Asezarea si perceperea veniturilor bugetare la Directia Silvica Botosani

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asezarea si perceperea veniturilor bugetare la Directia Silvica Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Cap.1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Silvice Botoşani

1.1. Scurt istoric

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are ca scop gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice silvice, precum şi coordonarea şi implementarea programului naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, promovarea pe plan naţional şi internaţional, a exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin organizarea de competiţii sportive, târguri şi expoziţii, precum şi exercitarea atribuţiilor de autoritate hipică naţională.

Din punct de vedere al administraţiei silvice, Direcţia Silvică Botoşani este subordonată Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, care este persoană juridică, cu sediul central in municipiul Bucureşti, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi de autoritate hipică naţională, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărâre de Guvern .

Direcţia Silvică Botoşani se află situată în partea de S-V a Podişului Moldovenesc şi partea de S-E a judeţului Botoşani, cu sediul pe Str. Pacea nr. 47 în oraşul Botoşani, judeţul Botoşani, funţionează ca unitate teritorială fără personalitate juridică, este înregistrată la Registrul Comerţului din data de 9 februarie 2001 cu numărul de înmatriculare J07/41/2001.

În structura sa organizatorică funcţionează, potrivit profilului de activitate, următoarele subunităţi: ocoale silvice, secţii şi alte subunităţi pentru exploatarea pădurilor şi prelucrarea primară a lemnului, precum şi pentru întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere; secţii de amenajare silvică; pepiniere silvice; crescătorii de vânat; secţii de producţie pentru împletituri din nuiele de răchită şi centre pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea lemnului, a fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din flora spontană, a plantelor medicinale şi a cărnii de vânat; alte subunităţi fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care funcţionează ca puncte de lucru.

Direcţia Silvică Botoşani are în structura sa 6 ocoale silvice: Ocolul Silvic Truşeşti, Ocolul Silvic Darabani, Ocolul Silvic Flămânzi, Ocolul Silvic “M. Eminescu”, Ocolul Silvic Dorohoi, Ocolul Silvic Botoşani.

1.2. Obiect de activitate

Ca unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor, Direcţa Silvică are ca obiect de activitate apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier, proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celorlalte produse specifice atribuite, potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic.

În acest scop execută lucrări de cultura şi refacerea pădurilor, paza şi protecţia acestora, ameliorarea terenurilor degradate, valorificarea masei lemnoase şi produselor accesorii, ocrotire şi valorificare a vânatului.

Fondul forestier este reprezentat de 55800 ha. Suprafaţa pădurilor este de 54400 ha, din care răşinoase 1000 ha şi foioase 53300 ha. Suprafaţa pădurilor proprietate publică este de 49662 ha, reprezentând 89% din suprafaţa fondului forestier.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asezarea si perceperea veniturilor bugetare la Directia Silvica Botosani.doc