Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12505
Mărime: 274.24KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bidascu Carmen

Cuprins

Introducere

1. Cardul bancar instrument modern de plată

1.1.Definitia cardului

1.2.Trasaturi generale ale cardurilor

1.3.Tipuri de carduri

1.4.Operatiuni aferente cardurilor bancare

1.4.1.Emiterea cardurilor

1.4.2.Utilizari ale cardurilor ca instrumente de plată electronica

1.4.3.Alte operatiuni cu cardurile bancare

1.5.Avantajele utilizarii cardurilor bancare

2. Cardurile utilizate in cadrul BRD Groupe Societe Generale

2.1. BRD una din cele mai importante banci din sistemul bancar romanesc

2.2. Tipuri de carduri si utilizarile lor

2.3. Cardul Cirrus Sprint

2.4. Cardul 10

2.5. Cardul co branded BRD ISIC

2.6. Cardul Visa Electron

2.7. Cardul Maestro

2.8. Cardul Visa Clasic in lei

2.9. Cardul Mastercard standard in lei

2.10. Cardul co branded BRD-Gecad ePAYMENT

2.11. Carduri in devize: Mastercard standard in euro si Visa clasic in usd

2.12. Cardurile Gold: Mastercard in lei si euro si Visa clasic in lei si usd

2.13. Cardul de credit Punct card

2.14. Asigurari atasate cardurilor

2.15. Particularitatile procesarii cardurilor BRD ISIC

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE:

Procesul de dezvoltare economică și implementare a noilor tehnologii în Romania este mereu în continuă crestere, sistemul bancar tinand pasul mereu cu acest proces, cu dorintă de a introduce pe piata din Romania produse si servicii noi; flexibilitate, sigurantă, iar aici ne referim mai mult la banii electronici. În contextul acestor realităţi, este relevantă importanţa şi actualitatea temei de cercetare ,,Operatiuni cu carduri bancare’’.

Sistemul bancar este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării. Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie universalizarea activităţii bancare.

Aceasta, precum şi un număr însemnat de publicaţii la tema dată, au evidenţiat, în mod convingător, rolul operaţiunilor cu cardurile bancare în activitatea băncilor. În această ordine de idei, devine foarte utilă studierea particularităţilor cu carduri bancare şi eficientizarea acestora.

În ultimul deceniu se afirmă tot mai puternic în economiile de piaţă avansate specializarea plăţi fără numerar. Progresul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii - ca parte a aşa numitei infrastructuri financiare a afacerilor - a permis globalizarea tranzacţiilor şi creşterea fiduciarităţii în comerţul cu servicii. Serviciile financiare - pieţe de capital, pieţe de produse bancare şi de asigurări, servicii publice de trezorerie - au devenit un factor de creştere a eficienţei tranzacţiilor dar şi a interdependenţelor între partenerii de afaceri. Prin performanţele lor, acumulate cantitativ în progresie geometrică în ultimii ani, plăţile sunt astăzi critice, mai mult ca oricând, pentru decizia de a cumpăra sau a vinde, deoarece posibilitatea descărcării de obligaţii în timp real a instaurat un nou standard în relaţiile dintre parteneri, iar riscul generat de comportamentul în timp al resurselor de creditare are la dispoziţie formule revoluţionare de management.

Pe parcursul dezvoltării societăţii umane au apărut băncile, care ulterior s-au grupat în jurul băncilor centrale. Acestea au evoluat în funcţie de nivelul forţelor de producţie , a cererii de produse şi servicii de către populaţie. Comerţul în general, cel internaţional în special, a determinat apariţia unor noi instrumente şi modalităţi de plată. Un exemplu este cambia, care a apărut în Evul Mediu ca un procedeu de reglementare internaţională a plăţilor în condiţiile deosebit de vitrege în care se desfăşura comerţul internaţional în acele vremuri. Ulterior el a căpătat şi funcţii de creditare. De o deosebită importanţă pentru acest produs de perfecţionare, modernizare şi eficientizare a instrumentelor de plată, s-au dovedit a fi cuceririle ştiinţei îndeosebi în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor digitale de date, succesul înregistrat în miniaturizarea componentelor utilizate în construcţia calculatoarelor.

Fenomenul în aparenţă simplu, cardul de plată este un simbol nu numai al avansului tehnologic care defineşte civilizaţia euroatlantică astăzi ci şi al aparenţei individului la o comunitate civilizată. Cardul de plată este un status simbol de distincţie. El capătă tot mai mult caracterul unui adevărat „instrument” de identitate economică şi socială al persoanei în grup care practică recunoaşterea şi interrecunoaşterea individualităţii.

1.Cardul bancar instrument modern de plată

Instrumentul de plată specific monedei electronice este cardul. Cu ajutorul lui se pot efectua plăţi din conturi personale, sau se pot retrage/ depune numerar în aceste conturi utilizându-se infrastructura plăţilor electronice. Precursorii cardurilor sunt bonurile valorice utilizate în cadrul programului de creditare lansat la New York, conceput în 1946. S-a creat o reţea de acceptanţi ai bonurilor valorice care depuneau bonurile la bancă. Aici avea loc decontarea. În 1951 banca Franklin National Bank din New York înlocuia bonurile cu o cartelă de plastic care permitea efectuarea de plăţi catre toţi comercianţii din reţea. În 1960 Bank of America (Bank Americard, în prezent Visa International) a materializat ideea de creditare pe baza cardului de plastic. După numai 10 ani existau peste 20 de milioane de deţinători de carduri, până în 1980 cifra ajunge la 73 de milioane, iar în 1991 la 105 milioane.

În 1966 un grup de 16 bănci înfiinţează Asociaţia Interbancar de Carduri denumită din 1979 Master Card; şi această reţea a cunoscut o dezvoltare exponenţială, ca şi VISA International.

În prezent cardul este cel mai modern şi unul dintre cele mai utilizate instrumente de plată în intreaga lume. Anul 2000 marchează o extindere a folosirii cardurilor în ţara noastră.

În realitate, cardul nu este decât o variantă moderna a plăţii prin cec o evoluţie normală spre creşterea utilităţii şi eficienţei, în prezent diferitele tipuri de carduri, de circulaţie internaţională sau nu, având tendinţa de a înlocui numerarul şi cecul în aproape toate tipurile de plăţi, implementarea acestora fiind dependentă doar de introducerea centrelor de procesare a tranzacţiilor cu carduri. Eficienţa deosebită a acestui instrument de plată este reprezentat de tehnologia electronică pe care se bazează utilizarea lui, transferul electronic al fondurilor la locul de vânzare (electronic funds transfer at point of sale - EFTPOS), decontarea tranzacţiei fiind posibilă prin simpla utilizare a facilităţilor de "intelligent"/ "smart card" ale cardului într-un sistem on-line de procesare.

Preview document

Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 1
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 2
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 3
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 4
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 5
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 6
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 7
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 8
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 9
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 10
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 11
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 12
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 13
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 14
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 15
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 16
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 17
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 18
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 19
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 20
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 21
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 22
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 23
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 24
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 25
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 26
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 27
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 28
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 29
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 30
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 31
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 32
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 33
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 34
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 35
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 36
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 37
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 38
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 39
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 40
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 41
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 42
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 43
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 44
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 45
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 46
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 47
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 48
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 49
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 50
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 51
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 52
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 53
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 54
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 55
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 56
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 57
Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Cardurile Puse in Circulatie la BRD Groupe Societe Generale.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică - BRD

CAPITOLUL 1. – BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE. PREZENTARE GENERALA Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română Număr de...

Cardul bancar

Cardul bancar reprezinta o inovatie revolutionara care a putut fi aplicata in practica datorita progreselor deosebite din domeniul informatic si...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Cardul bancar

11 CARDUL BNCAR Cardul este o inovatie revolutionara care a putut fi aplicata datorita progreselor deosebite in domeniile informatic si electronic...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Cardul

INTRODUCERE Lucrarea de fata, ce urmeaza a fi prezentata, se intituleaza Cardul si reprezinta o încercare de a prezenta instrumentul care sta la...

Cardul modern de plată în decontările interne și internaționale

INTRODUCERE 56 1.MultiCash. Studiu de caz _ BCR 57 1.1 Introducere: 57 1.2 MULTICASH-BCR,concepte generale si arhitectura 57 Componenta pentru...

Modalități, forme și instrumente de plată utilizate în practica bancară

Introducere Există mai multe căi de a ne achita diferitele obligații bănești pe care le avem unii față de ceilalți. În economiile care nu se...

Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași

INTRODUCERE Există mai multe căi de a ne achita diferitele obligații bănești pe care le avem unii față de ceilalți. În economiile care nu se...

Informatizarea Sistemului Financiar-Bancar

1. Notiuni. Concepte. 1.1. Sistem informatic. Sistemul informatic este o parte a sistemului informational în care procesul de culegere,...

Tehnici promoționale - Banca Transilvania - Master Card Forte

1. Piata - volumul tranzactiilor pe piata cardurilor bancare: La 30 iunie 2005, MasterCard Europe a înregistrat pe piata locala 490 de mii de...

Monedă și credit - cardul-monedă electronică

CAPITOLUL 1.CARDUL BANCAR Definitie: cartea de plata sau cardul bancar reprezinta un instrument de decontare ce asigura achizitionarea de bunuri...

Cardul Bancar - Evoluții pe Piața Românească

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează "Cardul bancar- evoluţii pe piaţa românească" şi reprezintă o încercare de a prezenta instrumentul...

Ai nevoie de altceva?