuri de cote de impunere 7

2. Clasificarea impozitelor 9

2.1. Impozite directe 9

2.1.1. Impozite reale 11

2.1.2 Impozite personale 11

2.2. Impozitele indirecte 12

2.2.1. Taxele de consum (consumaţie) 12

2.2.2. Taxele vamale 12

2.2.3. Taxele generale 13

3. Așezarea și perceperea impozitelor 14

3.1. Stabilirea mărimii obiectului impozabil 14

3.1.1. Metoda evaluării indirecte 14

3.1.2. Metoda evaluării directe 14

3.2. Determinarea cuantumului impozitului 15

3.3. Perceperea impozitelor 15

3.3.1. Metoda plăţii directe 16

3.3.2. Metoda impunerii de către organele fiscale, după care se emite înştiinţarea de plată pentru încasare. 16

3.3.3. Stopajul la sursă 16

3.3.4. Aplicarea de timbre fiscale 16

4. Studiu comparativ privind impozitarea în România, Germania și SUA 18

4.1. Aşezarea şi perceperea impozitelor în România 18

4.1.1. Impozitul pe venit 18

4.1.2. Impozitul pe profit 21

4.1.3. Taxa pe valoare adăugată şi accizele 23

4.1.4. Impozitele pe avere 24

4.1.5. Taxele vamale din România 24

4.2. Aşezarea şi perceperea impozitelor în Germania 25

4.2.1. Impozitul pe venit 25

4.2.2. Impozitul pe profit 26

4.3. Aşezarea şi percepera impozitelor în Statele Unite ale Americii 28

4.3.1. Impozitul pe venit 28

4.3.2. Impozitul pe vânzări şi accizele 30

4.3.3. Alte impozite practicate în Statele Unite ale Americii 31

Bibliografie 32

Extras din document

1. Aspecte generale asupra impozitelor

Impozitele reprezintă plăţi obligatorii care se fac către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil şi fără contraprestaţie directă din partea acestuia. Cu alte cuvinte, impozitele sunt părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice sau juridice, prelevate de stat în vederea acoperirii cheltuielilor publice.

Obligativitatea impozitelor trebuie înţeleasă în sensul că plata acestora către stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datorează impozit .

Statul este cel care are dreptul de a introduce impozitul, iar acest drept se exercită prin intermediul puterii legislative şi anume Parlamentul, sau în anumite condiţii prin organele de stat locale.

Alături de impozite, care asigură intervenţia statului în viaţa social-economică a unei ţări, există şi categoria de taxe. Cu privire la această categorie putem spune că taxele sunt instituite prin lege şi au caracter obligatoriu însă modalitatea de colectare se face în anumite scopuri precise. Dacă în cazul impozitelor prelevarea are loc fără o contraprestaţie din partea statului, în cazul taxelor acţiunea este diferită. Astfel, există taxe care nu percep o contraprestaţie din partea statului dar şi taxe care sunt obligatorii numai dacă populaţia solicită un serviciu, numite taxe condiţionate, acestea din urmă presupunând o contraprestaţie.

Principalele taxe sunt:

- timbrul judiciar şi taxele de timbru;

- taxa pentru certificatul de urbanism;

- taxa de drum;

- taxa asupra mijloacelor de transport;

- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor;

- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

- taxa hotelieră;

- taxe speciale;

În viaţa economică, existenţa impozitelor reprezintă o importantă pârghie financiară. Prin intermediul impozitelor statul intervine în activitatea economică şi poate încuraja sau descuraja anumite practici şi tipuri de activităţi. Adaptarea bazei de aşezare a impozitelor, instituirea de monopoluri, instituirea unui sistem de scutiri şi înlesniri, supradimensionarea impozitelor sau sistemele de restituire fiscală reprezintă modalităţi tehnice de transformare a impozitului într-un instrument al politicii economice şi sociale.

1.1 Elementele impozitului

Pentru ca prin impozite să se poată realiza obiectivele financiare, economice şi sociale urmărite de către stat, la introducerea lor este necesar ca reglementările fiscale să fie cunoscute şi respectate atât de organele fiscale, cât şi de contribuabili. Introdusă prin lege, impunerea fiscală precizează pentru fiecare impozit cine sunt contribuabili, materia impozabilă, mărimea relativă a impozitului, termenele de plată precum şi sancţiunile referitoare la sustragerea de la plata impozitelor, neonorarea obligaţiilor fiscale la termenele stabilite sau încălcarea altor dispoziţii ale reglementărilor fiscale.

Printre elementele impozitului amintim: subiectul impozitului sau plătitorul, suportatorul, obiectul impunerii, sursa impozitului, unitatea de impunere, cota (cotele) impozitului, asieta, termenele de plată. Aceste elemente sunt prezentate schematic în figura următoare:

Figura nr 1: Elementele impozitului

Subiectul impozitului este persoana fizică sau juridică pentru care legea stabileşte obligativitatea de plată a impozitului. Această persoană, obligată la plata impozitului, mai poartă denumirea curentă şi fiscală de contribuabil. De exemplu, în cazul impozitului pe profit, subiectul este agentul economic.

Suportătorul impozitului sau destinatarul este persoana fizică sau juridică ce suportă efectiv plata impozitului. În mod normal, subiectul impozitului este şi suportătorul real al acestuia însă, nu sunt rare cazurile în care suportătorul impozitului este o altă persoană decât subiectul. Un exemplu în acest sens este taxa pe valoarea adăugată, în cadrul căreia, impozitul este perceput de vânzătorul unui produs, care este şi subiectul impozitului şi suportat de cumpărător prin preţul pe care acesta îl plăteşte.

Obiectul impunerii este materia supusă impozitării. În cazul impozitelor directe, venitul sau averea reprezintă obiectul impunerii, spre deosebire de impozitele indirecte, în cadrul cărora materia supusă impozitării poate fi produsul care face obiectul vânzării, serviciul prestat, bunul importat sau uneori bunul exportat.

Preview document

Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 1
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 2
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 3
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 4
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 5
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 6
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 7
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 8
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 9
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 10
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 11
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 12
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 13
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 14
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 15
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 16
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 17
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 18
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 19
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 20
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 21
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 22
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 23
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 24
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 25
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 26
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 27
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 28
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 29
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 30
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 31
Așezarea și Perceperea Impozitelor - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Asezarea si Perceperea Impozitelor.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Analiza impozitului pe profit

INTRODUCERE Obiectul principal al acestei lucrări îl reprezintă impozitul pe profit ilustrat prin tema lucrări ,,Contribuția impozitului pe profit...

Inspecția Fiscală

Desfasurarea propriu-zisa a Inspectiei Fiscale Prezentarea la contribuabil se va face numai în baza unei împuterniciri scrise (ordin de...

Obligațiile fiscale ale contribuabililor

OBLIGATIILE FISCALE ALE CONTRIBUABILOR DIN ROMANIA 1. Reguli comune aplicabile tuturor categoriilor de contribuabili din Romania 1.1 Definirea...

Impozitele Directe în România

Capitolul 1.IMPOZITELE: Notiuni generale Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice...

Sistemul Fiscal al Germaniei

CAP. I. Tendinţe generale privind fiscalitatea în Germania Ponderea în PIB a impozitelor în Germania este peste media UE-27 dar uşor sub cea a...

Studiu Privind Impozitele Directe la o Societate Comercială

1. Introducere Impozitele sunt prin contribuţia lor legală şi destinaţia lor clasică o sarcină contributivă normală pe care cetăţeanul o suportă...

Impactul TVA asupra activității economice

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND T.V.A. 1.1. SCURT ISTORIC AL TVA Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul...

Te-ar putea interesa și

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Impactul Acestora asupra Echității Fiscale

CAP I. Fundamente teoretice si practice privind aşezarea şi perceperea impozitelor 1.1. Consideratii generale Relatiile financiare au existat in...

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna

1.Notiuni privind Administratia Publica Locala.Primaria Administratia Publica reprezinta un domeniu de activitate care asigura, in principal,...

Asezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale pe Exemplul Primăriei podu-iloaiei

1. Scurtă analiză financiară a veniturilor proprii institutiei Pe baza documentelor obtinute de la institutia publică în discutie si anume...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale pe Exemplul Primăriei

1. GENERALITĂȚI Primăria Municipiului Iasi Primăria Municipiului Iaşi reprezintă structură organizatorică importantă în cadrul administraţiei...

Așezarea și perceperea impozitului pe teren

Aşezarea şi încasarea impozitului pe teren 1. Reguli generale Impozitul pe tern este un impozit direct datorat bugetului local de către...

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Resița, Județul Caraș-Severin

Cap.1.Prezentare Consiliul Local Reşiţa-Serviciul public “Direcţia Impozite şi taxe” şi aplicabilitatea impozitelor şi taxelor locale în...

Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor

Capitolul I Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor 1.1. Cadru juridic și elementele tehnice ale impozitului pe...

Ai nevoie de altceva?