Control financiar preventiv

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Control financiar preventiv.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

1. Metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv
1.1. Noțiuni – Organizare
1.2. Persoane ce sunt abilitate să exercite controlul financiar preventiv
2. Obiectivele controlului financiar preventiv
3. Finalizarea controlui financiar preventiv
3.1. Prezentarea documentelor
3.2. Acordarea vizei. Efecte
3.3. Refuzul de viză- Reglementare
4. Concluzii

Extras din document

Introducere

Într-o economie globală ce se bazează pe cunoștințe, în care informația reprezintă un al doilea factor important după resursele umane, controlul situațiilor financiare devine din ce în ce mai important, ca urmare a impactului competitiv pe care îl are informația asupra mediului de afaceri. Mediul economic, tehnologia, se află în continuă dezvoltare. Ceea ce a fost valabil "ieri", poate fi depășit "mâine". În consecință, menținerea echilibrului necesită o permanentă supraveghere.

Cunoașterea situației patrimoniului, a capacității acestuia de a realiza profit, a solvabilității ori a riscului de faliment în care se pot afla agenții economici, la un moment dat, este asigurată atât cu ajutorul contabilității reale, cât și al controlului financiar, organizat și exercitat în mod exigent și competent.

Prin intermediul controlului, agenții economici își asigură informarea dinamică și preventivă, care sporește calitatea deciziilor și valoarea concluziilor. Controlul pătrunde în esența fenomenelor și contribuie efectiv la o conducere eficientă, sesizând efectele negative în momentul în care acestea se manifestă ca tendință și intervenind pentru prevenirea și suprimarea cauzelor. Controlul nu se rezumă să constate manifestarea vicisitudinilor ci este bazat pe previziunea desfășurării activității, a posibilităților apariției deficiențelor și anomaliilor. Pentru obținerea profitului maxim, pe lângă evaluarea rezultatelor în raport cu obiectivele stabilite, controlul contribuie și la prevenirea tendințelor și fenomenelor care necesită decizii de corecție și îmbunătățire a activității.

1. Metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv

1.1. Noțiuni – Organizare

Controlul financiar preventiv este formă a controlului financiar care se practică înainte de efectuarea activităţii sau operaţiunii supuse verificării sau înainte ca un document să fie lansat în procesul economic. Controlul preventiv verifică, în primul rând, concordanţa între acţiunile supuse acestei forme de control şi legislaţia în vigoare şi, în limita posibilităţilor, eficienţa şi oportunitatea acestora, având ca scop esenţial prevenirea, sub orice formă, a irosirii resurselor financiare.

Controlul preventiv este considerat:

Controlul specializat ce constă în urmărirea și verificarea tuturor operațiunilor economice și financiare, având ca scop desfășurarea acestora conform legii și o bună gestionare a resurselor materiale și bănești.

Instrumentul specific al acțiunii de prevenire a anomaliilor, a operațiunilor ilicite, a imoblizării fondurilor și a prejudicierii patrimoniului administrat.

Control documentar ce se desfășoară pe baza documentelor primare cum ar fi contractele încheiate de întreprinzători, facturi, dispoziții de plată.

Control anticipat este ceea ce numim control preventiv prin excelență, distingându-se de celelalte forme de control.

În cadrul entității, la realizare planului pentru efectuarea controlului financiar preventiv asistă toate compartimentele care au legatură cu aceasta, dar și peroane din conducere.

Hotărârile de efectuare a controlului financiar preventiv cuprind:

- Numele și prenumele șefului departamentului financiar-contabil care de obicei exercită controlul financiar preventive;

- Numele și prenumele persoanelor mandatate pentru efectuarea controlului financiar preventive, funcția acestora precum și actele distribuite lor în vederea verificării;

- Numele și prenumele persoanei care semnează actele ce urmează să fie verificate;

- În cadrul exercitării controlului preventiv pentru fiecare document în parte trebuie să se stabilească obiectivele ce trebuiesc urmărite;

- Perioadele de timp în urma cărora se va realiza verificarea și vor fi acordate vizele de control financiar preventive;

Structurarea controlului financiar preventiv în cadrul entității nu ține doar de conducătorul acesteia, ci constituie și o obligație a Adunării Generale a Acționarilor și a contabilului șef.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor se verifică dacă controlul financiar preventiv a fost benefic în luarea deciziilor și dacă prin intermediul său a fost urmarită mai ușor mobilizarea resurselor bănești și materiale, operațiunile care nu au fost necesare, legale, oportune și se vor lua măsuri împotriva celor care au încalcat normele legale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Control financiar preventiv.docx

Bibliografie

Mihăescu, S., Control financiar bancar, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016
Ciurileanu, R., Controlul propriu al agentului economic, Editura Economică, București, 1996
Popeangă P., Popeangă G., Control financiar şi fiscal, Ed. Ceccar, Bucureşti 2004
Boulescu, M., Cadâr, F.,Sistemul de control financiar fiscal şi de audit din România, Ed. Economica,Bucureşti, 2005
***O.G. nr 119/31.08.1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, în Monitorul Oficial nr. 430/31.08.1999

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI DISCIPLINA: CONTROL FINANCIAR BANCAR