Bugetul Public

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 7967
Mărime: 729.17KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lobont Oana
Universitatea de Vest Facutatea de Economie si Administrare A Afacerilor

Cuprins

Capitolul 1 : Bugetul si Acoperirea Lui 3

1.1. Definitii de baza.Continutul bugetului public 3

1.1.1. Definitii de baza 3

1.1.2. Continutul bugetului public 3

1.2.Principiile bugetare 4

1.3.Elaborarea bugetului de stat 5

1.4.Componentele bugetului public 5

1.5.Participarea bugetului public la repartitia Produsului Intern Brut(PIB) 6

1.6.Functiile bugetului 6

1.7 Raportul dintre bugetul public si alte posibile bugete. 6

Capitolul 2: Bugetul European si Impactul Aderarii la UE 9

2.1.Bugetul european 9

2.2.Contributia Romaniei la bugetului Uniunii Europene 10

Capitolul 3:Sistemul bugetar din Romania 11

3.1.Structura sistemului bugetar din Romania 11

3.2.Repartizarea alocatiilor si a veniturilor intre verigile sistemului bugetar din Romania 13

Capitolul 4 :Procesul bugetar 13

4.1.Definirea procesului bugetar si trasaturile sale 13

4.2.Continutul fazelor procesului bugetar 13

4.2.1.Elaborarea proiectului legii bugetare anuale si a cifrelor bugetare 13

4.2.2.Aprobarea legii bugetare anuale si a cifrelor bugetare 14

4.2.3.Executia bugetului de stat 15

4.2.4.Incheierea si aprobarea contului de executie bugetara 16

4.2.5.Controlul executiei bugetului de stat 16

Bibliografie . 17

Extras din document

Capitolul 1:Bugetul si Acoperirea Lui

1.1.Defintii de baza.Continutul bugetului public

1.1.1.Defintii de baza

Temenul de buget vine de la ‘‘budjet’’,un cuvant din engleza medievala insemnand geanta regelui,care continea banii necesari cheltuielilor publice.Bugetele au evoluat in doua directii.La inceput,parlamentele au incercat sa preia controlul asupra bugetului si sa faca guvernele raspunzatoare pentru utilizarea resurselor In societatile democratice,de exemplu,aprobarea bugetului(‘‘puterea protofelului ‘‘)este principala forma de control parlamentar asupra executivului. Bugetul autorizeaza executivul sa cheltuiasca si sa controleze veniturile.In ultimii ani aria activitatilor guvernului s-a extins considerabil, iar rolul bugetului guvernamental a devenit mai complex.Astazi,cheltuielile guvernamentale sunt orientate spre diverse obiective, incluzand dezvoltarea economica si sociala sau redistribuirea. De aceea, guvernele au nevoie de politici fiscale solide privind veniturile, cheltuielile si imprumuturile guvernamentale, pentru a atinge stabilitatea macroeconomica si celelalte obiective ale politicii lor.

Ce este ‘‘guvernul’’ ?

Guvernul (administratia publica) poate fi definit ca un grup de entitati sau unitati care, pe langa indeplinirea responsabilitatilor lor politice si rolului lor in reglementarea economica si sociala, furnizeaza servici publice de consum individual sau colectiv si redistribuie veniturile si bogatia. O caracteristica definitorie a guvernului o reprezinta abilitatea de a impune, direct sau indirect, impozite si alte taxe obligatorii pentru care nu exista nici un Quid pro quo, asupra altor sectoare ale economiei.’’Administratie generala’’ este un termen utilizat pentru a desemna toate entitatile guvernamentale de la orice nivel,central,regional sau local.

Sistemul de conturi nationale (SNA93 si ESA95) clasifica guvernele (administratiile) in patru categorii si anume :

Guvernul Central(Administratia Publica Centrala)

Guvernul Local(Administratia Publica Locala)

Guvernul de Stat

Fondurile de Asigurari Sociale

Ce este’’sectorul public’’ ?

Pe langa guvernul insusi, sectorul public include corporatii financiare si non-financiare si cvasi-corporatii aflate in posesia, sau sub controlul guvernului.

O cvasi-corporatie este o institutie guvernamentala angajata in activitati care :

taxeaza ceea ce emite

este operata si administrata intr-un mod similar cu o companie din sectorul privat

are un set de conturi care permit ca surplusurile operative, economiile, patrimoniul si obligatiile sale sa fie identificabile si masurabile separat.

1.1.2.Continutul bugetului public

In economia contemporana, bugetul public constituie veriga centrala a sistemului financiar al oricarei tari, fiind expresia unui tip specific de relatii financiare –relatiile bugetare- care se manifesta in procesele formarii, repartizarii si utilizarii fondurilor bugetare necesare organelor statale de la nivel national si de la nivelul unitatilor sale administrativ-teritoriale.

Bugetul public este un instrument complex folosit de către stat prin care se proiecteaza si se desfasoara activitatea privind finantele publice.Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale instituţiilor publice .

Bugetul public , ca act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului , se caracterizează prin următoarele trăsături :

este un act de previziuni, el prezentându-se sub forma unui tablou evaluativ şi comparativ de venituri publice, care indică sursele băneşti ale statului şi destinaţiile acestora exprimate în cheltuieli ;

este un act de autorizare, prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să utilizeze fonduri şi să perceapă venituri, conform prevederilor legale;

este un act anual – anul bugetar ca perioadă de exerciţiu financiar fiind cel mai potrivit interval pentru care se poate efectua programarea şi sepoate urmări execuţia veniturilor şi cheltuielilor

In domeniul financiar autoritatea publica este obligata sa intocmeasca un plan anual prin care sa prevada suma veniturilor si cheltuielilor publice. Acest program este supus apoi discutiei si aprobarii puterii legislative. Principala motivatie pentru intocmirea bugetului este una de natura financiara si consta in aceea ca, prin structurarea si dimensionare veniturilor ce urmeaza a se colecta si a cheltuielilor publice, se asigura o gestionare rationala a fondurilor publice si se vizeaza o cheltuire eficienta a acestora.

In conditiile finantelor clasice, bugetul public era considerat, ca act legislativ, doar o lista a cheltuielilor si a veniturilor publice, fara specificare vreunei legaturi cu starea si perspectivele economiei nationale. In conditiile tot mai complexe ale vietii economico-sociale de astazi, doctrina financiara a completat imaginea despre buget si a legat existenta acestuia de mersul si starea intregii economii nationale. Astfel, in toate tarile dezvoltate notiunea de buget se refera la doua structuri diferite:

bugetul economiei nationale;

bugetul de stat (bugetul propriu-zis ale autoritatii publice).

Bugetul economiei nationale este un plan/program ce se intocmeste anual si cuprinde totalitatea veniturilor si a cheltuielilor dintr-o economie nationala, indiferent daca aceste sunt publice sau private. Acest buget cuprinde in fapt, pe langa bugetele autoritatii publice si totalitatea bugetelor private (ale agentilor economici). De regula, este un buget informativ, orientativ si nu este executoriu, in consecinta nu se supune aprobarii legislativului. Bugetul economiei nationale serveste ca baza pentru argumentatia financiar-economica, politica si sociala a guvernului.

Bugetul public (de stat) se elaboreaza pornind de la bugetul economiei nationale, insa cuprinde numai resursele si cheltuielile autoritatii publice. Bugetul public se supune in mod obligatoriu discutiei amanuntite a Parlamentului si aprobarii acestuia. Dupa aprobarea de catre Parlament, bugetul de stat devine lege si astfel, este posibila incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice.

Structura sistemului bugetar este adecvata organizarii administrative a statului. Astfel, intr-un stat unitar (spre exemplu, Romania) bugetul de stat este organizat pe doua paliere: bugetul administratiei centrale de stat si bugetele administratiei locale. Aceasta este o strucurare simplificata a sistemului bugetar care insa, in Romania, asa cum precizeaza legea finantelor publice, este reprezentat de un sistem unitar de bugete: "resursele financiare publice se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete, si anume: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor instituitii publice cu caracter autonom, in conditiile asigurarii echilibrului financiar"1.

In statele federale sistemul bugetar este structurat pe trei nivele mari: bugetul federatiei, bugetele statelor membre, ale provinciilor sau ale landurilor si bugetele locale.

O problema esentiala in cadrul procesului bugetar o reprezinta repartizarea veniturilor si cheltuielilor intre diferitele nivele ale sistemului bugetar. Aceasta repartizare se face in raport cu atributiile ce revin la fiecare nivel in realizarea actiunilor publice. Ca regula generala, toate impozitele indirecte sunt venituri ale administratiei centrale de stat, iar impozitul pe avere se face venit la bugetele locale. Impozitele pe venituri se repartizeaza intre organele administratiei centrale si locale, in functie de sarcinile ce revin fiecarui nivel organizatoric al statului.

Preview document

Bugetul Public - Pagina 1
Bugetul Public - Pagina 2
Bugetul Public - Pagina 3
Bugetul Public - Pagina 4
Bugetul Public - Pagina 5
Bugetul Public - Pagina 6
Bugetul Public - Pagina 7
Bugetul Public - Pagina 8
Bugetul Public - Pagina 9
Bugetul Public - Pagina 10
Bugetul Public - Pagina 11
Bugetul Public - Pagina 12
Bugetul Public - Pagina 13
Bugetul Public - Pagina 14
Bugetul Public - Pagina 15
Bugetul Public - Pagina 16
Bugetul Public - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Bugetului Local al Municipiului Turda

I N T R O D U C E R E Autonomia financiară a unităţilor administrativ- teritoriale a fost consacrată internaţional prin conceptul ,, resurselor...

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă....

Veniturile Publice

VENITURILE PUBLICE 1. MODALITĂŢILE DE FINANŢARE A SECTORULUI PUBLIC Alocarea optimala a resurselor, distribuirea veniturilor si averilor intre...

Cheltuielile Publice

Capitolul 1: Sistemul cheltuielilor publice 1.1. Conţinutul cheltuielilor publice Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă...

Analiza Veniturilor Publice la Primăria Șercaia

Introducere Finanţele publice constituie un sistem de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi repartizarea fondurilor de...

Sistemul Veniturilor Bugetare în România

CAPITOLUL1.SISTEMUL BUGETAR ROMÂNESC 1.1 Conceptul de finanţe publice Finanţele publice reprezintă o importantă componentă a vieţii...

Trezoreria Finanțelor Publice

TREZORERIA FINANTELOR PUBLICE Elemente de analiza: - Trezorerie publica; - Functiile trezoreriei; - Executie de casa a încasarilor si...

Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale

1. Scurt istoric al Curții de Conturi Curtea de Conturi a fost înfiinţată prin Legea din 24 ianuarie 1864, publicată în Monitorul Oficial nr.18...

Te-ar putea interesa și

Asigurările Sociale

Introducere Necesitatea asigurărilor sociale a fost recunoscută încă din etapa dezvoltării manufacturilor cu un număr de salariaţi sporit, în...

Sistemul Bugetului Public

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE 1.1. Sistemul bugetului public Originea cuvântului “buget” se găseşte în vechea limbă franceză şi anume în...

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Comunicare și Influență Socială prin mass-media

Introducere Toate eforturile unui creator de imagine se concentreaza asupra efectelor pe care acesta incearca sa le produca in procesul de...

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii...

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Bugetul public - structura veniturilor și cheltuielilor publice

CAP.1. CONCEPTUL DE BUGET ŞI ROLUL SĂU Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, prin buget se înţelege un document prin care sunt...

Relațiile întreprinderilor publice cu bugetul de stat în România

Relațiile întreprinderilor publice cu bugetul public (în România) I. Locul și rolul întreprinderilor publice în economia de piața Este o...

Ai nevoie de altceva?