Auditul Financiar la o Societate Comercială

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 27682
Mărime: 121.97KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rodica Bradulescu

Cuprins

CAPITOLUL 1: Cadrul conceptual al auditului financiar contabil

1.1. Auditul financiar şi misiunea de certificare legală a conturilor

1.2. Metodologia auditului financiar

1.3. Imaginea fidelă

1.4. Pragul de semnificaţie

1.5. Riscul de audit

CAPITOLUL 2: Reglementari naţionale si internaţionale privind auditul

CAPITOLUL 3: Auditul intern

CAPITOLUL 4: Raportul de audit

4.1. Rolul raportului de audit

4.2. Elementele de baza ale raportului de audit

4.3. Continutul raportului de audit

4.4. Opinia auditorului

4.4.1. Situatii care conduc la formularea altei opinii decit opinia fara rezerve

CAPITOLUL 5: Etica si calitate in activitatea de audit

5.1. Documentarea lucrărilor de audit

5.1.1. Responsabilitatea activitatii de audit

5.2. Controlul calitatii activitatii de audit

5.3. Principii de conduita etica

5.3.1. Ce etape se pot parcurge pt. a deveni auditor financiar si alte informatii in legatura cu profesia de auditor financiar

Studiu de caz - Auditul situaţiilor financiare anuale ale S.C. ANTICOROSIV S.A.

Extras din document

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil

Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are în vedere recunoaşterea, delimitarea şi definirea într-un context unitar a sistemelor de gestiune – control pornind de la funcţiile, structurile, finalitatea şi restricţiile proprii mediului pentru care se modelează un asemenea sistem.

Cu alte cuvinte, pentru ce punem în lucru un sistem de control de gestiune, care sunt părţile constructive, ce rol au competenţele umane, în ce măsură funcţionarea concretă a unui sistem de control reprezintă în planul cunoaşterii un model structural dinamic caracterizat de norme şi principii indisociabile, ceea ce ar genera o “taxinomie” în dezordinea structurală a acţiunii umane, cu scopul de a redefini ordinea necesară.

O abordare sistematică a cadrului conceptual nu poate să ocolească o problemă delicată – clarificarea frontierelor între domeniile particulare ce asigură specificitatea sistemelor de control de gestiune – revizie contabilă, control intern, audit intern.

Revizia contabilă reprezintă misiunea legală de verificare aprofundată a valorilor semnificative şi a documentelor contabile (evidenţe, situaţii, registre, documente de sinteză) pentru certificarea conformităţii acestora cu prescripţiile standard ale contabilităţii sistematice şi cu regulile impuse de legislaţia în vigoare.

Revizia contabilă are două forme principale :

- revizia legală – misiunea permanentă conferită, de regulă unui organism public (în Franţa, de exemplu Compania Naţională a Comisarilor de Conturi),

- revizia contractuală – efectuată prin cabinete sau consultanţi ce intervin prin convenţie numai în probleme punctuale, la cererea întreprinderii.

Revizia conturilor are vocaţie externă, deoarece consultanţii, experţii revizori nu se pot interpune cu nici o imixtiune în influenţarea gestiunii curente a întreprinderii.

Legea impune însă, obligativitatea verificabilităţii prin impunerea calităţii practicilor independente de imixtiuni, dar independenţa misiunii susceptibilă de a da un aviz obiectiv.

Controlul intern reprezintă ansamblul activităţilor de securitate ce contribuie la conservarea, menţinerea şi îmbunătăţirea performanţelor întreprinderii.

Controlul intern are ca scop , pe de o parte, asigurarea protecţiei, a integrităţii materiale a capitalului şi a certitudinii calităţii informaţiilor, iar pe de altă parte, asigurarea calităţii practicilor de aplicare, respectare şi motivare a instrucţiunilor pe care direcţia întreprinderii le consideră necesare pentru a favoriza ameliorarea continuă a performanţelor.

Controlul intern se manifestă prin organizarea şi punerea în lucru de metode şi proceduri prin care activităţile întreprinderii îşi menţin perenitatea în raport cu obiectivele propuse.

Controlul intern se constituie din ansamblul măsurilor de verificare, certificare şi control pe baza conturilor, prin care direcţia întreprinderii motivează, defineşte, aplică, supraveghează, prin autoritate, responsabilitate şi delegaţie finalitatea acţiunilor ce urmăresc protecţia patrimoniului, a capitalului, dar şi fiabilitatea, relevanţa şi calitatea înregistrărilor contabile din care se articulează situaţiile financiare de sinteză.

Controlul intern are vocaţie prin recunoaşterea cauzalităţii raporturilor dintr-o entitate organizaţională, elemente formalizate, prin fixarea de reguli şi proceduri.

Existenţa controlului de gestiune permite modelarea , anticiparea, reconstituirea formală a prori a derulării corecte a acţiunilor pentru obţinerea informaţiilor fiabile, condiţie pentru a fundamenta corect deciziile operaţionale.

Controlul intern este efectul cauzal al recunoaşterii restricţiilor şi condiţiilor esenţiale privind sinceritatea şi regularitatea contabilităţii prin valoarea probantă a informaţiilor.

Restricţia de regularitate desemnează conformitatea la reguli, principii şi proceduri contabile.

Restricţia de sinceritate desemnează unitatea recunoaşterii tuturor faptelor, iar restricţia valorii probante la certificarea în sens fiscal a completitudinii sistemului de conturi.

Pentru a răspunde la condiţiile de validitate, controlul intern trebuie să valorifice un sistem de conturi în care obligatoriu, contabilitatea trebuie să fie organizată de o manieră adecvată, astfel încât informaţiile reflectate să fie corect transmise, traduse şi utilizate pentru control.

Controlul intern se caracterizează prin existenţa unui sistem de organizare a relaţiilor dintre autoritate, conducere şi executanţi pe baza competenţelor angajaţilor, ceea ce înseamnă : proceduri la nivelul operaţiilor pentru a urmări examenul validităţii, recensământul exhaustiv al activităţilor, dar şi controlul executării adecvate; dispoziţii generale ce urmăresc separarea responsabilităţilor, limitarea şi controlul condiţiilor de acces la resurse şi bunuri, supervizarea activităţilor şi operaţiilor; implicarea evaluării corecte a gestiunii curente, motivarea competenţelor şi sancţionarea abaterilor, aplicarea justă a măsurilor de securitate ce elimină incertitudinea permanentă relativă la funcţionarea cotidiană a întreprinderii.

Preview document

Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 1
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 2
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 3
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 4
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 5
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 6
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 7
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 8
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 9
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 10
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 11
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 12
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 13
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 14
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 15
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 16
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 17
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 18
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 19
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 20
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 21
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 22
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 23
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 24
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 25
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 26
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 27
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 28
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 29
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 30
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 31
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 32
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 33
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 34
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 35
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 36
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 37
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 38
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 39
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 40
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 41
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 42
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 43
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 44
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 45
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 46
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 47
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 48
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 49
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 50
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 51
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 52
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 53
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 54
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 55
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 56
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 57
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 58
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 59
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 60
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 61
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 62
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 63
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 64
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 65
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 66
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 67
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 68
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 69
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 70
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 71
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 72
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 73
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 74
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 75
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 76
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 77
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 78
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 79
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 80
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 81
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 82
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 83
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 84
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 85
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 86
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 87
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 88
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 89
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 90
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 91
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 92
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 93
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 94
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 95
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 96
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 97
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 98
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 99
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 100
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 101
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 102
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 103
Auditul Financiar la o Societate Comercială - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Auditul Financiar la o Societate Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentare generală firmei SC PLACARI FAINE SRL, cu sediul social în localitatea Sibiu, str. Iezer, bl. 3, ap. 5, judetul...

Evaluarea SC Arabesque SRL

1. Aspecte generale privind întreprinderea evaluată 1.1 Prezentarea intreprinderii evaluate Întreprinderea care urmează să fie supusă evaluării...

Eșantionarea în Audit și Alte Metode de Testare

În perioada de început a auditului, nu era neobişnuit pentru auditorul independent să examineze toate înregistrările şi documentele justificative...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA

1.Organizarea si funcţionarea agentului economic S.C. IAŞITEX S.A. 1.1.Scurt istoric S .C. IAŞITEX S.A. are o istorie în domeniu de 96 de ani(în...

Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație

Intoducere Actualitatea temei investigate. Într-o economie de piață ce este caracterizată printr-o concurență aspră pentru menținerea pe piață,...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni

CAPITOLUL I Introducere şi consideraţii generale 1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale Regimul juridic al societăţilor...

Modele de guvernanță corporativă în România. Studiu de caz - SC Biofarm SA

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea...

Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR-FISCAL DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CONDIŢIILE PREADERARII LA COMUNITATEA EUROPEANĂ 1.1...

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Capitolul 1: Societăţile comerciale 1.1 Consideraţii generale Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de...

Ai nevoie de altceva?