Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5907
Mărime: 319.64KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. Cadrul politicii monetare unice 2

1.1. Obiectivele şi misiunile SEBC 4

1.2. Obiectivele şi misiunile Eurosistemului 5

1.3. Strategia de politică monetară a BCE 6

2. Instrumente de politică monetară ale BCE 9

2.1. Operaţiunile de open-market 10

2.1.1. Operaţiuni principale de refinanţare 10

2.1.2. Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 11

2.1.3. Operaţiuni de reglaj fin 11

2.1.4. Operaţiuni structurale 11

2.2. Facilităţile permanente 12

2.2.2. Facilitatea de creditare marginală 12

2.2.2. Facilitatea de depozit 13

2.3. Rezervele bancare minime obligatorii 14

3. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2009 16

3.1. Evoluţia ratelor dobânzilor. 16

3.2. Evoluţia inflaţiei 18

4. Bibliografie 22

Extras din document

1. Cadrul politicii monetare unice

La data de 7 februrie 1992 este semnat Tratatul de la Maastricht de către statele europene participante la Sistemul Monetar European II, care cuprindea prevederi legate de politica monetară şi instituţionalizarea acesteia. Hotărârile tratatului s-au materializat în înfiinţarea Sistemul European al Băncilor Centrale ( SEBC ) care cuprinde Banca Centrală Europeană ( creată la data de 1 iunie 1998, cu sediul la Frankfurt ) şi Băncile Centrale Naţionale ale statelor Uniunii Europene, care în prezent sunt în număr de 27.

O parte din ţările membre ale UE nu au adoptat moneda unică europeană, astfel încât a fost necesar implementarea unui nou termen care să indice ţările unde euro este monedă naţională ( în prezent sunt 16 ţări ) – Eurosistem.

SEBC îşi exercită atribuţiile prin intermediul celor trei organe de decizie ale BCE: Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Director şi Consiliul General. Structura şi responsabilităţile Sistemului European al Băncilor Centrale sunt redate succint în tabelul nr.1.

Tratatul de la Maastricht (articolul numărul 107), precum şi statutul SEBC ( articolul numărul7) cuprind prevederi de o deosebită importanţă în ceea ce priveşte funcţionalitatea politicii monetare, si anume independenţa BCE şi a băncilor centrale naţionale. În aceast sens, statutul definitoriu al BCE nu permite formularea de interpretări, afirmând: “nici Banca Centrală Europeană, nicio altă o altă bancă centrală europeană, nici vreun membru din organismele lor de conducere nu vor căuta sau primi instrucţiuni de la instituţiile sau organismele Comunităţii, de la niciun guvern al unui stat membru sau de la vreun alt organism” Astfel stabilit, Uniunii Europene i se solicită prin tratat să accepte politicile BCE fără nici un fel de intervenţie, chiar şi temporară.

BCE este considerată ca fiind cea mai independentă bancă centrală din lume, creată până în prezent, datorită respectării tuturor prevederilor statutare.

Tabelul nr.1 Structura si sarcinile SEBC

1.1. Obiectivele şi misiunile SEBC

În articolul numărul 107 din Tratatul de la Maastricht este specificat obiectivul fundamental al SEBC, acesta constând în menţinerea stabilităţii preţurilor, care va conduce la o creştere ecomonică reală. SEBC trebuie să susţină politicile economice generale si astfel acesta va contribui la îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Stabilitatea preţurilor se referă la o creştere anuală de sub 2% a Indicelui Armonizat al Preţurilor de Consum din zona euro, ceea ce înseamnă că BCE operează cu o ţintă de tip bandă, fiind considerat un obiectiv îndeplinit dacă rata anuală a inflaţiei se găseşte în intervalul 0-2%. Pentru a realiza obiectivul propus, în acţiunile sale SEBC are la baza principiul economiei de piaţă deschisă, unde concurenţa este liberă şi favorizează alocarea eficientă a resurselor.

Preview document

Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 1
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 2
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 3
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 4
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 5
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 6
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 7
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 8
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 9
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 10
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 11
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 12
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 13
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 14
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 15
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 16
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 17
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 18
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 19
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 20
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 21
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 22
Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009 - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Cadrul Politicii Monetare Unice. Instrumente de Politica Monetara ale BCE. Analiza Politicii Monetare Unice in Perioada 1999 - 2009.doc

Alții au mai descărcat și

Cadrul politicii monetare unice - Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiza politicii monetare în perioada 1999-2017

1.1.Canale de transmisie a politicii monetare Canalele de transmisie ale politicii monetare se referă la metodele prin care politica monetară...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Politică monetară unică - BCE

CAPITOLUL 1. POLITICA MONETARĂ A BCE: OBIECTIVE ȘI INSTRUMENTE 1.1 Obiective ale politicii monetare unice Principalul obiectiv al Sistemului...

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară ale BCE - analiza politicii monetare unice din perioada 1999-2010

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice 1.1. Uniunea Economică şi Monetară La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de...

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară a Băncii Centrale Europene

1.Delimitarea conceptului privind politica monetară Stabilitatea prețurilor reprezintă la nivelul băncilor centrale o prioritate,părere sustinută...

Euro versus dolar pe piața valutară internațională - analiza evoluției și performanțele Euro

Introducere Evoluţia şi dezvoltarea societăţilor umane a condus la intensificarea relaţiilor economice între acestea, relaţii care la inceput au...

Ai nevoie de altceva?