Baze teoretice ale controlului financiar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 6960
Mărime: 539.98KB (arhivat)
Publicat de: Tanasa C.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul 1. Abordări teoretice ale controlului financiar 4
 2. 1.1. Definirea Controlului Financiar 4
 3. 1.2. Obiective ale controlului financiar 5
 4. 1.3. Funcții ale controlului financiar 6
 5. 1.4. Principii ce stau la baza funcționării și exercitării controlului financiar 8
 6. Capitolul II. Organizarea controlului financiar 10
 7. 2.1. Definiție 10
 8. 2.2. Obiective 10
 9. 2.3. Organizarea controlului financiar de gestiune 12
 10. 2.4. Actele utilizate de organele controlului financiar de gestiune 12
 11. 2.5. Controlul prin inventar 13
 12. 2.6. Etapele de verificare ale obiectivelor controlului financiar de gestiune 14
 13. 2.6.1 Controlul total și prin sondaj 14
 14. 2.6.2 Controlul documentar 15
 15. 2.6.3. Controlul faptic 16
 16. Capitolul 3. Prezentarea firmei S.C. Douglas SRL 17
 17. 3.1 Forma juridică a firmei, sediul și durata de funcționare 17
 18. 3.2 Obiectul de activitate 18
 19. 3.3. Capitalul social 18
 20. 3.4 Conducerea firmei 20
 21. 3.5. Compartimentul financiar- contabil 20
 22. Capitolul 4. Studiu de caz 20
 23. 4.1 Controlul recuperării bunurilor 20
 24. 4.2. Controlul prin inventariere la S.C. Douglas SRL 27
 25. 4.3. Valorificarea rezultatelor inventarierii 34
 26. Capitolul 5. Concluzii 37
 27. Bibliografie 38

Extras din proiect

Introducere

Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după originalul său“.

Din punct de vedere al originii, activitatea de control este strâns legată de neîncrederea omenească față de cei din jur, având interesul de a-și apăra proprietățile, iar pe lângă acesta se mai pot adăuga și alte scopuri cu privire la egalitate, legalitate și oportunitate.

În epoca contemporană, controlul reprezintă esențialul deoarece, prin acest mijloc, societatea își manifestă pretențiile, validând numai activitățile și practicile care îndeplinesc normele generale de comportament, cu obiective și programe prioritare. Sfera de manifestare a controlului este infinită, în sensul că este implicată în activitățile umane, acesta manifestându-se ca un atribut de bază al conducerii ce contribuie în același timp și la asamblarea acțiunilor individuale într-un tot unitar.

Ca și componentă a controlului economic, aceasta are ca obiectiv principal cunoașterea de către stat a procedeului de administrare a mijloacelor materiale și financiare de unitățile economice cu capital de stat, respectiv menținerea echilibrului financiar și extinderea economiei naționale.

În altă ordine de idei, controlul financiar nu reprezintă doar o simplă activitate economică, ci reprezintă mult mai mult, presupunând atât necesitatea subiectivă, cât și obiectivă, dintr-o varietate de domenii fiind un mod de specializare ce are în vedere activitatea unei entități.

Capitolul 1. Abordări teoretice ale controlului financiar

1.1. Definirea Controlului Financiar

procese din care se mobilizează și rezultă ulterior resursele financiare.

Încă de la începutul secolului al XX-lea, noțiunea de “control” este utilizată în științele organizațiilor, din timpul lui Taylor (1911), respectiv Fayol (1918) care au însușit conducerii întreprinderii și funcția de control. Henri Fayol (1918) considera controlul organizației drept un “control - sanțiune”, acesta reprezentând de fapt o formă de control ce avea ca și scop principal verificarea adecvată a unei norme prestabilite la rezultatul unei acțiuni.

Odată cu trecerea timpului controlul a cunoscut o evoluție în sensul unui “control bugetar”, ce a trecut de la rolul de supraveghere a producției la cel de instrument al politicii prezivionale a unei întreprinderi.

În sens larg, controlul reprezintă unul dintre atributele de bază ale conducerii și face referire la posibilitatea acestuia de a controla evenimentele pentru a nu fi dominate de ele. În sens restrâns, plasarea unor norme, verificarea sarcinii încredințate urmată de examinare; motivul fiind că unii autori consideră acest atribut ca fiind “control-evaluare”.

Controlul înglobează toate laturile managementului ce presupune existența unui control previzional, operativ și respectiv post-operativ. Controlul este considerat ca un complex de acțiuni, strâns legate între ele ce se derulează succesiv, concepute și realizate în interdependență, conturat ca asocierea rezuntatelor cu obiectivele fixate, ce măsoară diferențele dintre acestea, precum și metodele utilizate care facilitează realizarea obiectivelor. Controlul măsoară rezultatele

cantitative, cât și calitative, comparându-le cu sarcinile asumate, iar ulterior se constată legătura dintre conținutul deciziilor și rezultatul obținut.

Controlul și dirijarea trebuie realizate cu ajutorul unor oameni competenți, autorizați și specializați în domeniu. Accentul pus de către economiști în definirea controlului financiar al unei firme este strâns legat de unul dintre aspectele acestuia, cel mai adesea prin prisma legăturile intrinseci cu managementul, contabilitatea și gestiunea.

Din punct de vedere al accepțiunii semantice, controlul reprezintă o analiză permanentă, respectiv periodică a unei activități, atât pentru a urmări mersul ei, cât și pentru a lua măsuri de remediere, el semnificând și o supraveghere repetată a activității.

Controlul constă în a lua măsuri pentru apropierea rezultatelor reale de rezultatele scontate. Noțiunea de control nu trebuie luată în accepțiunea sa francofonă și anume de “a verifica un rol pozitiv și corectiv” ci într-o accepțiune anglo-saxonă și anume “de a ști să te temperezi astfel încât să te adaptezi imprevizibilului și să te menții în activitate pe un plan cât mai potrivit al obiectivelor”.

Bibliografie

1. Marcel Ghiță, Sorinel Domnișoru, Nicolae Pelinaru; Control Financiar Bancar si Fiscal; Reprografia Universită; 1998

2. Sorin V. Mihaescu; Control Financiar; editura A92; 1996

3. Mircea Boulescu, Marcel Ghita; Control financiar, Edit. Eficient, Bucuresti, 1997

4. http://www.stiucum.com/finante/finate-publice/Controlul-financiar

5. https://www.risco.ro/marketing/vanzari/financiare

Preview document

Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 1
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 2
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 3
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 4
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 5
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 6
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 7
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 8
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 9
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 10
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 11
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 12
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 13
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 14
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 15
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 16
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 17
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 18
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 19
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 20
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 21
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 22
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 23
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 24
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 25
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 26
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 27
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 28
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 29
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 30
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 31
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 32
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 33
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 34
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 35
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 36
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 37
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 38
Baze teoretice ale controlului financiar - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Baze teoretice ale controlului financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar

1. CONTROLUL FINANCIAR - ASPECTE GENERALE Necesitatea controlului aspura derulării proceselor economice şi sociale decurge din condiţiile...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Controlul financiar, Garda Financiară

CAPITOLUL I – Bazele teoretice ale controlului financiar 1.1. Notiunea, rolul si functiile controlului financiar Controlul este actiunea de...

Bazele Teoretice ale Controlului Financiar

Controlul trebuie să te ajute "să te stăpâneşti pentru a te adapta imprevizibilului şi a te menţine pe linia dreaptă a obiectivelor" - M. Gervais...

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...

Bazele Teoretice ale Controlului Bancar

Capitolul 1.Evolutia istorică a controlului financiar în România Controlul financiar din tara noastra a cunoscut mai multe forme, odata cu...

Bazele Teoretice ale Controlului Financiar

Controlul este considerat a fi acea activitate de analiză şi verificare permanentă sau periodică a unei activităţii,în scopul de a controla...

Bazele Teoretice ale Controlului Financiar

Cap 1 Noțiuni generale privind controlul financiar Termenul de control provine din expresia „contra rolus” reprezentând verificarea actului...

Ai nevoie de altceva?