Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 10938
Mărime: 149.80KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Florentina
Proiect prezentat in cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Extras din document

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Conţinutul economic al bugetului asigurărilor sociale de stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat este planul financiar anual care arată constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor băneşti necesare ocrotirii pensionarilor,salariaţilor asiguraţi şi a membrilor lor de familie.

Conţinutul economic al bugetului asigurărilor sociale de stat este determinat de structura şi trăsăturile orânduirii social-economice ,de necesitatea realizării cerinţelor legilor economice care acţionează în economia noastră,de prerorgativele şi funcţiile statului român.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este o componentă importantă a bugetului public naţional şi este format din bugetele pentru realizarea asigurărilor sociale de la nivelul caselor judeţene de pensii şi a casei de pensii a municipiului Bucureşti şi din bugetul asigurărilor sociale,elaborat de organele de resort din Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,care cuprinde veniturile şi cheltuielile cu caracter centralizat.

Elaborarea şi executarea separată a bugetului asigurărilor sociale de stat faţă de bugetului statului constituie o realizare importantă,deoarece permite ca resursele acestuia să fie utilizate integral pentru ocrotirea cetaţenilor,iar eventualele excedente să se reporteze pe anii următori.

Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au evoluat,după cum se poate vedea în tabelul următor:

Explicaţii 1990 1992 1994 1996 1998 20002 2002

Dinamica veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărior sociale de stat

în perioada 1990-2002 (în milioane lei)

Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde la venituri:contribuţia pentru asigurările sociale de stat plătită de către agenţii economici şi instituţii;contribuţiile salariaţilor şi celorlalţi asiguraţi;contribuţiile pentru asigurările sociale datorate de unităţile particulare bazate pe libera iniţiativă;contribuţiile diferenţiate ale salariaţilor şi pensionarilor care merg la tratament balnear sau la odihnă;alte venituri(sumele ce se obţin din lichidarea debitelor din anii anteriori,restituirea subvenţiilor acordate în anii precedenţi şi nefolosite,majorările şi amenzile aplicate pentru neplata la timp şi integrală a contribuţiilor pentru asigurările sociale,restituirea sumelor plătite din eroare,pensiile neachitate şi prescrise etc.);dobânzi pentru disponibilităţile din conturi etc.De asemenea,bugetul asigurărilor sociale de stat este alimentat şi cu excedentul anului precedent,care se reportează pe anul următor.

Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde la cheltuieli:pensiile (pensia pentru munca depusă şi limita de vârstă,pensia de invaliditate,pensia anticipată,pensia anticipată parţială,pensia de urmaş);indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale (indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă,indemnizaţia în caz de incapacitate temporară de muncă,indemnizaţia în caz de maternitate,indemnizaţia de naştere,indemizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani,indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap,ajutorul în caz de deces);trimiterile la tratament balnear şi odihnă;cheltuieli cu plata taxelor poştale ocazionate de transmiterea pensiilor.

Bugetul cuprinde în partea finală diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.

Elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă prima etapă a planificării bugetare,care cuprinde activitatea complexă şi multilaterală de determinare a veniturilor şi cheltuielilor asigurărilor sociale de stat pe an şi trimestre,pe baza aplicării principiilor planificării bugetare.

Ţinându-se cont de orientările date de Guvern,Ministerul Finanţelor Publice de acord cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,ca organe de specialitate,se stabilesc termenele pentru elaborarea tuturor planurilor financiare,pe baza cărora se elaborează bugetul asigurărilor sociale de stat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează şi se administrează de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale de comun acord cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.Cheltuielile nu se pot înscrie în buget şi nu se aprobă fără stabilirea surselor din care urmează să se efectueze.

Elaborarea fundamentală a proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat este posibilă numai prin respectarea cu stricteţe a legislaţiei de asigurări sociale în vigoare,a indicatorilor sociali culturali din programul de dezvoltare economică şi socială, a normelor de cheltuieli a subdiviziunilor clasificaţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor.

CNPADAS elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor pe baza datelor proprii şi a celor primite de la casele judeţene a Municipiului Bucureşti.

Bugetul asigurărilor socile de stat este format din:

a) bugetul asigurărilor sociale de stat,elaborat de organele de asigurări sociale din cadrul CNPADAS în care sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile cu caracter centralizat;

b) bugetele pentru realizarea asigurărilor sociale ale caselor judeţene şi a Municipiului Bucureşti,rezultate din concentrarea bugetelor pentru realizarea asigurărilor sociale întocmite de către agenţii economici,instituţii şi comune.

Având în vedere obiectivele programului de dezvoltare economică şi socială, modul cum s-a asigurat bugetul asigurărilor sociale pe perioada expirată,măsurile privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul asigurărilor sociale,CNPADAS,prin organele sale de specialitate întocmeşte proiectul de buget.

Lucrările privind elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat încep din luna iulie-august a anului de bază.Dat fiind faptul că la această dată bugetului anului în curs este executat numai pe lunile expirate,se determină mai întâi execuţia probabilă a bugetului până la finele anului în curs.Determinarea execuţiei preliminare a bugetului până la finele anului se obţine pe baza experienţei anilor anteriori şi a realizării veniturilor şi cheltuielilor din perioada expirată a anului în curs.

Preview document

Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 1
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 2
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 3
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 4
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 5
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 6
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 7
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 8
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 9
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 10
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 11
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 12
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 13
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 14
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 15
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 16
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 17
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 18
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 19
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 20
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 21
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 22
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 23
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 24
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 25
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 26
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 27
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 28
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 29
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 30
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 31
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 32
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 33
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 34
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 35
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 36
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 37
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 38
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 39
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 40
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 41
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 42
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 43
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat .doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Asigurărilor Sociale în România

CAPITOLUL 1 ISTORICUL SI ROLUL ASIGURARILOR SOCIALE 1.1 ISTORICUL ASIGURARILOR SOCIALE Asigurarile sociale sunt o componenta importanta a...

Evolutia Asigurarilor Sociale de Stat

A. Aspecte teoretice privind bugetul asigurărilor sociale de stat 1.Conţinutul economic al bugetului asigurărilor sociale de stat Bugetul...

Asigurările Sociale de Stat

1. Istoria asigurarilor in Romania pana la revolutia din 1989 Istoria asigurarilor in Romania, a inceput sa fie scrisa anterior anului 1871, prin...

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat este planul financiar anual care reflectă constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la o Societate Comerciala - SC Grafik-Art SRL

Capitolul 1 Organizarea si functionarea activitatii în cadrul S.C. Grafik-Art S.R.L. Prezentarea generala a societatii 1.Denumirea societatii:...

Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova

Introducere Sistemul public de asigurări sociale reprezintă un sistem de măsuri cu caracter economic, juridic, social şi organizatoric,...

Monografie Bugetara la o Societate Comerciala - SC Xenon Servicii Grup SA Iasi

1.SCURTÃ PREZENTARE In anul 2000 piata serviciilor oferite de firmele de paza impunea crearea de servicii de inalta calitate profesionala...

Așezarea și Perceperea Veniturilor Bugetare

I.5.2 Relatiile cu furnizorii Materiile prime, materialele auxiliare si alte produse necesare desfasurarii activitatii societatii sunt...

Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Cap 1. Notiuni generale privind sistemul de asigurari sociale de stat Cadrul legislativ care circumscrie domeniul este instituit prin Legea nr....

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

SISTEMUL ASIGURĂRILOR ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Caracterizarea generală a sistemului de asigurări sociale Sistemul de asigurări...

Studiu de caz privind activitatea exercitată de către Curtea de Conturi, în ceea ce privește contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat

Introducere In calitatea sa de auditor public extern independent, Curtea de Conturi urmărește promovarea responsabilității, a corectitudinii și a...

Ai nevoie de altceva?