Cercetare de Piata - I.D.I.M.M.

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Cercetare de Piata - I.D.I.M.M..
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Finante, Banci

Cuprins

1. Legea privind stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
2. Afacerea propusa si domeniul de activitate
3. Situatia pietei
4. Clientii
5. Segmentul de piata
6. Concurenta
7. Analiza SWOT
8. Mixul de marketing
8.1. Produsele si serviciile
8.2. Pretul
8.3. Promovarea si distributia

Extras din document

Legea privind stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

1. Întreprinzatorul este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala în vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert în scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vânzarea acestora pe piata, în conditii de concurenta.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, în cadrul competentei lor, au obligatia sa elaboreze politici si sa asigure masuri si actiuni menite sa contribuie la protectia întreprinzatorilorîn raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative impuse intreprinderilor si prin prevenirea cresterii nejustificate a acestora fata de reglementarile în vigoare.

Pentru a stimula înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii se introduce o procedura simplificata privind obtinerea avizelor, autorizatiilor si licentelor de functionare, realizata prin camerele de comert si industrie – birourile de asistenta pentru constituirea si dezvoltarea societatilor comerciale. În acest caz, regimul tarifelor practicat va fi similar cu cel existent la oficiile registrului comertului.

Întreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome, în urmatoarele conditii:

a) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici si mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractu-lui de asociere în participatiune, încheiat cu societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si cu regiile autonome, vor fi vândute, la solicitarea detinatorului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare dupa deducerea investitiilor efectuate în activ de catre chirias.

b) contractul de închiriere sau contractul de locatie de gestiune se va transforma, la solicitarea detinatorului, în contract de leasing, cu clauza irevocabila de vânzare.

c) întreprinderile mici si mijlocii au drept de preemptiune la cumpararea activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome aflate în vecinatatea imediata a activelor pe care le detin în proprietate.

d) întreprinderile mici si mijlocii au proprietate la cumpararea activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome.

e) întreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome.

........

MOARA PENTRU CEREALE

2. Afacerea propusa si domeniul de activitate

S.C. MORARUL S.R.L., cu un capital subscris de 12 milioane de lei a fost înfiintata la 23 iunie 1996 si este înmatriculata în Registrul Comertului cu numarul 0021418.

Firma are sediul în orasul Slobozia, Strada Dunarii nr. 233 si este proprieta-tea lui Petrache Marin.

În primii 3 ani de functionare, firma a desfasurat activitati de comert en-detail cu produse agroalimentare, prin intermediul unui magazin proprietate, situat în centrul orasului Slobozia.

rezultatele financiare se prezinta astfel: o cifra de afaceri medie de 40 milioane lei lunar, o rata a profitului brut lunar de 20%, rata lichiditatii fiind foarte buna; firma a contactat un credit comercial pe termen scurt, care a fost integral rambursat în anul 1997, iar în prezent nu are nici un credit în derulare.

În prezent firma are un numar de 8 salariati.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetare de Piata - I.D.I.M.M..doc