BRD - Groupe Societe Generale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20361
Mărime: 125.74KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostoaie

Cuprins

Capitolul 1. BRD -Groupe Société Générale: Istoric şi evoluţi

1.1. Prezentare generală

1.2. Istoric

1.3. Forma şi structura capitalului.5

1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare.6

1.5. Cadrul legislativ care reglementează activitatea BRD - Groupe Société Générale.8

1.6. Organisme de control şi reglementare care supervizează activitatea BRD - Groupe Société Générale.9

Capitolul 2. Organizarea societăţii bancare.Sistemul informaţional bancar

2.1. Organizarea societăţii bancare.11

2.1.1. Funcţiile şi atribuţiile structurilor teritoriale.11

2.2. Sistemul informaţional bancar. Automatizarea operaţiunilor bancare.13

2.2.1. Documente şi programe informatice utilizate .13

2.2.2. TRANSFONDUL.17

Capitolul 3. Conturile Bancare

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare.17

3.2. Operaţiunile efectuate în contul de disponibiltăţi.21

3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor.23

3.4. Operaţiuni prin conturi aferente provizioanelor bancare.24

3.5. Operaţiuni prin conturi aferente cardurilor bancare.24

3.6. Alte operaţiuni de casa.24

3.7. Incidente bancare în funcţionarea conturilor bancar.25

3.8. Închiderea conturilor.26

Capitolul 4. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE

4.1. Plasamentele bancare.27

4.1.1. Depozitele la vedere.28

4.1.2. Depozitele la termen.28

4.1.3. Progresso.29

4.1.4. Forme particulare de plasament.30

4.2 Plasamente monetare non-bancare: produsele de asigurări de viaţă, produsele imobiliare.32

4.2.1. Asigurări de viaţă.32

4.2.2. Multiplan.33

4.3. Plasamente financiare.34

Capitolul 5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar

5.1. Instrumente de plată utilizate de BRD-GSG.36

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare.39

5.3. Moneda electronică.48

Capitolul 6. Marketingul Bancar.

6.1.Politica de marketing la nivel de produs.50

6.2.Politica de marketing la nivel instituţional.51

Capitolul 7. Creditarea persoanelor fizice şi a agenţilor economic

7.1. Reperele procesului de creditare .53

7.2. Principiile de creditare.56

7.3. Repere legislative .57

7.4. Categorii de credite acordate de către bancă.58

7.5. Creditul Expresso- credit pentru persoane fizice………………….63

7.6. Creditul pentru export- credit pentru persoane juridice.65

Capitolul 8. PACHETE DE PRODUSE ŞI SERVICII PENTRU TINERI

8.1. Poziţionarea produsului în oferta BRD- Groupe Société Générale. .67

8.2. Caracteristicile produsului.67

8.3. Momente cheie în vânzarea pachetelor pentru tineri.69

8.4. Avantaje ale pachetelor pentru tineri.71

8.5. Beneficii extrabancare ataşate pachetelor.72

Extras din document

Capitolul 1. BRD -Groupe Société Générale: Istoric şi evoluţie

1.1. Prezentare generală

BRD-Groupe Société Générale beneficiază de două atuuri unice în peisajul bancar românesc:

→ este o instituţie cu tradiţie, bine ancorată în economie şi recunoscută de către populaţie prin intermediul unei reţele de 800 de sucursale, fiind şi a doua bancă românească după activele financiare;

→aparţine Grupului Société Générale şi are astfel acces la produsele şi serviciile cele mai inovatoare şi la cele mai eficiente metode de gestiune.

BRD-Groupe Société Générale îşi adaptează în permanenţă organizarea şi metodele pentru ca ele să poată răspunde mai bine aşteptărilor clienţilor săi actuali şi potenţiali. Într-adevăr, modernizarea informaticii, a reţelei, simplificarea procedurilor, investiţiile importante dedicate pregătirii profesionale au ca scop mărirea eficacităţii şi a calităţii ofertei sale comerciale.

În momentul de faţă, BRD-Groupe Société Générale are 2,5 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,2 milioane de carduri ; ea deţine o treime din piaţa cardurilor şi peste 40% din cea a creditelor de consum. BRD-Groupe Société Générale este de asemenea prima bancă a întreprinderilor private din România şi s-a angajat, singură sau împreună cu Société Générale, în finanţarea unor proiecte importante. Rezultatele obţinute datorită încrederii clienţilor săi confirmă poziţia BRD - Groupe Société Générale de bancă de referinţă în România.

Cei peste 8500 de profesionişti care alcătuiesc echipa BRD-Groupe Société Générale garantează calitatea serviciilor pferite de bancă.

1.2 Istoric

Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial, al cărei obiectiv era finanţarea industriei româneşti.

Conform legii naţionalizării din iunie 1947, Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii,orientată către obţinerea de participaţii în întreprinderi şi acordarea de credite.

În anul 1957, Banca de Credit pentru Investiţii devine Banca de Investiţii, ocupând o poziţie de monopol în domeniul finanţări pe termen mediu şi lung din sectorul industrial. Are loc şi o specializare a creditelor în funcţie de obiectul lor.

La 1 Decembrie 1990 în baza Hotărârii de Guvern nr. 1178/ 2 Noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 132/ 26 Noiembrie 1990 ia naştere Banca Română pentru Dezvoltare , organizată ca societate pe acţiuni. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii. Unităţile Băncii Române de Dezvoltare se îndreaptă în special, în afara atragerii depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice, către creditele pentru investiţii destinate societăţilor comerciale.

În anul 1999, Banca Română de Dezvoltare este aleasă de Guvernul României să devină prima bancă comercială privatizată, alegere ce consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD. În luna martie a aceluiaşi an, Grupul Société Générale achiziţionează pachetul majoritar de acţinuni BRD, acţiune care intervine într-o perioadă dificilă marcată de falimente bancare răsunătoare, cum ar fi BANCOREX. BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice, devenind lider pe piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum.

Grupul Société Générale achiziţionează în 2004 pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD, astfel încât participaţia sa creşte de la 51% la 58,32%.

La finele anului 2005, BRD- GSG deţinea o cotă de piaţă de 15,00%, iar în anul următor( 2006) achiziţionează Splitska Bank, în Croaţia.

BRD- GSG este a doua bancă din România, cu o cotă de piaţă la 31 Decembrie 2007 între 16% şi 21%, în funcţie de segmentul de clientelă şi de produse. Cu o capitalizare de aproximativ 5,4 miliarde euro, la finele anului 2007, BRD-GSG este al doilea emitent de la Bursa de Valori Bucureşti.

BRD-GSG a obţinut în primul trimestru al acestui an un profit net de 259 milioane lei, în creştere cu 54% faţă de acelaşi interval din 2007, pe fondul avansului creditelor cu 44%. Patrick Gelin, preşedintele- Director General al BRD-GSG, a declarat că “ banca a reuşit să performeze într-un climat dificil, caracterizat de înăsprirea condiţiilor de piaţă, creditarea fiind şi de această dată motorul creşterii înregistrate de bancă”.

Preview document

BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 1
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 2
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 3
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 4
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 5
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 6
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 7
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 8
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 9
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 10
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 11
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 12
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 13
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 14
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 15
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 16
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 17
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 18
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 19
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 20
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 21
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 22
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 23
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 24
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 25
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 26
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 27
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 28
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 29
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 30
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 31
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 32
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 33
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 34
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 35
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 36
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 37
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 38
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 39
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 40
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 41
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 42
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 43
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 44
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 45
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 46
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 47
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 48
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 49
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 50
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 51
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 52
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 53
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 54
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 55
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 56
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 57
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 58
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 59
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 60
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 61
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 62
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 63
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 64
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 65
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 66
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 67
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 68
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 69
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 70
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 71
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 72
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 73
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 74
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • BRD - Groupe Societe Generale.doc

Te-ar putea interesa și

Mixul de Produs în Cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Prezenta lucrare are ca principal obiectiv prezentarea mixului de marketing în activitatea financiar-bancară. Rolul acestuia este reflectat de...

Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale

INTRODUCERE: Procesul de dezvoltare economică și implementare a noilor tehnologii în Romania este mereu în continuă crestere, sistemul bancar...

BRD - Groupe Societe Generale - Agentia Radauti

CAIET DE PRACTICA PERIOADA 12-26 IUNIE 12.06- Am facut cunostinta cu directorul BRD-Groupe Societe Generale, Agentia Radauti si am fost...

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Analiza dinamică a cifrei de afaceri în cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Introducere Tema aleasa pentru acest referat este analiza diagnostic a cheltuielilor de exploatare ale unei intreprinderi, pe total si pe...

Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, odată cu crearea Societăţii...

Practică de specialitate la BRD Groupe Societe Generale

1. Scurt istoric 1923 Se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social,...

Acreditivul Documentar în Cadrul BRD - Groupe Societe Generale

CAPITOLUL 1 – NOTIUNI TEORETICE 1.1 Despre BRD Goupe société Générale Banca Română pentru Dezvoltare (B.R.D.) şi a început activitatea ca...

Ai nevoie de altceva?