Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5155
Mărime: 348.33KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

I. POLITICA MONETARĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 3

1.1.Canale de transmisie a politicii monetare 3

1.2.Banca Centrală Europeană-unic titular al dreptului de a realiza politica monetară unică 4

1.3.Strategia de politică monetară 5

1.3.1.Considerații privind strategiile de politica monetară și eficiența acestora 6

1.3.1.1.Țintirea cursului de schimb 6

1.3.1.2.Țintirea agregatelor monetare 6

1.3.1.3.Țintirea directă a inflației 7

II. CADRUL GENERAL ȘI INSTRUMENTARUL SPECIFIC BCE 8

2.1. Banca Centrală Europeană 8

2.1.1.Organele de decizie și responsabilitățile lor 8

2.1.2.Funcțiile monetare și operațiunile desfășurate de BCE 10

2.2. Instrumentele politicii monetare 11

2.2.1.Operațiuni de piață monetară(open-market) 11

2.2.2. Facilități permanente 12

2.2.3. Rezervele minime obligatorii 12

CAP III. OBIECTIVELE FINALE ALE POLITICII MONETARE 13

3.1. Stabilirea prețurilor în calitate de obiectiv final al politicii monetare 13

3.1.1. Posibilități de acțiune și limite ale politicii monetare 13

3.1.2. Beneficiile stabilității prețurilor 13

3.2 . Reconfigurarea obiectivelor finale ale politicii monetare 15

3.2.1. Efecte ale politicii monetare asupra stabilității financiare 15

CAP IV. ANALIZA POLITICII MONETARE ÎN PERIOADA 1998-2017 16

Extras din document

1.1.Canale de transmisie a politicii monetare

Canalele de transmisie ale politicii monetare se referă la metodele prin care politica monetară influențează nivelul și structura cererii și ofertei globale, precum și obiectivele finale ale politicii economice.

Aceste canale de transmisie sunt:

- Efectul cost al capitalului

Politica monetară are la dispoziție rata dobânzii ale cărei variații are influență asupra costului capitalului, ceea provoacă modificări ale consumului, investițiilor, depinzând de valorile elesticităților-dobândă ale acestor componente.

- Efectul volumului de credit

Acesta intervine când există un dezechilibru între cerere și ofertă, cererea de credit depășind oferta. Se face o ajustare a fiecărei piețe în dezechilibru, creditele acordate corespunzând creditelor oferite.

- Efectele bogăție

- efectul încasărilor reale

Atunci când agenții economici doresc să-și păstreze un nivel constant al încasărilor reale se produc variații ale încasărilor monetare nominale, acestea influențând nivelul activității sau nivelul prețurilor. Așadar, prin modificarea ofertei nominale de monedă de către autoritatea monetară are loc un decalaj între nivelul dorit și nivelul obținut al încasărilor reale. Pentru a-i putea opri pe agenții economici să elimine acest decalaj, aceștia trebuie să cumpere active financiare sau reale când încasările reale sunt inferioare încasărilor efective și să le vândă atunci când încasările efective sunt inferioare încasărilor reale.

- efectul-titlu sau efectul Keynes

Se referă la variațiile nivelului general al ratelor dobânzii.Valoarea unui activ, precum și rata lui de randament variază invers. Așadar, atunci când ratele dobânzii scad, scad și ratele care ajută la actualizarea fluxurilor scontate de venituri. Totodată, dacă ratele de actualizare a fluxurilor veniturilor scad, valoarea bogăției crește, iar dacă ratele cresc, valoarea bogăției scade.

- Ratele de schimb

Într-o economie deschisă, ratele de schimb sunt situate la originea efectelor-preț, efectelor-venit și efectelor-bogăție.

- Efectele de anunț

Politica monetară are influență asupra variabilelor aflate sub control direct, adică variabilele cu un puternic grad de semnificație, indicând astfel intențiile sale sau evoluția previzibilă a inflexiunilor acesteia. Acest lucru are ca scop transmiterea unui mesaj pentru a influența anticipările prețului, ratei dobânzii, precum și comportamentele agenților economici.

Se consideră că rolul politicii monetare este mai mult de a transmite mesaje către partenerii sociali și operatorii pieței, decât de a manevra instrumente specific.

1.2.Banca Centrală Europeană-unic titular al dreptului de a realiza politica monetară unică

Ca toate celelalte forme de politică economică, politica monetară își realizează obiectivele fundamentale din perspectiva obiectivelor intermediare.

Potrivit Tratatului de la Maastricht, obiectivul principal al politicii monetare luat în calcul de BCE este stabilitatea prețurilor.

Puterea politică nu are dreptul de a stabili, în mod direct, nivelul anumitor indicatori economici. De exemplu, rata șomajului, care depinde de diferite variabile precum nivelul de cerere de forță de muncă, nevoia reală de forță de muncă, precum și costurile salariale.

Autoritățile monetare pot influența rata șomajului prin costul creditului, impulsionând volumul de activitate al potențialilor angajatori, precum și prin reducerea ratei dobânzilor.

În principal, transmiterea politicii monetare are în vedere două faze:

- prima, unde se realizează modificări asupra ratei dobânzilor și a masei monetare, ceea ce duce la modificări asupra pieței de capital;

- a doua, unde aceste schimbări produc modificări asupra cheltuielilor nominale în activitatea particularilor, precum și în activitatea întreprinderilor de producție și întreprinderilor de prestări de servicii.

După introducerea monedei Euro, statele membre ale Uniunii Monetare Europene au renunțat la controlul politicii monetare cedând aceste privilegii către BCE și SEBC.

Definirea stabilității prețurilor, plecând de la o aparentă opoziție, o creștere mai mică de 2% se interpretează astfel:

Bibliografie

1.,,Strategii alternative de politică monetară în contextul adoptării monedei unice.’’ Editura Tehnopress, Iași 2014, Iulian Popescu (FINI-III-24508)

2. ,,Băncile, politica monetară și stabilitatea financiară sub impactul crizei globale actuale.’’ Editura Junimea , Iași 2011, Mircea Mureșan, Dan Chirleșan, Angela Roman (BNC-III-23387)

3.,, Finanțe Europene. ’’Editura C. H. Beck, București 2007, Petre Brezeanu (FINI-III-18805)

4. ,,Integrarea României în structura Uniunii Monetare Europene.’’ Editura C.H. Beck, București 2008, Mihaela Tofan (DINT- II- 7036)

5. ,,The European Central Bank.’’ Editura Kogan Page, Francois Naudin (BNC-III-1888)

6. ,,Banii. Teoriile monetare. Administrarea banilor și politica monetară.’’ Editura Economică 2003, Victor Stoica, Petre Deaconu (BCN-III-3780)

7. ,,Politica monetară perspectiva globalizării.’’ Editura Universitară București 2011, Gheorghe Manolescu

8. www.ecb. int

9. http://ec.europa.eu/eurostat/

Preview document

Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 1
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 2
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 3
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 4
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 5
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 6
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 7
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 8
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 9
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 10
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 11
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 12
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 13
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 14
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 15
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 16
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 17
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 18
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 19
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 20
Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017 - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politica monetara ale BCE - Analiza politicii monetare in perioada 1999-2017.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul monetar european II

CAP I. ETAPE PREMERGĂTOARE ALE INTRODUCERII SME II Începuturile procesului de integrare europeană se plasează în anii 1950, odată cu ”Planul...

Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009

1. Cadrul politicii monetare unice La data de 7 februrie 1992 este semnat Tratatul de la Maastricht de către statele europene participante la...

Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2017

Capitolul 1 - Conținutul politicii monetare unice 1.1. Sarcinile și obiectivele Sistemul European al Băncilor Centrale În 7 februarie 1992,...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Începând cu integrarea în Uniunea Europeană, România are acces la fondurile și...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Cadrul politicii monetare unice

Capitolul 1.Politica monetară unică 1.1. Concepte teoretice. SEBC Activitatea unei bănci centrale are ca scop emiterea și administrarea monedei...

Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2017

Capitolul 1 - Conținutul politicii monetare unice 1.1. Sarcinile și obiectivele Sistemul European al Băncilor Centrale În 7 februarie 1992,...

Ai nevoie de altceva?