Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3067
Mărime: 98.68KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bercu Ana Maria
AN III - ZI, SPECIALIZAREA : ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ANUL UNIVERSITAR: 2009 - 2010

Cuprins

Scurt istoric - 2 -

Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare - 2 -

Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - 3 -

Impozitele si taxele locale percepute - 4 -

Concluzii - 13 -

Bibliografie - 14 -

Extras din document

Scurt istoric

Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea comunală din 1864, votată de Adunarea generală a României (Parlamentul) în ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie 1864. Astfel, un nou capitol se deschidea în istoria administraţiei comunale moderne prin înfiinţarea Primăriei.

Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu, situat în inima Iaşului, în apropierea celor mai semnificative monumente ale oraşului.

Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare

Urmărirea şi perceperea impozitelor şi taxelor se desfăşoară de către aparatul fiscal şi are în vedere depistarea contribuabililor plătitori, supravegherea şi îndrumarea permanentă a acestora în scopul achitării integrale şi la termen a obligaţiilor ce le revin.

Perceperea impozitelor şi taxelor presupune încasarea efectivă a sumelor datorate şi înregistrarea lor la trezoreria publică sau la bănci.

În structura bugetelor publice, dimensiunile valorii cuprinse în acesta ca balanţe financiare au exprimări precise potrivit cu subdiviziunile prezente în clasificaţiile separate pe componente ale sistemului bugetar.

În mod general, termenul de “buget” este folosit pentru a prezenta previziunea pentru o anumită perioadă de timp (an, semestru, trimestru) atât a veniturilor, cat şi a cheltuielilor unei unităţi administrativ-teritoriale

Organele locale dimensionează prevederile bugetare locale de cheltuieli în funcţie de nevoile proprii ce se finanţează, în condiţiile legii, acţiuni social-culturale, obiective şi acţiuni economice de interes local.

Finanţarea de la bugetele locale are drept expresie tehnică bugetară alimentarea cu mijloace bănesti sau alocarea de fonduri.

Primăria are deschis la Trezorerie un cont de disponibil în care sunt consemnate încasările din veniturile proprii şi cele provenite pe seama veniturilor de echilibrare.

Creditele bugetare aprobate au semnificaţia de limite de finanţare în care trebuie să se încadreze ordonatorii de credite pentru efectuarea de cheltuieli aprobate. Efectuarea de cheltuieli bugetare, la instituţii impune respectarea unor reguli ce derivă din prevederile legislaţiei finanţelor publice, şi anume:

- utilizarea fondurilor în conformitate cu destinaţia stabilită prin bugetul de venituri şi cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate pe an şi pe trimestru;

- utilizarea creditelor bugetare are loc numai pentru cheltuielile legal aprobate, fiecare cheltuială trebuie să aibă la baza o dispoziţie legală prin care se autorizează suportarea ei din bugetul public;

- aprobarea şi efectuarea cheltuielilor numai cu avizul conducătorului compartimentului financiar- contabil;

Prin bugetul local se aprobă şi se cuprind veniturile şi creditele bugetare. Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata întregului exerciţiu bugetar. Finanţarea din bugetele locale utilizează ca expresie de tehnică bugetară alimentarea cu mijloace băneşti sau alocarea de fonduri. Acoperirea cheltuielilor se face în limita disponibilităţilor existente în cont. Fiecare unitate administrativ-teritorială are deschis la Trezoreria Finantelor Publice din raza căreia îşi desfăşoară activitatea un cont de disponibil în care sunt virate încasările provenite din venituri proprii şi cele din venituri de echilibrare.

Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice locale, programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor etc.potrivit scopului prevăzut şi în stricta corelare cu gradul previzional de încasare a veniturilor bugetare. Creditele bugetare aprobate nu se folosesc în alte scopuri şi totodată nu trebuie depăşită limita prevazută de acestea.

Preview document

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 1
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 2
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 3
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 4
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 5
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 6
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 7
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 8
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 9
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 10
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 11
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 12
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 13
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 14
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Asezarea si Perceperea Impozitelor si Taxelor Locale la Primaria Municipiului Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe și Impozite la Primăria Locală pe Exemplele Municipiului Bacău

INTRODUCERE Administraţia publică locală, fundamentată pe dispoziţiile constituţionale, reprezintă totalitatea serviciilor publice locale,...

Modalități de Echilibrare a Bugetelor Locale și Implicații ale Acestora

Cap. I Bugetul local 1.1 Organizarea finanţelor publice Finanţele publice îşi au originea în automatizarea autorităţilor teritoriale în...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale pe Exemplul Primăriei

1. GENERALITĂȚI Primăria Municipiului Iasi Primăria Municipiului Iaşi reprezintă structură organizatorică importantă în cadrul administraţiei...

Evoluția resurselor financiare publice ale României în perioada 1990-2010

Complexitatea si dificultatea constituirii fondurilor publice prin metodele si tehnicile specifice rezida din doua cauze importante: -in primul...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Buget și Trezorerie

INTRODUCERE FINANŢELE: Într-o accepţiune mai cuprinzătoare, reprezintă totalitatea resurselor (fondurilor) băneşti aflate la dispoziţia...

Finanțe publice

Cap.1 Continutul economic si functiile finantelor publice 1.1 Continutul economic Cuvantul finante isi are originea in limba Latina de la...

Te-ar putea interesa și

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iași. 1.1 Scurt istoric. Clădirea impresionantă prin somptuozitate și fastul...

Monografie Primăria Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai...

Lucrare de practică - în cadrul serviciului finanțelor publice al Primăriei Municipiului Iași

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Organizarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iași

CAPITOLUL 1. Organizarea şi funcţionarea la Primăria Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orașul Iaşi se numără printre cele mai vechi şi mai...

Monografie Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.SCURT ISTORIC Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iași

CAP.1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Municipiul Iaşi se numără printre cele mai vechi şi mai...

Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Organizarea și Funcționarea Primăriei Municipiului Iași

1. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric. Constituţia României, Legea nr.69/1991 privind administraţia...

Ai nevoie de altceva?