Codul de Guvernanta Corporativa al BRD – Groupe Societe Generale SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Codul de Guvernanta Corporativa al BRD – Groupe Societe Generale SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Hurca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

I. INTRODUCERE . 3
II. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA . 5
1. ACTIONARII - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR . 5
2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE . 5
3. CONDUCEREA EXECUTIVA . 10
III. CONFLICTELE DE INTERESE, OPERATIUNILE CU PERSOANE AFLATE IN RELATII
SPECIALE CU BANCA SI TRANZACTIILE PERSOANELOR INITIATE . 13
1. Conflictele de interese . 13
2. Operatiuni cu persoane aflate in relatii speciale cu banca . 13
3. Tranzactiile persoanelor initiate . 13
IV. TRANSPARENTA, INFORMAREA SI COMUNICAREA . 14
V. RESPONSABILITATEA SOCIALA SI RELATIA CU PARTILE INTERESATE . 15
1. Relatia cu actionarii si investitorii . 15
2. Relatia cu salariatii si cu organizatiile care le reprezinta interesele . 15
3. Relatia cu clientii . 16
4. Relatia cu autoritatile de supraveghere si control. 17
5. Relatia cu alte banci . 17
6. Relatia cu societatea civila . 17
7. Protectia mediului . 18
VI. DISPOZITII FINALE . 19
1. Revizuirea sistemului de administrare al Bancii . 19
2. Revizuirea Codului de Guvernanta Corporativa . 19

Extras din document

I. INTRODUCERE

Guvernanta corporativa a BRD - Groupe Société Générale S.A. („BRD” sau „Banca”) reprezinta ansamblul

principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care banca este condusa si controlata. Transpuse in

documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea mecanismelor de control

adoptate cu scopul de a proteja si a armoniza interesele tuturor categoriilor de participanti la activitatea

desfasurata de banca - actionari, administratori, directori, conducatori ai diverselor structuri ale societatii,

angajati si organizatiile care le reprezinta interesele, clienti si parteneri de afaceri, autoritati centrale si locale etc.

Modelul de guvernare interna al BRD - Groupe Société Générale S.A. este aliniat modelului bancii-mama,

Société Générale. In plus, BRD a adoptat si aplica, in mod voluntar, prevederile Codului de Guvernanta

Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si raporteaza anual conformarea la prevederile acestuia.

Codul de Guvernanta Corporativa al BRD - Groupe Société Générale (denumit in continuare si “Cod") prezinta

cu precadere principalele metode de lucru, atributiile si responsabilitatile structurilor de conducere si de

supraveghere ale bancii, precum si cele ale comitetelor importante constituite în sprijinul acestor structuri pentru

indeplinirea responsabilitatilor acestora.

Prevederile Codului sunt aliniate legislatiei nationale si cadrului de reglementare specific institutiilor de credit

stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR), principiilor guvernantei corporative emise de Bursa de Valori

Bucuresti (BVB) pentru societatile cotate, precum si celor mai bune practici in materie dezvoltate de Grupul

Société Générale.

BRD - Groupe Société Générale a adoptat sistemul unitar de administrare in deplina concordanta cu obiectivele

unei bune guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei intereselor

diverselor categorii de participanti si a unei functionari eficiente pe piata bancara.

Obiectiv:

Codul este menit sa asigure o buna guvernanta corporativa a Bancii, sa stabileasca un echilibru intre

administrare, conducere si obiectivele de performanta asumate, pe de o parte, si control, respectiv evaluare a

eficientei si a performantei, administrarea adecvata a riscurilor reale si potentiale, supravegherea atenta a

modului de respectare a reglementarilor in vigoare, pe de alta parte.

Codul asigura transparenta si buna intelegere a sistemului de guvernare din cadrul Bancii prin identificarea

responsabilitatilor Consiliului de Administratie si ale Comitetului de Directie, pentru dezvoltarea sustenabila si

eficienta a bancii.

Scopul Codului este de a promova increderea tuturor categoriilor de participanti in conducerea si administrarea

BRD - Groupe Société Générale, fara a-si propune sa abordeze in detaliu elementele specifice cadrului intern de

administrare a activitatii Bancii. Prin urmare, prezentul Cod nu trateaza structura organizatorica si delegarea

responsabilitatilor functionale de la nivelul conducerii executive catre structurile interne si nici sistemul de

control intern al Bancii. Toate aceste informatii fac obiectul si se regasesc in cadrul intern de reglementare a

Bancii.

Modelul de guvernanta corporativa

Modelul de guvernanta corporativa adoptat de BRD asigura:

- respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor, prin protejarea si punerea in practica a

prerogativelor acestora;

- stabilirea rolului si respectarea drepturilor grupurilor de interese, altele decat actionarii ;

- stabilirea raspunderii Consiliului de Administratie fata de institutia de credit si actionari, precum si a

responsabilitatii de supraveghere a activitatii Comitetului de Directie ;

- transparenta si accesul la informatii, prin publicarea periodica, intr-o maniera corecta si reala a informatiilor

financiare si operationale relevante.

II. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

1. ACTIONARII - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Actionarii isi exercita drepturile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor („AGA” sau „Adunarea

Generala”), care reprezinta cel mai inalt organ decizional al Bancii. Competentele de aprobare ale Adunarilor

Generale ale Actionarilor, conditiile de organizare si de validitate a reuniunilor acestora sunt stabilite in Actul

Constitutiv al Bancii, in conformitate cu reglementarile aplicabile.

Actiunile bancii sunt indivizibile si confera detinatarilor drepturi egale, orice actiune dând dreptul la un vot in

Adunarea Generala a Actionarilor.

Adunarile Generale constituie totodata un prilej pentru membrii Consiliului de Administratie si conducerea

executiva de a prezenta actionarilor rezultatele obtinute pe durata exercitarii mandatului in baza

responsabilitatilor ce le-au fost conferite.

Adunarile generale sunt convocate de Consiliul de Administratie.

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe

an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, iar Adunarea Generala Extraordinara se intruneste

ori de cate ori este necesar.

Convocarea se realizeaza cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita, cu respectarea prevederilor legale

privind publicitatea si notificarea Comisiei Nationale de Valori Mobiliare („CNVM”) si a Bursei de Valori

Bucuresti („BVB”).

Pentru a asigura tratamentul egal si exercitarea deplina si intr-o maniera echitabila a drepturilor detinatorilor de

actiuni, Banca pune la dispozitia acestora toate informatiile relevante cu privire la AGA si la deciziile adoptate,

atat prin mijloacele de comunicare in masa, cat si in sectiunea speciala, deschisa pe pagina proprie de Internet,

usor identificabila si accesibila.

Banca depune toate diligentele, cu respectarea cerintelor legislatiei in materie, pentru facilitarea participarii

actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale, precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Actionarii pot

participa si vota personal in Adunarea Generala, dar au si posibilitatea exercitarii votului prin reprezentare sau

prin corespondenta.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie, permitand in

acest fel un dialog deschis si eficient intre administratori si actionari.

Procedurile de desfasurare a lucrarilor AGA sunt supuse aprobarii actionarilor pentru a se asigura o derulare

ordonata si eficienta a lucrarilor.

In cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor se permite si se incurajeaza dialogul intre actionari si membrii

Consiliului de Administratiesi/sau ai conducerii executive. Fiecare actionar poate adresa administratorilor

intrebari referitoare la activitatea bancii.

Fiecare actiune a bancii detinuta de actionar la data de inregistrare (stabilita conform reglementarilor specifice si

aprobata de AGA) confera acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exercitiul financiar anterior, in

cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Codul de Guvernanta Corporativa al BRD - Groupe Societe Generale SA.pdf

Alte informatii

Finante banci