Cheltuieli Publice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4072
Mărime: 32.95KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Firtescu Bogdan
Proiect Cheltuieli Publice,Specializarea Finante Banci,anul 2.

Cuprins

Cap.1 Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 2

1.1 Conceptul de cheltuieli publice şi conţinutul acestora 2

1.2 Încadrarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare în sistemul cheltuielilor publice 4

1.3 Clasificarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare 5

Cap.2 Surse de finanţare 5

Cap.3 Activitatea de cercetare-dezvoltare în România

3.1 Evidenţa cheltuielilor publice pentru cercetare-dezvoltare în bugetul de stat 7

3.2 Direcţii de acţiune privind activitatea de cercetare-dezvoltare 10

3.3 Politici în domeniul cercetării-dezvoltării 12

Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

Cap.I Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

1.1 Conceptul de cheltuieli publice şi conţinutul acestora

Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia.

Aceste cheltuieli vizează diverse plăţi pentru atingerea obiectivelor conforme politicii statului(servicii publice generale, acţiuni socio-culturale etc.).

Cheltuielile publice înglobează:

- cheltuieli publice efectuate de administratiile centrale de stat, din fondurile bugetare şi extrabugetare;

- cheltuielile colectivităţilor locale ale unităţilor administrativ teritoriale;

- cheltuielile organismelor internaţionale din resursele publice prelevate de la membri acestora;

- cheltuielile finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat.

În practica financiară a statelor contemporane se folosesc urmatoarele tipuri de clasificări:

a) clasificarea administrativă are la baza criteriul institutiilor prin care se efectueaza cheltuieli publice : ministere, unitati administrativ teritoriale;

b) clasificarea economică foloseşte două criterii de grupare: unul din care cheltuielile se impart în cheltuieli de capital şi cheltuieli curente iar altul, care împarte cheltuieli în cheltuieli ale serviciilor publice ( administrative ) şi cheltuieli de transfer ( de redistribuire );

- cheltuieli de capital sau de investiţii

- achiziţionarea de bunuri cu folosinţă îndelungată;

- cheltuielile curente asigură functionarea şi întretinerea institutiilor publice;

- cheltuieli privind serviciile publice sau administrative;

- cheltuielile de transfer pot avea un caracter economic sau social (burse,pens);

c) clasificarea financiară - cheltuielile se grupează în:cheltuieli definitive,

cheltuieli temporale, operaţiuni de trezorerie şi cheltuieli virtuale sau posibile;

-cheltuielile definitive cuprind cheltuieli de investiţii şi cheltuieli de funcţionare;

-cheltuielile temporale sunt denumite operaţiuni de trezorerie şi sunt evidenţiate în conturile speciale ale trezoreriei;

-cheltuielile virtuale ( posibile ) sunt cheltuieli pe care statul le angajează să le efectueze în anumite condiţii.

Dupa forma de manifestare cheltuielile publice pot fi cu sau fară contraprestaţie, definitive sau provizorii, speciale sau globale;

- cheltuielile fără contraprestaţie au un caracter de subvenţie fară urmărirea unui contraserviciu ( alocaţii familiare, şomaj ); cheltuielile definitive nu presupun restituirea sumelor bănesti alocate de stat.

d) Cheltuielile publice în funcţie de rolul lor în procesul reproducţiei sociale:

- cheltuieli reale ( negative );

-cheltuieli economice ( pozitive );

În cheltuielile reale intră cheltuielile cu întreţinerea aparatuluide stat, dobânzile şi comisioanele la imprumuturile de stat, întretinerea armatei reprezentând un consum definitiv de produsul intern brut. În cheltuielile economice intră investiţiile efectuate de stat pentru înfiinţarea de noi întreprinderi, dezvoltarea şi modernizarea celor existente, construirea de drumuri şi poduri.

e) clasificarea folosită de instituţiile specializate ale ONU are la baza doua criterii: clasificarea funcţională şi clasificarea economică;

- clasificarea funcţională ONU a cheltuielilor publice cuprinde cheltuieli pentru apărare, sanătate, educaţie, asigurările sociale, locuinţe;

- clasificarea economică ONU a cheltuielilor publice cuprinde: cheltuielile care reprezintă consum final, dobânzi aferente datoriei publice, formarea brută de capital, transferuri de capital;

În Romania din 1991 clasificarea cheltuielilor publice se aliniază la criteriile utilizate in cadrul ONU folosindu-se: clasificarea functională şi clasificarea economică.

1.2 Încadrarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare în sistemul cheltuielilor publice

Cheltuielile cu cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică fac parte din categoria cheltuielilor publice pentru acţiuni economice, alături de cheltuielile cu dezvoltarea sectorului economic de stat şi cheltuieli cu acordarea de subvenţii.

Preview document

Cheltuieli Publice - Pagina 1
Cheltuieli Publice - Pagina 2
Cheltuieli Publice - Pagina 3
Cheltuieli Publice - Pagina 4
Cheltuieli Publice - Pagina 5
Cheltuieli Publice - Pagina 6
Cheltuieli Publice - Pagina 7
Cheltuieli Publice - Pagina 8
Cheltuieli Publice - Pagina 9
Cheltuieli Publice - Pagina 10
Cheltuieli Publice - Pagina 11
Cheltuieli Publice - Pagina 12
Cheltuieli Publice - Pagina 13
Cheltuieli Publice - Pagina 14
Cheltuieli Publice - Pagina 15
Cheltuieli Publice - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Cheltuieli Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțele Publice Locale

Finantele publice constituie o componenta importanta a vietii social-economice a fiecarei tari, iar impactul lor asupra economiei nationale are...

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă....

Monografie la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani 1.1 Scurt istoric Spitalul Municipal Pașcani este o...

Procesul Bugetar în România

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat - criterii si componente 1. Generalitati Cheltuielile publice se pun in valoare prin cea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă....

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Dinamica Cheltuielilor Publice în România și Factori de Influență asupra Acesteia

CAP 1: Indicatori privind cheltuielile publice In analiza cheltuielilor publice se tine cont de o serie de indicatori. Acesti indicatori determina...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Bulgaria în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Franța

CAPITOTLUL I: CADRUL CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIC 1.1.Definirea și clasificarea cheltuielilor publice bugetare Cheltuielile publice reprezintă o...

Analiza cheltuielilor publice

Argument ... pag. 3 Capitolul I: Prezentarea cheltuielilor publice ... pag. 4 I.1 Definiție și trăsături ... pag. 4 I.2 Indicatorii...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Ai nevoie de altceva?