Contabilitatea decontărilor fără numerar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 25500
Mărime: 74.04KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Basno,C. Dardac,N
univ. petrol si gaze ploiesti

Cuprins

Argument 2

Introducere 2

Cap.1 Contabilitatea decontarilor fara numerar 5 1.1 Contabilitatea disponibilitatilor gestionate prin conturile bancare 5

1.1.1 Reflectarea in contabilitate a valorilor de incasat 5

1.1.2 Contabilitatea conturilor curente la banci in lei 8

1.1.3 Contabilitatea dobanzilor 11

1.1.4 Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 12

1.2 Contabilitatea acreditivelor 15

1.3 Contabilitatea avansului de trezorerie 16

1.4 Contabilitatea viramentelor interne 17

Cap.2 Posibilitati de perfectionare a decontarilor fara numerar 18

2.1 Utilizarea echipamentelor electronice in domeniul decontarilor fara numerar 18

2.1.1Tehnica decontarilor prin telex 19

2.1.2 Tehnica decontarilor letrice 20

2.1.3 Sistemul de decontare MultiCash 2000 22

Cap.3 Activitati economico-financiare specifice S.C MOBAR S.A Radauti 24

3.1 Prezentarea generala a societatii 24

3.2 Structura organizatorica si functionala 27

3.3 Particularitati ale procesului tehnologic 32

3.4 Necesitatea principiilor si importanta decontarilor fara numerar 33

3.5 Delimitari si structuri privind valorile de trezorerie 34

3.6 Locul si rolul decontarilor fara numerar in activitatea Intreprinderii 37

3.6.1 Formele si instrumentele decontarilor fara numerar 37

A. Cecul 38

B. Biletul la ordin 41

C. Ordinul de plata 42

D. Cambia 45

E. Acreditivul si scrisoarea de garantie 47

3.6.2 Conturi ce pot fi deschise la banci de agentii economici 48

Opinii si posibilitati de imbunatatire a decontarilor fara numerar 52

Bibliografie 56

Extras din document

Argument

Lucrarea cu titlul "Contabilitatea decontarilor fara numerar" a fost sugerata de problemele complexe teoretice si practice din cadrul relatiilor dintre domeniul din care lucrez si S.C MOBAR S.A Radauti.

Tema lucrarii "Contabilitatea decontarilor fara numerar" este importanta si de actualitate deoarece rezolva relatiile banesti dintre societatile comerciale.

Lucrarea este structurata pe III capitole:

-capitolul I Contabilitatea decontarilor fara numerar;

-capitolul II Posibilitati de perfectionare a decontarilor fara numerar;

-capitolul III Activitati economico-financiare specifice S.C MOBAR S.A Radauti;

In elaborarea problemei s-a urmarit tratarea in paralel a problemelor teoretice si practice rezultate din activitatea intreprinderii.

Contributia personala consta in documentarea teoretica si practica, culegerea informatiilor, sistematizarea si explicarea datelor, prezentarea si interpretarea datelor.

Pe baza informatiilor obtinute in cadrul cercetarii s-au formulat opinii si posibilitati de imbunatatire a activitatilor de decontare fara numerar a societatilor comerciale intre ele.

S-au formulat in mod deosebit urmatoarele aspecte:

-testarea si selectionarea furnizorilor de materiiprime si materiale auxiliare cu privire la livrari mai avantajoase pentru societate.

-reinvestirea profitului realizat in scopul retehnologizarii procesului de productie prin dotarea cu o parte de utilaje noi, performante precum si modernizarea celor existente in functiune.

Introducere

Dupa 1990, Romania a intrat intr-un proces de schimbare, respectiv trecerea de la regimul socialist la un regim democrat, prin aplicarea enei reforme de catre guvern.

Aceasta reforma a fost aplicata si in sistemul contabil, concretizata in patru etape principale:

-in anul 1992 : necesitatea definiriiunui nou sistem contabil adaptat noii legislatii economico-financiare a antrenat un studiu comparativ al modelelor contabile utilizate in Uniunea Europeana (in special in Germania,Franta si Marea Britanie); in acest scop s-au organizat diferite stagii si seminarii de pregatire in cursul anului 1991 la care au participat reprezentantii Ministerului Finantelor, cadre universitare si specialisti din cadrul agentilor economici.

-in anul 1992 : s-a elaborat proiectul noului sistem contabil de catre Directia Generala a Contabilitatii si sinteza bilanturilor contabile din Ministerul Finantelor in colaborare cu specialisti din invatamantul superior care a fost dat publicitatii sub forma de proiect pentru a permite realizarea intelegerii noilor reglementari si pentru a incepe actiunea de pregatire si de reciclare a specialistilor;

-in anul 1993 : Colegiul consultativ al contabilitatii, continuand efortul de pregatire si de definitivare a reformei, a trecut la etapa de experimentare practica, la un numar de 75 de unitati (regii autonome, societati comerciale cu capital de stat, privat si mixte) pentru a testa functionarea si utilizarea noului sistem contabil;

-in anul 1994 : reforma contabila devine aplicabila pentru toti agentii economici, noile reglementari aprobate prin H.G.704/1993 fiind cuprinse in lucrarea "Sistemul contabil al agentilor economici", editata de Ministerul Finantelor prin Editura Economica.

In principiu noile dispozitii, au intrat in vigoare la 1 ianuarie 1994 totusi, agentii economici au avut posibilitatea de a conduce noul sistem in paralel cu vechiul sistem pana la 1 aprilie 1994. Incursul primului trimestru al anului 1994, compartimentele de contabilitate din cadrul agentilor economici au avut obligatia:

-sa analizeze si sa-si insuseasca noile reglementari contabile;

-sa studieze modalitatile de transpunere a soldurilor conturilor din vechiul plan de conturi in noul sistem contabil, atat la nivelul prezentarii-codificarii, cat si al delimitarii elementelor componente ale soldurilor conturilor contabile;

-sa parcurga o etapa de pregatire - reciclare pentru cunoasterea noului sistem contabil.

Noul sistem contabil introdus la noi in tara in 1994, a inlocuit sistemul contabil aplicat anterior, caracteristic inei economii de tipul centralizat. Acest sistem este o componenta de baza a reformei de ansamblu pe care o parcurge economia romaneasca.

Reglementarile si metodologiile care formeaza noul sistem contabil reprezinta cel mai important pas facut de Romania in acest domeniu atat pentru integrarea europeana cat si pentru realizarea unei veritabile economii de piata.

Noul sistem contabil este inspirat dupa modelul francez si se circumscrie in Directivele IV, VII, VIII, ale Comunitatii Economice Europene, fiind articulate si standardelor internationale I.A.S.C. (International Acouting Standards Comitee).

Potential, acesta corespunde in mare masura cerintelor economiei de piata, conditionat, fireste, de existenta reala si deplina a unei astfel de economii, in care contabilitatea isi poate indeplini in mod real functia de instrument de gestiune in toate planurile, dar mai ales la nivelul gestiunii patrimoniului intreprinderii inraporturile acestuia cu mediul exterior si interior:

-introducerea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale recunoscute pe plan international (FIFO,LIFO, Cost mediu ponderat) si crearea posibilitatilor ca fiecare agent economic sa opteze pentru metoda care raspunde intereselor proprii. O data aleasa metoda de evaluare nu poate fi schimbata in timpul exercitiului financiar;

-aplicarea principiilor contabile general recunoscute (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiilor, necompensarii etc.), potrivit carora bilantul contabil ca document oficial de gestiune a unitatii sa asigure o imagine fidela, clara si completa a situatiei patrimoniale, financiare, precum si rezultatele obtinute;

-introducerea elementelor contabilitatii de angajament, care sa asigure o baza unitara de impozitare atat pentru impozitele indirecte (impozitul pe profit) cat si pentru cele indirecte (TVA);

-asigurarea regulilor de reflectare in contabilitate a unor operatiuni specifice economiei de piata, cum sunt: prime de emisiune, de fuziune, de aport; efecte comerciale; titluri de participare; titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu; decontari in operatii in participatie; prime privind rambursarea obligatiilor si altele;

-asigurarea reflectarii in contabilitate a unor elemente patrimoniale neevidentiate pana in prezent, cum sunt : imobilizarile necorporale (cheltuieli de constituire, cheltuieli cercetare-dezvoltare, fond comercial, concesiuni, brevete, licente, marci, know-how si alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala);

-asigurarea reflectarii in contabilitate a valorii deprecierii unor elemente patrimoniale (imobilizari, stocuri, creante, titluri de plasament) prin sistemul de provizioane constituite.

-asigurarea unui sistem normat de contabilitate bazat pe reguli, metode si principii clare si precise privind contabilitatea financiara, destinata tertilor (actionari, potentiali investitori, fisc, banci, clienti, furnizori, etc) si a unor libertati sporite, caracteristice economieide piata, in ceea ce priveste contabilitatea de gestiune (manageriala), astfel incat aceasta din urma sa poata fi adaptata la specificul fiecarei unitati si la necesitatile decizionale;

-alinierea la terminologia economica consacrata pe plan mondial, precum si la metodologia de determinare a unor indicatori, fapt care asigura acuratetea informatiilor contabile (costul de productie, costul de achizitie, valoarea de utilitate, costul subactivitatii, valoarea actuala, etc);

-prevederea unor metode simplificate de evidenta si raportarea pentru unitatile mici si mijlocii (metoda inventarului intermitent, folosirea numai a conturilor sintetice de grad I, posibilitatea prezentarii unui bilant in forma simplificata);

-asigurarea unor posibilitati sporite de analiza a veniturilor si cheltuielilor privind exploatarea prin delimitarea acestora pe naturi de venituri si cheltuieli si separarea lor de cele cu caracter financiar sau exceptional.

Contabilitatea intreprinderii, in general are ca obiectiv patrimoniul in totalitatea si structura sa precum si modificarile pe care le comporta, urmare a activitatii desfasurate atat in relatiile intreprinderiicu mediul exterior, cat si a modificarilor suferite, inclusiv procese interne, vizand printre altele si furnizarea de date si informatii necesare procesului decizional. Astfe lde informatii se refera atat la situatia patrimoniului in totalitatea sa, avand in vedere structurile componente, exprimate la nivelul sintetic (prin intermediul conturilor sintetice) cat si la detalierea acestor structuri pe componente, ceea ce se realizeaza cu ajutorul conturilor analitice, in cadrul carora sunt cuprinse si circuite intermediare a rezultatului global la nivelul intreprinderii, dar si la procesele si rezultatele partiale stabilite in raport de caracterul activitatiidesfasurate, vizand in principal determinarea si evaluarea, in raport cu principiile si normele contabile, a structurilor reflectate in conturile sintetice. Aceasta componenta a contabilitatii generale este cunoscuta sub denumirea de contabilitate analitica, care cuprinde, pe langa unele structuri de capital, contabilitatea imobilizarilor, a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei, a decontarilor fara numerar, dar si contabilitatea costurilor, in masura in care acesta se circumscrie in sfera costurilor istorice.

Economia de piata necesita informatii in profunzime privind comportamentul fiecarei structuri, activitatii,proces, functie,etc.si a influentelor prezente si viitoare asupra situatiei economico-financiare a intreprinderii. De aceea este necesara cresterea rolului informatiei contabile in procesul decizional. Ca urmare, datele si informatiile contabile privind structurile si procesele pot fi retrase dupa metode, procedee si tehniciatat contabile, dar si apartinand altor discipline(manageriale, gestiune financiara, analiza economica, metode statistice, etc).

Preview document

Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 1
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 2
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 3
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 4
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 5
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 6
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 7
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 8
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 9
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 10
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 11
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 12
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 13
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 14
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 15
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 16
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 17
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 18
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 19
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 20
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 21
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 22
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 23
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 24
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 25
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 26
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 27
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 28
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 29
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 30
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 31
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 32
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 33
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 34
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 35
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 36
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 37
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 38
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 39
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 40
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 41
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 42
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 43
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 44
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 45
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 46
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 47
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 48
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 49
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 50
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 51
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 52
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 53
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 54
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 55
Contabilitatea decontărilor fără numerar - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor fara Numerar.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creditelor Bancare

CAPITOLUL I. APARATUL ŞI SISTEMUL BANCAR 1.1. Aparatul bancar Banca este socotită o instituţie care se ocupa cu mjlocirea creditului;...

Balanță de trezorerie - elaborarea bugetului de trezorerie

INTRODUCERE De-a lungul timpului, performanţa financiară a unei firme s-a măsurat prin mărimea organizaţiei, sau prin rentabilitatea şi profitul...

Sistemul Cheltuielilor Publice

CAPITOLUL I Notiunea, rolul si clasificarea cheltuielilor publice 1. Notiunea de cheltuieli publice Cheltuielile publice reprezinta...

Impozitul pe Dividende

1. Impozitul pe dividende – consideraţii generale 1.1. Definirea noţiunii de dividend Atât în doctrina fiscală internă, cât şi în doctrina...

Diferența dintre creditul bancar și creditul comercial

I. Creditul comercial Firmele apelează tot mai mult la creditele comerciale atunci când vor să vândă sau să cumpere, iar afacerea merge mai mult...

Finanțarea pe termen scurt a tranzacțiilor internaționale

Finanțarea tranzacțiilor internaționale Finanțarea reprezintă totalitatea mecanismelor, tehnicilor și a instrumentelor prin care sunt procurate...

Finanțarea pe Termen Scurt a Firmei

6.1 Clasificarea activelor circulante (AC) A. din punct de vedere al conţinutului: - stocuri de: materii prime şi materiale, combustibili,...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea Societăților Bancare

Capitolul I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN SOCIETĂŢILE BANCARE 1.1. REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ŢINEREA...

Contabilitatea decontărilor cu furnizorii și clienții la SC Siemens VDO România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Contabilitatea decontărilor fără numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate decontarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Practică de specialitate - instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Republican

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican, abreviat I.M.S.P. Spitalul Clinic Republican, este o instituţie care îşi desfăşoară...

Decontări fără numerar

1. Delimitari privind operatiile de incasare si plata fara numerar. Operatiile de incasari si plati se efectueaza atat in numerar cat si prin...

Contabilitatea firmelor de construcții

1. Contabilitatea capitalurilor Conceptul de capital ocupă un loc de seamă în ştiinţa şi practica economică. Formele şi accepţiunile date acestui...

Ai nevoie de altceva?