Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 21944
Mărime: 113.33KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul I. 2

1. Prezentarea societăţii comerciale 2

1.1. Cadrul general de desfăşurare a activităţii 2

1.2. Date privind forţa de muncă şi managementul societăţii 4

1.3. Serviciile oferite 5

1.3.1. Servicii de cazare şi de alimentaţie 6

1.3.2 Servicii de tratament şi recuperare 8

1.3.3 Servicii legate de cure teren 9

1.3.4 Servicii de agrement 10

1.3.5. Alte tipuri de servicii 12

1.4. Piaţa 14

Capitolul II. 20

2. Noţiuni generale privind fiscalitatea înteprinderii 20

2.1. Sistemul fiscal al întreprinderii 20

2.2. Principii fiscale 21

2.3. Definiţii fiscale 23

Capitolul III. 25

3. Taxa pe valoarea adaugată – principal impozit indirect 25

3.1. Structura şi caracterizarea impozitelor si taxelor pe bunuri şi servicii 25

3.1.1. Accizele 26

3.1.2. Taxe vamale 26

3.1.3. Monopolurile fiscale 27

3.2. Taxa pe valoarea adăugată – principalul impozit indirect 28

3.2.1. Necesitatea înlocuirii impozitului pe circulaţia mărfurilor cu taxa pe valoarea adăugată 28

3.2.2. Conţinut, trăsături şi caracteristici ale TVA 30

3.2.3. Taxa pe valoarea adăugată ca instrument fiscal de influenţare a activităţii economice 33

Capitolul IV. 34

4. Armonizarea legislaţiei române cu privire la TVA 34

4.1. Taxa pe valoare adǎugatǎ în cadrul Uniunea Europeanǎ 34

4.2. Adaptarea legislaţiei TVA in conditiile aderării României la Comunitatea Europeană 35

4.3 Operaţiuni de livrări de bunuri 37

4.4. Livrări intracomunitare şi achiziţii intracomunitare de bunuri 38

4.4.1. Scutire pentru livrările intracomunitare 38

4.4.2. Transferul de bunuri 38

4.4.3 Livrarea de bunuri ulterioare unui import de bunuri 39

Capitolul V. 40

5. Reglementări legale în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, taxă generală de consumaţie 40

5.1. Sfera de aplicare 41

5.2. Persoanele impozabile 42

5.3. Operaţiuni impozabile 43

5.4. Locul livrării (Teritorialitatea) 44

5.5. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 45

5.6. Baza de impozitare 46

5.7. Dreptul de deducere 46

5.8. Administrarea impozitelor şi taxelor 47

5.9. Administrarea taxei pe valoarea adăugată 47

5.9.1. Înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată 47

5.9.2. Evidenţa operaţiunilor impozabile şi depunerea decontului. 48

5.10. Soluţionarea deconturilor negative de taxă pe valoarea adăugată 49

Capitolul VI. 51

6. Contabilitatea operaţiunilor privind taxa pe valoarea adăugată 51

6.1. Fluxul informaţional pentru determinarea TVA 53

6.2. Calculul şi contabilitatea TVA în operaţiile de aprovizionare 55

6.3. Calculul şi contabilitatea TVA în operaţiile de livrǎri 60

6.4. Determinarea TVA de plată sau de rambursat 63

Concluzii şi propuneri 65

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

Capitolul I.

1. Prezentarea societăţii comerciale

1.1. Cadrul general de desfăşurare a activităţii

Societatea comercială KONTAKT TURISM SA cu sediul în Băile Tuşnad, str. Oltului nr. 102, jud. Harghita, cod fiscal R 15237227, a fost inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Harghita sub numărul J19/157/2003 de cinci acţionari, cu un capital social de 1.040.000 RON.

Încă de la înfiinţare scopul principal al societăţii comerciale a fost acela de a desfăşura activităţi de prestări servicii în domeniul turismului, în principal axându-se pe următoarele tipuri de servicii:

- de cazare

- de alimentaţie publică

- tratament şi recuperare conform procedurilor recomandate de medic

- cure de teren

- de agrement

- adiţionale- organizare seminare, conferinţe, etc.

Datorită faptului că la constituirea firmei o parte a capitalul social a reprezentat aport în natură al acţionarilor constând din infrastructură de cazare şi alimentaţie publică localizate în Băile Tuşnad. Activităţile enumerate mai sus au fost începute imediat după înregistrarea legală a firmei. Principalele baze de producţie aflate în proprietatea firmei prin care se oferă eceste servicii sunt localizate în Băile Tuşnad şi sunt următoarele:

-Restaurantul Stânca Şoimilor 3* (100 locuri în restaurant şi 200 locuri la terasă)

-Restaurantul Laleaua 3* (120 locuri)

-Hotel Astoria 2* (74 locuri)

-Hotel Onix 2* (68 de locuri)

-Vila Gladiola (31) 1* (22 locuri)

Grupul ţintă căruia i se adresează în prezent serviciile oferite de firmă se prezintă astfel:

- 60 % pensionari – pe bază de contract încheiat cu Casa Naţională de Pensii

- 25 % turişti organizaţi – pe bază de contracte încheiate cu agenţii de turism

- 15 % turişti individuali

figura 1.1. Structura preconizată a clintilor

Cifra de afaceri înregistrată de firmă pe parcursul celor cinci ani de activitate a înregistrat o tendinţă de creştere, astfel:

- în anul 2003 cifra de afaceri înregistrată de societată a fost de 807.228 RON cu un profit net de 32.761 RON, rata profitului fiind de 2%

- în anul 2004 cifra de afaceri înregistrată de societată a fost de 1.671.914 RON (de 2,07 ori mai mare faţă de anul 2003) cu un profit net de 38.700 RON, rata profitului fiind de 2,3%

- în anul 2005 cifra de afaceri înregistrată de societată a fost de 2.204.343 RON (de 1,32 ori mai mare faţă de anul 2004) cu un profit net de 204.493 RON, rata profitului fiind de 9,27%

- în anul 2006 cifra de afaceri înregistrată de societată a fost de 2.835.825 RON (de 1,29 ori mai mare faţă de anul 2005) cu un profit net de 53.708 RON, rata profitului fiind de 1,89%

- în anul 2007 cifra de afaceri înregistrată de societată a fost de 3.096.742 RON (de 1,09 ori mai mare faţă de anul 2004) cu un profit net de 139.787 RON, rata profitului fiind de 4,51%

După cum reiese şi din datele prezentate anterior societatea comercială KONTAKT TURISM SA a înregistrat o dezvoltare dinamică de la constituire şi până în prezent, ceea ce dă dovada unui management eficient al afacerii.

figura 1.2. Evolutia cifrei de afaceri

figura 1.3. Evolutia ratei profitului

1.2. Date privind forţa de muncă şi managementul societăţii

Conducerea societăţii comerciale este asigurată de Consiliul de Administraţie al cărei componenţă este următoarea:

Preşedinte: Stan Vasile Studii: Facultatea de drept

Vicepreşedinte: Breazu Vasile Silviu Studii: Facultatea de electronică

Vicepreşedinte: Nedelcu Valeria Rodica Studii: Facultatea de construcţii

Conducerea operativă este asigurată de Directorul general al societăţii comerciale Domnul Stan Vasile care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie.

Activitatea de evidenţă financiară este îndeplinită de contabila şefă a societăţii în persoana doamnei Ferencz Julianna (contabil autorizat – CECCAR).

În prezent numărul de angajaţilor cu contract de muncă care activează în cadrul firmei este de 53 persoane, a cărui structura se prezintă astfel:

Preview document

Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 1
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 2
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 3
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 4
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 5
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 6
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 7
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 8
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 9
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 10
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 11
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 12
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 13
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 14
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 15
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 16
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 17
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 18
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 19
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 20
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 21
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 22
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 23
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 24
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 25
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 26
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 27
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 28
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 29
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 30
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 31
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 32
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 33
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 34
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 35
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 36
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 37
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 38
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 39
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 40
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 41
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 42
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 43
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 44
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 45
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 46
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 47
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 48
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 49
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 50
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 51
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 52
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 53
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 54
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 55
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 56
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 57
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 58
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 59
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 60
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 61
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 62
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 63
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 64
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 65
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 66
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 67
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 68
Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adaugata.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Aplicarea TVA-ului la SC Rom Euro-Expres SRL

INTRODUCERE: Am realizat această lucrare cu dorinţa de a prezenta într-un mod sintetic dar, obiectiv principalele caracteristici specifice...

Taxa pe valoare adăugată

1. Conceptul de taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, aparut relativ de curand in peisajul sistemelor...

Taxa pe valoarea adăugată

1.NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 SCURT ISTORIC AL TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adăugată este un impozit care a fost adoptat începând cu...

Studiu privind comportamentul fiscal la nivel național

Capitolul 1. Comportamentul fiscal la nivel național 1.1. Aspecte privind fiscalitatea agentului economic Fiscalitatea a constituit și continuă...

Taxa pe valoare adăugată

1.Generalitati privind fiscalitatea intreprinderii Impozitele si taxele, subventiile si alocatiile bugetare de fonduri, imprumuturile de stat si...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa...

Inspecția Fiscală Privind Taxa pe Valoarea Adăugată

INTRODUCERE În elaborarea lucrării s-a avut în vedere faptul că forma de control fiscal este o activitate cu un pronunţat caracter aplicativ şi am...

SC Alfa International SRL

1.1. PREZENTAREA ŞI PROFILUL FIRMEI, SPECIFICUL MEDIULUI DE AFACERI SC ALFA INTERNAŢIONAL SRL este o societate cu capital integral privat,...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Taxa pe Valoarea Adăugată

ARGUMENT Lucrarea de fata îsi propune sa prezinte cadrul legal al aplicarii taxei pe valoarea adaugata si principalele operatii contabile în...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Ai nevoie de altceva?