Bugetele de stat si bugetele locale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Bugetele de stat si bugetele locale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Oprea Roxana Otilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Introducere 4
Captolul 1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale 5
1.2 Clasificația bugetară a resurselor financiare 5
1.2 Diferența dintre abordarea teoretică si cea legislativă 6
Capitolul 2. Mutații în nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2013-2016 7
2.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al resurselor financiare publice 7
2.2 Dinamica relativă a resurselor financiare publice 9
2.3. Mutații în structura resurselor financiare publice totale din BS 12
3. Mutații în nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul centralizat al unităților administrativ - teritoriale în perioada 2013-2016 15
3.1 Evoluția nivelului absolut și relativ al resurselor financiare publice 15
3.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice 16
3.3. Mutații în structura resurselor financiare publice 17
4. Concluzii 19
5. Bibliografie 19

Extras din document

INTRODUCERE

Resursele financiare publice au o importanță aparte în cadrul societății deoarece ,statul prin prezența lui participă la redistribuirea unei părți din Pib între persoane fizice respective juridice, indivizi, grupuri sociale.

Tema pe care am ales să o abordez poate fi analizată atât din prisma legislației cât și a teoriei.Din punct de vedere teoretic resursele financiare publice sunt reprezentate de totalitatea mijloacelor bănești acestea fiind necesare la realizarea obiectivelor economico sociale . Un rol esențial în obținerea resurselor bugetului îl constituie funcția de repartiție . O importantă influență pentru a asigura o mai bună funcționare a instituțiilor de tip statal o constituie și resursele financiare private ele având rol în satisfacerea nevoilor de consum privat. Există o deosebire între cele două instituții,respectiv în instituțiile private activitatea are loc prin prezența concurenței iar în cele de tip statal nu .

Dacă este să ne gandim logic având în vedere cheltuielile și bugetul ,putem constata că cheltuielile influențează negativ economia pe când veniturile le putem asocial cu o ancoră a evoluției societății întrucât acestea determină o creștere a avuției naționale . Având în vedere realizarea resurselor acestea au la bază factori precum: timpul, mărimea, acestea putând fi extrase din diverse donații, împrumuturi.În ceea ce privește mărimea resurselor private respective cele publice ,private în ansamblu cât și separate ,ea este cea care determină mărimea resurselor totale .

Proiectul este structurat pe trei capitole ce accentuează ,Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România .

Capitolul 1 cuprinde Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale

Capitolul 2 cuprinde Mutații în nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2013-2016

Capitolul 3 cuprinde Mutații în nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul centralizat al unităților administrativ - teritoriale în perioada 2013-2016

CAPTOLUL 1. STRUCTURA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT ȘI DIN BUGETELE LOCALE

1.2 Clasificația bugetară a resurselor financiare

Bugetul public este caracterizat printr-un conținut specific domeniului de activitate publică, în care autoritățile publice se implică în crearea și supravegherea respectării prevederilor din aceste bugete , ele având un caracter imperativ. Resursele financiare sunt constituite din mijloace bănești, acestea fiind necesare în stabilirea obiectivelor economice și sociale pe o perioadă de timp determinată. Resursele financiare sunt alcătuite din totalitatea resurselor financiare ale autorităților, instituțiilor publice, resursele întreprinderilor private și respectiv publice și în final resursele organismelor fără scop lucrativ alăuri de resursele populației.

Putem clasifica resursele financiare publice după următoarele criterii:

1.După conținutul economic al resurselor financiare publice regăsim:

- Prelevări cu caracter obligatoriu mai exact veniturile fiscale care îmbracă diverse forme cum ar fi: taxe, impozite,contribuții

- Resursele de trezorerie care au rol în acoperirea deficitului bugetului de stat, asigurărilor sociale de sănătate etc.

- Resursele financiare care provin din împrumuturi publice și care pot fi: interne și externe

- Emisiunea bănească presupune creșterea resurselor financiare ale statului și poate fi o metodă care provoacă repercursiuni negative prin efectele ulterioare care se manifestă prin: creșterea artificială a veniturilor, salariilor, prețurilor, tarifelor etc.

2.Având în vedere structura organizatorică în funcție de stat federal,unitar resursele financiare se grupează în:

- Resursele statelor federale

- Resursele bugetului federal

- Resursele statelor, provinciilor și regiunilor

- Resursele bugetelor locale

- Resursele statelor unitare

- Resursele publice ale bugetului de stat

- Resursele publice ale bugetelor locale

3. Având în vedere bugetul general acestea sunt următoarele:

- Resurse financiare ale bugetului de stat :

- Venituri din capital

- Donații

- Venituri curente: impozite și taxe

- Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

- Asigurările sociale de stat cuprind următoarele resurse financiare:

- Contribuții pentru asigurări sociale

- Alte resurse

- Resurse financiare cu destinație specială:

- Contribuții care alimentează fondurile speciale la nivel central

- Bugetul unităților adiministrativ teritoriale cuprinde următoarele resurse financiare:

- Impozite și taxe

- Transferuri care au o destinație special

- Venituri proprii și din capital

- Cotele adiționale la unele venituri

4. Având în vedere ritmicitatea încasărilor resursele financiară pot fi:

- Interne : venituri fiscale, emisiunea bănească, donațiile interne

- Externe provin din ajutoare nerambursabile sau împrumuturi externe

Fisiere in arhiva (1):

  • Bugetele de stat si bugetele locale.docx

Bibliografie

Filip,Gh., Finanțe Publice, Editura Junimea,Iasi 2010
Finațe, suport de curs annul II, anul universitar 2017-2018
Gabriel A. Stefura, Procesul bugetar în România,Editura Tipo Moldova,Iași 2009
Tatiana Mosteanu, Buget și trezorerie publică studii de caz comentate, Editura Universitara, București 2005
Văcărel,I. (coord.), Finanțe Publice, E.D.P., București 2008
http://www.mfinante.ro/