Bugetul Uniunii Europene

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Bugetul Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Rezumat. Uniunea Europeană nu reprezintă doar o grupare de state, unite de interese comune ci este o punte spre cooperare, dezvoltare durabilă, progres şi solidaritate între state.

Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizeaza in fiecare an finantarea ansamblului activitatilor si interventiilor comunitare. In functie de acesta pot fi observate in fiecare an prioritatile si orientarile politice comunitare. Fiecare buget anual face parte dintr-un ciclu bugetar de sapte ani (perspectiva financiara. Pespectivele financiare sunt stabilite de Comisia Europeana si necesita aprobarea in unanimitate din partea statelor membre si negocieri care sa fie urmate de acordul Parlamentului European. Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la 145 de miliarde de euro (conform cifrelor din 2015). Deși este o sumă importantă, ea nu reprezintă decât 1% din veniturile generate anual de economiile UE.

Cuvinte-cheie: buget, investiţii, resurse proprii, venit national brut (VNB), cadrul financiar multianual (CFM).

1. Introducere

Uniunea Europeana considerată o forţă pentru reînnoirea economică în Europa şi la nivel global, trebuie să finanțeze nevoile a 508 milioane de cetăţeni. Pentru a face acest lucru, are nevoie de un buget inovator, adaptat la noile realităţi ale globalizării, şi care să răspindă la provocările actuale

Peste tot în Europa, guvernele, companiile şi familiile aleg cu atenţie în cazul în care se pune problema cheltuirii baniloi proprii. Uniunea Europeană trebuie să trăiască, de asemenea , în limita mijloacelor sale, repectându-şi principalul obiectiv: să investească pentru viitor. Bugetul Uniunii Europene este relativ mic, de numai aproximativ 1% din bogăţia Europei (măsurată în VNB), care reprezintă în jurul valorii de 1/50 din bugetele statelor membre. Dar este un buget important, deoarece este aproape în întregime cheltuit pe investiţii, nu pentru consum, şi poate face o diferenţă reală în cazul în care alegerile sunt făcute correct. Principiile fundamentale care guvernează bugetul Uniunii Europene sunt: principiul unităţii, principiul universalităţii, principiul anualităţii, principiul echilibrului, specifi carea cheltuielilor şi fi nanţarea prin resurse proprii.

2. Caracteristicile bugetului Uniunii Europene

Principalele caracteristici ale bugetului Uniunii Europene:

Este un buget mic – Bugetul UE (28 state member, 508de milione de catăţeni) a fost aproximativ 145 miliarde de euro în 2015, ceea ce este foarte puţin în comparaţie cu suma bugetelot naţionale ale celor 28 de state member ale UE.

- Este egal cu 1% din PIB-ul UE.

Bugetul UE reprezintă aproximativ 1% din produsul intern brut al UE, pe când bugetele statelor membre reprezintă, în medie, 49% PIB-ul naţional.

- Un nu deficit bugetar

Bugetul UE este întotdeauna în echilibru, ceea ce înseamna ca nici un euro nu este cheltuit pe datorie.

- Un buget de investiţii

Bugetul UE este în principal un buget de investitii. 94% din ceea ce ste vărsat în bugetul UE este investit în statele membre, în cadru politicilor şi programelor de care cetăţenii beneficiază în mod direct. Acesta finanţează, pe termen lung, investiţii care nu pot fi finanţate la nivel national (cum ar fu infrastructura transnaţionala sau investiţii din domeniul cercetării)

Figura 1 Ponderea investitiilor în bugetul UE

Sursă: http://europa.eu/pol/index_ro.htm

3. Principiile bugetului Uniunii Europene

Principiile fundamentale care guvernează bugetul Uniunii Europene sunt:

- Principiul unităţii este stipulat în art. 208 al Tratatului de la Roma şi prevede înregistrarea într-un singur document a tuturor veniturilor şi cheltuielilor Uniunii.

- Principiul universalităţii are două reguli fundamentale: regula nerepartizării (non-asignement) şi principiul bugetului în ansamblu (gross budget principle). Regula nerepartizării dispune ca veniturile bugetare să nu fi e alocate a priori unor anumite categorii de cheltuieli. Principiul bugetului în ansamblu presupune ca toate cheltuielile şi veniturile să nu sufere ulterior nicio modifi care faţă de cele prevăzute în buget

- Principiul anualităţii are în vedere ca toate operaţiunile bugetare să fi e stabilite pentru un singur an.

- Principiul echilibrului are la bază egalitatea veniturilor şi cheltuielilor într-un an fi nanciar. Conform prevederilor art. 199 ale Tratatului de la Roma, nu este admisibilă înregistrarea unui defi cit bugetar. Acest principiu prevede ca veniturile suplimentare să fi e înregistrate în bugetul viitorului an, iar cheltuielile neprevăzute să fi e fi nanţate dintr-un buget suplimentar sau printr-o reorganizare a bugetului adoptat ori prin atragerea unor resurse suplimentare.

- Specifi carea cheltuielilor incumbă asigurarea unei destinaţii specifice fiecărui fond.

- Finanţarea prin resurse proprii presupune neamestecul statelor membre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bugetul Uniunii Europene.docx

Bibliografie

Ungureanu, M. (coordonator) (2011). Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti
http://www.mfinante.gov.ro/reformabugue
http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/Rezumat_cadrul_financiar_multianual_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/money_ro
http://europa.eu/pol/index_ro.htm

Alte informatii

ACAMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori