Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3007
Mărime: 41.99KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. dr.Cigu Elena

Cuprins

1. Scurt istoric al Curții de Conturi 3

2.Misiunea Curții de Conturi 3

3.Componența Curții de Conturi 4

4.Atribuțiile Curții de Conturi 5

5.Acțiunile specifice desfășurate de Curtea de Conturi 6

6.Controlul financiar intern public 10

7.Controlul exercitat de Curtea de Conturi asupra bugetelor locale 13

8.Bibliografie 12

Extras din document

1. Scurt istoric al Curții de Conturi

Curtea de Conturi a fost înfiinţată prin Legea din 24 ianuarie 1864, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 24 ianuarie 1864, sub denumirea de "Înalta Curte de Conturi", pentru toată România. Potrivit art.15 din lege "Curtea este însărcinată cu cercetarea şi hotărârea socotelilor atingătoare de veniturile tezaurului, casieriilor generale din judeţe, ale regiilor şi ale administraţiilor contribuţiilor indirecte, precum şi cu încheierea societăţilor atingătoare de cheltuieli făcute de către toţi agenţii comptabili".

Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. Curtea de Conturi are competenţa de a exercita auditul performanţei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum şi a oricăror fonduri publice

2.Misiunea Curții de Conturi

Misiunea Curții de Conturi constă în exercitarea funcţiei de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, punând la dispoziţia Parlamentului, autorităţilor şi instituţiilor publice şi contribuabililor rapoarte privind utilizarea şi administrarea performantă a acestora în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Prin servicii de calitate în domeniul controlului şi auditului public extern, în vederea obţinerii şi furnizării de informaţii reale şi obiective privind legalitatea, eficienţa şi transparenţa utilizării fondurilor publice şi a celor reprezentând finanţări externe, urmărește promovarea responsabilităţii, a corectitudinii şi a celor mai bune practici în operaţiunile efectuate în legătură cu fondurile publice. Asigură îmbunătăţirea continuă a mecanismelor de control şi audit public extern, prin Rapoartele întocmite sprijinind Parlamentul în realizarea atribuţiilor sale constituţionale. Urmărește creşterea gradului de implementare a legislaţiei în domeniul cheltuirii banului public şi promovarea unui nivel ridicat de profesionalism, astfel încât auditul public extern din România să se înscrie pe linia bunei practici europene şi internaţionale.

Valorile promovate sunt respectarea supremaţiei Constituţiei şi a legii, independenţa, obiectivitatea, profesionalismul, responsabilitatea, integritatea, transparenţa, imparţialitatea, echidistanţa politică şi eficienţa.

Obiectivele strategice ale Curții de Conturi sunt:

- gestionarea şi utilizarea corectă şi performantă a fondurilor publice;

- protejarea intereselor financiare ale statului român şi ale comunităţii Europene;

- consolidarea capacităţii instituţionale a Curţii de Conturi a României ca instituţie independentă, profesională şi credibilă de control şi audit public extern al fondurilor publice;

- asigurarea armonizării cu standardele internaţionale adoptate de Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) şi cu Liniile Directoare Europene de implementare a acestora;

- implementarea cadrului legislativ armonizat în domeniul auditului public extern, pe măsura evoluţiei bunei practici internaţionale.

3.Componența Curții de Conturi

Consilierii de Conturi sunt membrii Curtii de Conturi si sunt numiti de Parlament, la propunerea Comisiei pentru politica financiara, bancara si bugetara a Senatului si a Comisiei pentru buget si finante a Camerei Deputatilor, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.

Conducere Curtii de Conturi se exercita de catre plen, de comitetul de conducere, de presedintele si vicepreședintele Curtii de Conturi, care sunt consilieri de conturi.

Sectiile sunt conduse de un consilier de conturi, care indeplineste functia de presedinte al sectiei.

Preview document

Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 1
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 2
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 3
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 4
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 5
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 6
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 7
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 8
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 9
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 10
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 11
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 12
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 13
Controlul Curții de Conturi asupra Bugetelor Locale - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Controlul Curtii de Conturi asupra Bugetelor Locale.docx

Alții au mai descărcat și

Bugetul Public

Capitolul 1:Bugetul si Acoperirea Lui 1.1.Defintii de baza.Continutul bugetului public 1.1.1.Defintii de baza Temenul de buget vine de la...

Controlul financiar executat de Curtea de Conturi

1. OBIECTIVELE ȘI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea şi utilizarea...

Procedura Elaborării Aprobării Execuției și Încheierii Execuției Bugetare

1. Introducere Procesul bugtar reprezintă ansamblul acțunilor și măsurilor întreprinse de instituțiile abilitate ale statului în scopul...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Organizarea și Funcționarea Gestiunii Financiare a Primăriei Iași

Capitolul I. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Sala Mare a Primariei Municipiului Iaşi a fost gazda...

Drept European

INTRODUCERE Aplicarea principiilor bugetare conferă documentului bugetar o anumită configuraţie. El nu reprezintă însă o simplă listă de venituri...

Controlul financiar ulterior al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Structura sistemului financiar public din România

1. Instituţii specializate în activitatea financiară publică în România: organizare, competenţe şi funcţionalitate Ministerul Finanţelor Publice...

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi

1.Istoria Curții de Conturi Din timpuri stravechi, statul a încercat făurirea unor sisteme de control care constau în urmărirea modului de...

Auditarea conturilor de către curtea de conturi a României - Regim juridic

Curtea de Conturi este instituţia înfiinţată în baza Constituţiei cu scopul de a efectua auditul gestiunii finanţelor publice ale României....

Controlul curții de conturi asupra bugetelor locale

ATRIBUTIILE CURTII DE CONTURI SUNT MENTIONATE IN ARTICOLUL 140 DIN CONSTITUTIE : (1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de...

Ai nevoie de altceva?