Aspecte privind Bugetul de Stat

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 16315
Mărime: 97.22KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Cu acest proiect am participat la sesiunea de comunicari

Cuprins

1.Bugetul de stat - definitie si caracteristici 2

2. Principii Bugetare 6

Universalitatea bugetului 7

Unitatea bugetului 7

Neafectarea veniturilor bugetare 10

Anualitatea bugetului 11

Echilibrarea bugetului 12

Realitatea bugetului 13

Specializarea bugetara 14

Publicitatea bugetului 15

3. Procesul bugetar - Definire, etape, trăsături 15

Elaborarea proiectului de buget 16

Aprobarea bugetului de către Parlament 20

Execuţia bugetului 24

Încheierea execuţiei bugetare 27

Controlul execuţiei bugetare 29

Aprobarea execuţiei bugetare 30

4. Bugetul de Stat in perioada 2008 – 2009 32

Efectele politicii fiscal - bugetare din anul 2008 asupra anului 2009 36

Structura veniturilor bugetare in anul 2009 37

Cadrul Macroeconomic Intern in anul 2009: 39

Principalele politici sectoriale promovate prin proiectul de buget pe anul 2009 43

Obiectivele Politicii Bugetare in anul 2009. Principii de Alocare a Resurselor 45

Pachetul de masuri al Guvernului Romaniei pentru stimularea cresterii economice si protejarea intereselor economice ale populatiei 45

5. Bugetul de Stat pe timp de criza economico-financiara 49

6. Bibliografie 52

Extras din document

1.Bugetul de stat - definitie si caracteristici

Activitatea economică se desfăşoară în fiecare ţară potrivit unui mecanism propriu, numit mecanism economic. Acesta reprezintă un sistem de metode de conducere economică, de obiective ce determină conducerea şi de structuri organizatorice (instituţionale, suprastructurale, juridice) prin care se efectuează conducerea

În acest sistem de conducere se includ: principiile fundamentale de conducere, organizarea economiei şi conexiunile între componentele acesteia, sistemul pieţei, criteriile de eficienţă, pârghiile economice, sistemul informaţional.

Principala funcţie a acestui mecanism este cea de conducere şi reglare a proceselor economice, condiţionate de raporturile de interese. Un rol important în realizarea acestei funcţii revine pieţei concurenţiale, pe care se reglează raportul de interese prin participarea agenţilor economici la formularea cererii şi ofertei, la înfăptuirea lor şi a echilibrului economic. În acest context un rol însemnat revine şi statului, în două ipostaze: agent economic prin nimic deosebit de ceea ce reprezintă (ca drepturi, atribuţii şi obligaţii) oricare alt agent economic, dar şi ca autoritate publică ce crează şi execută cadrul legislativ şi poate influenţa derularea mecanismului economic prin însăşi forţa sa economică, precum şi prin pârghiile economico-financiare la care poate apela, ca de exemplu: pârghia fiscală, pârghia vamală, pârghia cheltuielilor publice. Aceste pârghii se adaugă la cele generate de piaţa însăşi, respectiv preţul, costul, profitul, dobânda ş.a.

Sistemul bugetar este cadrul organizatoric prin care se incaseaza veniturile bugetare, se repartizeaza si se cheltuie. Reprezinta totalitatea relatiilor economice sub forma baneasca, rezultat al repartitiei venitului national, relatii ce apar cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate la si de la dispozitia statului, precum si a unitatilor administrativ teritoriale, in scopul satisfacerii unor interese generale ale societatii ori colectivitatilor publice. Principalele caracteristici ale acestor relatii economice sunt: continutul economic, exprimarea valorica, rezultatul repartitiei valorii nou create, constituirea si repartizarea de fonduri centralizate, implicarea puterii de stat, satisfacerea unor nevoi publice. Sistemul bugetar are asadar componente distincte, pentru care se poate utiliza si expresia de subsisteme bugetare.

Bugetul public contribuie la realizarea echilibrului între nevoile colective şi mijloacele cu care se acoperă. În acest scop, se stabileşte un raport între resursele financiare publice provenite, în principal, din impozite şi taxe şi nevoile sociale; în cadrul acestui raport trebuie să se urmărească respectarea echităţii în repartiţia sarcinii fiscale asupra membrilor societăţii. Astfel, pe baza puterii de contribuţie a subiecţilor impozabili, se stabileşte capacitatea de satisfacere a nevoilor generale (utile, necesare sau indispensabile).

Proiectul de buget conferă Parlamentului şi Guvernului posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale create în economia financiară publică şi valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor. În mod similar, autorităţile publice locale identifică acest raport şi modul în care se realizează echilibrul dintre nevoi şi resurse la nivel mezoeconomic.

Bugetul public este instrumentul de programare, de executare şi de control asupra rezultatelor execuţiei resurselor băneşti ale societăţii şi a modului de repartizare şi utilizare a acestora prin cheltuieli publice.

În sens larg, bugetul public reprezintă ansamblul documentelor din sectorul public, care împreună formează sistemul de bugete. Acesta este un sistem unitar de bugete format din:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurărilor sociale de stat;

- bugetele locale;

- bugetele fondurilor speciale;

- bugetul trezoreriei statului;

- bugetele instituţiilor publice autonome;

- bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

- bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

- bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile.

In domeniul financiar autoritatea publica este obligata sa intocmeasca un plan anual prin care sa prevada suma veniturilor si cheltuielilor publice. Acest program este supus apoi discutiei si aprobarii puterii legislative. Principala motivatie pentru intocmirea bugetului este una de natura financiara si consta in aceea ca, prin structurarea si dimensionare veniturilor ce urmeaza a se colecta si a cheltuielilor publice, se asigura o gestionare rationala a fondurilor publice si se vizeaza o cheltuire eficienta a acestora.

In conditiile finantelor clasice, bugetul public era considerat, ca act legislativ, doar o lista a cheltuielilor si a veniturilor publice, fara specificare vreunei legaturi cu starea si perspectivele economiei nationale.

In conditiile tot mai complexe ale vietii economico-sociale de astazi, doctrina financiara a completat imaginea despre buget si a legat existenta acestuia de mersul si starea intregii economii nationale. Astfel, in toate tarile dezvoltate notiunea de buget se refera la doua structuri diferite:

- bugetul economiei nationale;

- bugetul de stat (bugetul propriu-zis ale autoritatii publice).

Bugetul economiei nationale este un plan/program ce se intocmeste anual si cuprinde totalitatea veniturilor si a cheltuielilor dintr-o economie nationala, indiferent daca aceste sunt publice sau private. Acest buget cuprinde in fapt, pe langa bugetele autoritatii publice si totalitatea bugetelor private (ale agentilor economici). De regula, este un buget informativ, orientativ si nu este executoriu, in consecinta nu se supune aprobarii legislativului. Bugetul economiei nationale serveste ca baza pentru argumentatia financiar-economica, politica si sociala a guvernului Cu ajutorul „bugetului economiei naţionale”, guvernul poate identifica efectele directe şi indirecte produse în economie prin aplicarea unor măsuri care vizează creşterea economică.

Preview document

Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 1
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 2
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 3
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 4
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 5
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 6
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 7
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 8
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 9
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 10
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 11
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 12
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 13
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 14
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 15
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 16
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 17
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 18
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 19
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 20
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 21
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 22
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 23
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 24
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 25
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 26
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 27
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 28
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 29
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 30
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 31
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 32
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 33
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 34
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 35
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 36
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 37
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 38
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 39
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 40
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 41
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 42
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 43
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 44
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 45
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 46
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 47
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 48
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 49
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 50
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 51
Aspecte privind Bugetul de Stat - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Aspecte privind Bugetul de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Bugetului de Stat al Romaniei in Perioada 2006-2008

1. Indicatorii bugetari sintetici Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblul de activitati si operatiuni, integrate coerent si convergent...

Impozitele Indirecte în România

Introducere Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice....

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evolutia si Aplicarea Taxei pe Valoarea Adaugata si a Accizelor Studiu de Caz la SC Aegissus SA Tulcea

CUVÂNT ÎNAINTE Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia...

Politica bugetară în economia Românească

Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local, central sau supranaţional), având...

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor...

Analiza Impozitului pe Venit în România

Introducere Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela...

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Bugetul de stat

Introducere Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare...

Ai nevoie de altceva?