Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 20712
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (CNVM) 3

Compunerea si functionarea C.N.V.M. 3

Raportul anual de activitate 6

Colaborarea cu autoritatile statului si cu alte institutii publice 7

INDICII BURSIERI 9

Istoricul indicilor bursieri 9

Semnificaţia indicilor bursieri 10

Clasificarea indicilor bursieri 11

Etapele construcţiei unui indice bursier 13

Indici bursieri reprezentativi ai principalelor pieţe internaţionale 15

Indici pe piaţa bursieră americană 15

Indicii pieţei bursiere japoneze 17

Indicii pieţei bursiere britanice 18

Indici pieţei bursiere germane 19

Indicii pieţei bursiere franceze 20

Indici globali 21

Indicii bursieri pe piata româneasca 22

Indicii Bursei de Valori Bucureşti 22

Indici bursieri ai Bursei Electronice RASDAQ (BER) 56

Alti indici 61

Evolutia indicilor bursieri romanesti in perioada 2007-2011 64

Analiza comparativa intre diversi indici 70

CONCLUZII 75

BIBLIOGRAFIE 76

Extras din document

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (CNVM)

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) este o autoritate administrativă autonomă a statului român, are ca scop reglementarea și supravegherea pieței de capital, piețele de mărfuri (reglementate) și instrumentele financiare derivate, dar și instituțiile și operațiunile specifice ale acestora. CNVM este subordonată Parlamentul României, prezentând acestuia din urmă rapoarte prin intermediul comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două camere. Sediul central al autorității se află în București.

(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt de a favoriza buna functionare a pietei valorilor mobiliare; de a asigura protectia investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive si frauduloase; de a realiza informariea detinatorilor de valori mobiliare si a publicului; de a stabili cadrul activitatii intermediarilor si a agentilor pentru valori mobiliare si al organismelor insarcinate cu asigurarea functionarii pietei valorilor mobiliare.

Cu alte cuvinte, in sfera reglementarii CNVM intra valorile mobiliare (actiuni si obligatiuni) emise de persoane juridice romane, piata bursiera si extrabursiera, fondurile de investitii, societatile de valori mobiliare si personalul acestora, precum si Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare.

Compunerea si functionarea C.N.V.M.

C.N.V.M. este compusa din 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari. Numirea si revocarea acestora se fac de catre Parlament in sedinta comuna a celor doua Camere.

Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si a Comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere.

Presedintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.

In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, cu exceptia situatiilor cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului celui mai varstnic.

C.N.V.M. se intruneste in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti. Membrii C.N.V.M. absenti pot vota in scris.

Hotararile sunt adoptate cu votul a cel putin 5 membri ai C.N.V.M. in caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.

In cazul sedintelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generala a pietei de capital, C.N.V.M. se va intruni valabil in prezenta a cel putin 5 membri.

Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat impotriva si cei absenti pot consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.

In situatii de urgenta, cand cvorumul prevazut mai sus nu poate fi intrunit, hotararea va fi adoptata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora, si va fi astfel pusa in aplicare, urmand sa fie confirmata, modificata sau revocata de catre C.N.V.M. in prima sedinta, in conformitate cu prevederile alineatelor precedente.

Membrii C.N.V.M. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.

Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere si control nu poate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a membrilor C.N.V.M. numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta in acest sens. In cazul declansarii cercetarii penale impotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat in prealabil Parlamentul Romaniei.

Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic, avand o vechime in specialitate de minimum 5 ani.

Calitatea de membru al C.N.V.M. inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;

b) prin demisie;

c) prin revocare de catre Parlament in urmatoarele situatii:

1. la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment (se demonstreaza faptul ca a fost declarat falit, una din rudele apropiate este ales Presedinte al Romaniei, Presedinte al Parlamentului, etc).

2. impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva;

d) prin inlocuire.

Membrii C.N.V.M. au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate. Pana la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.

Pe parcursul anului 2010, C.N.V.M. şi-a organizat activitatea astfel încât să atingă următoarele obiective:

- stabilirea şi menţinerea cadrului necesar dezvoltării pieţelor de instrumente financiare;

- promovarea încrederii în pieţele de instrumente financiare şi în investiţiile în

instrumente financiare;

- asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale,

abuzive şi frauduloase;

- promovarea funcţionării corecte şi transparente a pieţelor de instrumente financiare;

- prevenirea fraudei, a manipulării pieţei şi asigurarea integrităţii pieţelor de instrumente financiare;

- stabilirea standardelor de soliditate financiară şi de practică onestă pe pieţele de

instrumente financiare;

- adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea apariţiei riscului sistemic pe

pieţele de instrumente financiare;

- prevenirea afectării egalităţii de informare şi tratament al investitorilor sau a

intereselor acestora;

- cooperarea pe plan internaţional cu autorităţi competente similare, în scopul

atingerii obiectivelor prezentate mai sus.

Bibliografie

Prisacariu, Maria, Stoica, Ovidiu, Dornescu, Valeriu, Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Editura Sedcom Libris, Iaşi 2001

Stoica, Victor; Gruia, Adriana-Irina; Pieţe de capital şi produse bursiere; Editura Universitară; Bucureşti 2006;

Anghelache, Gabriela, Piaţa de capital. Caracteristici. Evoluţii.Tranzacţii., Editura Economică, Bucureşti 2004,

http://www.sfin.ro/articol_1417/indice_bursier_romanesc__cotat_la_viena.html , “Indice bursier românesc cotat la Viena” – Săptămâna financiară

www.bvb.ro

www.ktd.ro

http://www.kmarket.ro/index/index.php

Preview document

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 1
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 2
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 3
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 4
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 5
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 6
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 7
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 8
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 9
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 10
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 11
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 12
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 13
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 14
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 15
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 16
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 17
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 18
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 19
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 20
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 21
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 22
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 23
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 24
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 25
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 26
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 27
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 28
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 29
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 30
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 31
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 32
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 33
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 34
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 35
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 36
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 37
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 38
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 39
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 40
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 41
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 42
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 43
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 44
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 45
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 46
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 47
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 48
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 49
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 50
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 51
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 52
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 53
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 54
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 55
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 56
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 57
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 58
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 59
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 60
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 61
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 62
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 63
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 64
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 65
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 66
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 67
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 68
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 69
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 70
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 71
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 72
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 73
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 74
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 75
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Indici Bursieri.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori a Moldovei

1.Piata secundara de capital Piaţa de capital secundară – piaţa pe care sunt tranzacţionate valori mobiliare primare aflate deja în circulaţie,...

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Sisteme Informatice în Domeniul Pieței de Acțiuni

Capitolul 1 Piaţa actiunilor 1.1. Istoric Bursa de Valori Bucureşti Piaţa acţiunilor în România a fost structurată înca de la început pe doua...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Piața Operațiunilor la Termen Ferm

CAPITOLUL 1. PIAŢA FINANCIARĂ Există mai multe moduri de a intra în regatul pieţei sau mai exact al pieţelor, maniera doctă, calea ştiinţifică,...

Operațiuni pe Piața Financiară

1.1. Piaţa de capital Conform cu clasificarea anglo-saxonă, acceptată de majoritatea specialiştilor, piaţa financiară este structurată în piaţă...

Utilizarea Indicilor Bursieri ca Suport în Contractele Futures

INTRODUCERE Un indice este un indicator global al unei activităţi, al performanţei sau al unei evoluţii în general. Un indice bursier reprezintă...

Reglementarea și Supravegherea Piețelor Financiare Derivate

REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA PIEŢELOR FINANCIARE DERIVATE. ABORDARE COMPARATIVĂ CAP.1. INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE 1.1. CARACTERISTICI...

Ai nevoie de altceva?