Bugetele Locale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4412
Mărime: 76.32KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

1.AUTONOMIA LOCALA SI FINANTELE PUBLICE

1.1Autonomia finantelor publice locale

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin municipiului.

Un element al autonomiei locale îl constituie dreptul colectivitatilor locale de a se asocia cu alte colectivitati locale, în vederea realizarii unor sarcini de interes comun, în conditiile legii, sau de a coopera cu colectivitatile altor state.

Principiul autonomiei locale, enuntat in art. 120 din Constitutie, semnifica faptul ca institutiile administratiei locale pot sa-si exercite atributiile recunoscute de lege liber de orice fel de impunere formala din exterior.

Surprinderea conceptului de autonomie locala ofera o perspectiva mai ampla asupra sa daca avem in vedere continutul initial al Legii nr. 69/1991, ca urmare a modificarii si completarii Legii administratiei publice locale prin intermediul Legii nr. 24/1996.

Sunt convingatoare dispozitiile art.1alin.2 din Legea nr. 69/1991:” Autonomia priveste atat organizarea si functionarea administratiei publice locale, cat si gestionarea, sub propria responsabilitate, a intereselor colectivitatilor pe care le reprezinta.”

Ca urmare a modificarii Legii nr.69/1991, s-a simtit nevoia unei precizari in ceea ce priveste natura acestui principiu, in sensul ca “Autonomia locala este administrativa si se exercita numai in cadrul legii”. Prin acest procedeu se subliniaza in mod expres ca autonomia locala este un principiu de natura administrativa si ca aplicarea ei exclude orice conotatie politica.

In Legea privind finantele publice locale, bugetele locale si raporturile dintre diferitele categorii de bugete locale sunt definite astfel :”Prin bugetele locale se intelege bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ- teritoriale… Fiecare comuna, oras, municiliu, sector al municipiului Bucuresti, judet, respective municipiul Bucuresti, intocmeste bugetul local, in conditii de autonomie potrivit legii. Intre aceste bugete nu exista relatii de subordonare.”

1.2. Organizarea finantelor publice locale

Indiferent de gradul de autonomie a comunitatilor locale, se considera ca la descentralizarea financiara trebuie avute in vedere anumite principii, ca fiind cerinte ale stabilitatii finantelor publice ale tarii, astfel:

- principiul diversitatii, explicat pe seama varietatii de forme si a masurii diferite a solicitarilor de bunuri si servicii publice;

- principiul echivalentei in finantarea serviciilor publice, explicat pe seama beneficiilor geografice pe care acestea le aduc cetatenilor;

- principiul asigurarii serviciilor sociale vitale, conform caruia aceasta sarcina cade in seama autoritatilor centrale. Guvernul trebuie sa acorde minimum de sevicii publice esentiale (sanatate, educatie, siguranta sociala) tuturor cetatenilor tarii;

- principiul accesului echitabil la resursele financiare publice, determinat de situatia unor colectivitati locale a caror balanta dintre nevoi si capacitatea fiscala este deficitara, necesitand conpensarea minimului de resurse prin transferuri guvernamentale, pe baza unei scheme prestabilite;

- principiul echilibrului financiar, conform caruia repartizarea intre nivelurile de autoritate publica ale finantelor publice trebuie sa asigure exercitarea conducerii in limita atributiilor si compententelor ce revin fiecaruia. Aceasta inseamna ca resursele financiare publice sa fie deopotriva redistribuite pentru acoperirea cheltuielilor cu functionarea sectorului public in administrarea statului si in aceea a colectivitatilor locale.

Functionarea finantelor publice pe baza descentralizarii financiare beneficiaza de tehnici commune finantelor publice.

In Romania, organizarea teritoriala a finantelor publice este asezata pe impartirea tarii in unitati administrativ- teritoriale. Ea apare astfel structurata pe niveluri ierarhice in limitele fiecarei unitati administrative: judete, municipii, orase, comune. Organele financiare locale, care functioneaza in aceste structuri, acopera prin activitatea lor intregul teritoriu al tarii si indeplinesc atributii cu caracter financiar in toate localitatile. Toate aceste organe sunt indrumate si controlate de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat din Ministerul Finantelor.

Preview document

Bugetele Locale - Pagina 1
Bugetele Locale - Pagina 2
Bugetele Locale - Pagina 3
Bugetele Locale - Pagina 4
Bugetele Locale - Pagina 5
Bugetele Locale - Pagina 6
Bugetele Locale - Pagina 7
Bugetele Locale - Pagina 8
Bugetele Locale - Pagina 9
Bugetele Locale - Pagina 10
Bugetele Locale - Pagina 11
Bugetele Locale - Pagina 12
Bugetele Locale - Pagina 13
Bugetele Locale - Pagina 14
Bugetele Locale - Pagina 15
Bugetele Locale - Pagina 16
Bugetele Locale - Pagina 17
Bugetele Locale - Pagina 18
Bugetele Locale - Pagina 19
Bugetele Locale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Bugetele Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetele Locale - Instrumente de Realizare și Consolidare a Autonomiei Administrației Publice Locale

CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SI DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA PE BAZA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 1.1. CONCEPTUL DE...

Finanțe Publice

În practică, prin noţiunea de buget se înţelege acel document în care este prezentată previziunea pe o anumită perioadă de timp (an, semestru,...

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2006-2008

1. Indicatorii bugetari sintetici Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblul de activitati si operatiuni, integrate coerent si convergent...

Monografie BRD - agenția Cotnari

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ISTORIC ŞI EVOLUŢIE Cap. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD- GSG Din mulţimea de societăţi bancare şi...

Cheltuielile publice pentru sănătate

Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conţinut il reprezintă exprimarea în formă bănească a relaţiilor economico-sociale apărute...

Bugete Publice și Fiscalitate

Cap.1.ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 1.1. Scurt istoric al liceului teoretic “Garabet Ibraileanu” Iasi La 10 noiembrie 1899 se inaugurează cursurile...

Serviciile Bancare BRD

1.1. Caracteristici generale Din multimea de societăti bancare si institutii financiare si de credit existente si care functionează în cadrul...

Cheltuieli Publice

I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Motivul pentru care am ales ca tema de referat “Abordari moderne are rolului cheltuielilor publice” este ca pentru...

Te-ar putea interesa și

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea...

Bugetul Primăriei Comunei Ceanu Mare

INTRODUCERE Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administraţiei publice, un accent important fiind pus pe...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iași. 1.1 Scurt istoric. Clădirea impresionantă prin somptuozitate și fastul...

Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Execuția bugetară. Bugetele locale

CAPITOLUL I AUTONOMIA BUGETELOR LOCALE 1.1. Aspecte generale Comunitåtile locale sunt colectivitåti umane delimitate teritorial, politic si...

Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local

INTRODUCERE Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale...

Monografie - Primăria Comunei Tămășeni

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Tămăşeni 1.1. Scurt istoric Primăria Tămăşeni are, potrivit legii, personalitate juridică,...

Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Valea Ursului

CAP 1. Organizarea si functionarea la Primaria Valea Ursului 1.1 Scurt istoric Comuna Valea Ursului este asezata pe coasta Bârladului, în...

Ai nevoie de altceva?