BCR - Studiu de Caz

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 11861
Mărime: 161.15KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G. voinea
Fac Al. I. Cuza iasi

Cuprins

Motivaţie.3

Sinteză.4

Capitolul I:Prezentarea Băncii Române de Dezvoltare.

1.1.Profil.6

1.2.Sector de activitate.6

1.3.Istoricul B.R.D.7

1.3.1.Înfiinţare.Evoluţie.Privatizare.7

1.3.2.Strategii B.R.D.8

A. Capitalul social.8

B. Plan de investiţii.8

C. Profitabiliatea.8

D. Lichiditatea.9

1.4.Obiectul de activitate.Băncile comerciale.10

1.5.Sediul,filiale,puncte de lucru.10

1.6.Managementul B.R.D.:structura organizatorică(organigrama),personal de conducere.11

1.7. Anaza evolutiei principalilor indicatori.12

Capitolul II

2.1.Piata BRD.14

2.2.Oferta BRD.14

2.3.Consumatori si clienti.16

2.4.Dimensiunea si structura pietei.17

2.5.Dinamica pietei.17

2.6.Concurenta.18

Capitolul III:A.Sistemul informational si informatizarea acestuia

B.Marketing bancar.Servicii şi poduse bancare oferite de B.R.D.

3.1.Conturi.19

3.1.1.Conturi curente.20

3.1.2.Conturi de disponibilităţi.21

3.1.3.Conturi de depozite.21

3.1.4.Conturi de credite.22

3.2.Credite bancare.23

3.2.1.Activitatea de creditare.23

3.2.2.Tipuri de credite.24

3.2.3.Garantii. .25

3.3.Operaţiuni de factoring şi forfeting.25

3.4.Carduri bancare.26

3.5.Electronic banking: MULTIX.28

3.6.Fondul de investiţii SIMFONIA I.28

3.7.Asigurări de viaţă STEJAR.29

3.8.Consultanţă bancară.30

3.9.Alte servicii oferite de bancă:.31

A.Servicii valutare.31

B.Casete de valori.32

C.Transfer de bani prin WESTERN UNION.32

D.CEC-uri de călătorie.33

E.Scrisori de garanţie bancară.33

F.Elemente de cultura organizationala.36

Extras din document

Un spaţiu primitor, o semnalisticã vizibilã, culori şi forme plãcute, un mobilier ergonomic – acestea sunt caracteristicile agenţiei BRD Campus Tudor. Designul interior creeazã o atmosferã prietenoasã, asigurând în acelaşi timp un cadru adecvat pentru prelucrarea operaţiunilor clienţilor în deplinã confidenţialitate. Spaţiul de aşteptare,luminat în tonalitãţi liniştitoare, este bine amenajat şi delimitat.

Am făcut stagiul de practica la BRD-Groupe Societe Generale (Agentia Campus Tudor, Iasi),iar alegerea mea s-a bazat în primul rând, pe principiul valorii. Aceasta unitate mi-a captat atenţia cu mult timp în urmă prin mijloacele moderne si originale de a-şi promova produsele, serviciile oferite şi imaginea sa. BRD se identifică prin valorile promovate, misiunea companiei, simbolurile definitorii, sloganul foarte sugestiv, normele şi practicile curente, istoricul, fondatorii. Banca poate fi considerată una dintre acele firme cu o cultură organizaţională proprie puternică având la bază un amplu sistem de valori, respectat de toţi angajaţii organizaţiei. Valorile promovate sunt: profesionalism si competentă, inovare, spirit de echipă, orientare către rezultate, dinamism şi pasiune, flexibilitate. La acestea se adaugă calitatea, interesul pentru salariaţi, unitatea, onestitatea şi respectarea legii.

BRD îşi centrează activitatea in primul rând în jurul clientului si oferă cele mai bune produse şi servicii prestate de un personal cu înaltă calificare în domeniul financiar-bancar, specialişti cu experienţă dovedită, câştigată în relaţiile cu importanţi parteneri în cadrul unor proiecte ample.

Am fost motivată şi de faptul că angajaţii deşi foarte tineri(cu vârste cuprinse între 23 şi 30 de ani) s-au dovedit a fi foarte bine pregatiti,deschişi spre nou şi constienţi de importanţa muncii prestate. Am fost profund impresionată de energia,relaţiile de colegialitate şi atmosfera primitoare creată de angajaţi. Ţin să menţionez că mi-a fost foarte uşor să mă integrez în acest colectiv,am fost ajutată de fiecare dată când am avut o neclaritate şi am reuşit să învăţ multe lucruri noi. Stagiul de practică s-a desfaşurat conform unui program de lucru zilnic, program concretizat în participarea la activitatea firmei, observarea proceselor şi activităţilor desfăşurate în cadrul acesteia,discuţii cu clienţii privind actele necesare pentru obţinerea unui credit. Programul de practică s-a desfăşurat timp de 13 zile, cate 4 ore pe zi în zilele impare şi 6 ore în zilele pare ale săptămânii. În urma acestui stagiu de practică, pot afirma că teoria m-a ajutat mult să mă descurc în activităţile zilnice, însă lucrul efectiv într-o instituţie bancară diferă într-o oarecare măsură de teorie implicând un exerciţiu fizic şi corelarea noţiunilor teoretice.

Sinteza raportului

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni care funcţionează conform Legii 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Legii bancare nr.58/1998,cu modificările ulterioare,precum şi conform altor reglementări specifice.

Sectorul de activitate al BRD - Groupe Société Générale este reprezentat de bănci şi asigurări, banca desfăşurând activităţi şi servicii financiar-bancare. BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă privată şi a doua bancă din România, având a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti ( 3,5 miliarde € în martie 2006). Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro.

Înfiinţarea sa are loc în anul 1923 sub numele de Societatea Naţională pentru Credit Industrial ca instituţie publică în care statul deţinea 20%, BNR 30% iar restul persoane particulare. BRD - Groupe Société Générale beneficiază de două atuuri unice în peisajul bancar românesc:

este o instituîie cu tradiţie, bine ancorată în economie şi recunoscută de

către populaţie prin intermediul unei reţele de 173 de sucursale;

aparţine Grupului Société Générale şi are astfel acces la produsele şi serviciile cele mai inovatoare şi la cele mai eficiente metode de gestiune. Banca îşi adaptează în permanenţă organizarea şi metodele pentru ca ele sa poată raspunde mai bine aşteptărilor clienţilor.

Sediul central al BRD se află în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1 . Banca are o structură organizatorică complexă ,în fruntea departamentelor situându-se atât personal de origine română cât şi de origine străină.

Se observă o creştere susţinută a cifrei de afaceri BRD de-a lungul anilor 1998-2002, cea mai ridicată fiind de 64.512.159 din Venitul total obţinut in 2002. BRD – Groupe Societe Generale a încheiat anul financiar 2003, cu un rezultat net de 2.357,7 mld lei, în creştere cu 4,76% faţa de cel al anului 2002. Profitul net la sfârşitul anului 2003 se ridică la valoarea de 2.357.751.775 mii lei.

În anul 2002 la BRD erau 4365 de angajaţi, numărul acestora reducându-se la 4258 în anul 2003.În momentul actual echipa BRD numără 5.700 de angajaţi.

BRD, ca bancă comercială universală, oferă sau efectuează (în funcţie de client) credite, depozite, carduri, leasing, operaţiuni de piaţă, consultanţă, brokeraj, practic toată gama de produse şi servicii de care ar putea avea nevoie persoanele fizice si juridice din România.

În momentul de faţă, BRD - Groupe Société Générale are peste 1.800.000 de clienţi şi mai mult de 1.300.000 de posesori de carduri; ea deţine o treime din piaţa cardurilor şi 20% din cea a creditelor. BRD - Groupe Société Générale este de asemenea prima bancă a întreprinderilor private din România şi s-a angajat, singură sau împreună cu Société Générale, în finanţarea unor proiecte importante. Rezultatele obţinute datorită încrederii clienţilor confirmă poziţia acesteia de bancă de referinţă în România.

Preview document

BCR - Studiu de Caz - Pagina 1
BCR - Studiu de Caz - Pagina 2
BCR - Studiu de Caz - Pagina 3
BCR - Studiu de Caz - Pagina 4
BCR - Studiu de Caz - Pagina 5
BCR - Studiu de Caz - Pagina 6
BCR - Studiu de Caz - Pagina 7
BCR - Studiu de Caz - Pagina 8
BCR - Studiu de Caz - Pagina 9
BCR - Studiu de Caz - Pagina 10
BCR - Studiu de Caz - Pagina 11
BCR - Studiu de Caz - Pagina 12
BCR - Studiu de Caz - Pagina 13
BCR - Studiu de Caz - Pagina 14
BCR - Studiu de Caz - Pagina 15
BCR - Studiu de Caz - Pagina 16
BCR - Studiu de Caz - Pagina 17
BCR - Studiu de Caz - Pagina 18
BCR - Studiu de Caz - Pagina 19
BCR - Studiu de Caz - Pagina 20
BCR - Studiu de Caz - Pagina 21
BCR - Studiu de Caz - Pagina 22
BCR - Studiu de Caz - Pagina 23
BCR - Studiu de Caz - Pagina 24
BCR - Studiu de Caz - Pagina 25
BCR - Studiu de Caz - Pagina 26
BCR - Studiu de Caz - Pagina 27
BCR - Studiu de Caz - Pagina 28
BCR - Studiu de Caz - Pagina 29
BCR - Studiu de Caz - Pagina 30
BCR - Studiu de Caz - Pagina 31
BCR - Studiu de Caz - Pagina 32
BCR - Studiu de Caz - Pagina 33
BCR - Studiu de Caz - Pagina 34
BCR - Studiu de Caz - Pagina 35
BCR - Studiu de Caz - Pagina 36
BCR - Studiu de Caz - Pagina 37
BCR - Studiu de Caz - Pagina 38
BCR - Studiu de Caz - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • BCR - Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul bancar - sursă de finanțare a unei societăți comerciale

CAPITOLUL 1 POLITICA DE FINANŢARE A FIRMEI ŞI CREDITAREA BANCARĂ În orice economie modernă există agenţi economici care au un excedent de resurse...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Analiza pasivului bilanțier la BRD

Structura pasivului bancar Principalele elemente de pasiv care se regăsesc în bilanțul unei bănci sunt: a) datoriile privind instituțiile de...

Datoria Publică a României în Perioada 2000 - 2007

Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturi...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Piața cardurilor bancare în România - studiu de caz pe BCR

INTRODUCERE În condiţiile crizei economice şi chiar a amplificării fluxurilor comerciale, a tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei,...

Riscul de Creditare

Introducere Riscurile în activitatea de creditare. Consideraţii generale. Cel mai important risc în activitatea desfăşurată de o bancă este...

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice

INTRODUCERE Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor...

Riscul de credit - Studiu de caz BCR

Capitolul 1 . Delimitări conceptuale privind riscurile bancare Instituțiile bancare și toate societățile contemporane au ca și scop principal...

Produse și Servicii Bancare

I. Noţiuni generale privind produsele şi serviciile bancare În cadrul sistemului bancar românesc îşi desfăşoară activitatea atât persoanele...

Practică BCR

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este o bancă universală care deserveşte atât clienţi retail, cât şi clienţi corporativi....

Asigurarea Creditului Ipotecar

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI TEORETICE ÎN ASIGURĂRI 1.1 Definiţia şi elementele tehnice ale asigurărilor. În literatura de specialitate noţiunea de...

Ai nevoie de altceva?