Controlul Financiar

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 12749
Mărime: 81.71KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Sandu

Cuprins

1. Controlul financiar de Stat 2

1.1. Organizarea controlului financiar de stat 2

1.2. Obiectivele controlului financiar de Stat 4

2. Controlul fiscal 9

2.1. Procedee, tehnici, instrumente și conceptul de control fiscal 9

2.2. Modalități de efectuare și finalizare a controlului fiscal 11

2.3. Organizarea controlului fiscal 12

2.4. Controlul fiscal asupra veniturilor bugetului de stat 13

2.5. Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale 20

3. Controlul financiar exercitat prin Garda Financiară 24

3.1. Scurt istoric al înființării și funcționării Gărzii Financiare 24

3.2. Structura organizatorică, de conducere și de personal a Gărzii Financiare 25

3.3. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin Garda Financiară 30

3.4. Obiectivele de control ale Gărzii Financiare 32

CONCLUZII 39

Extras din document

1. Controlul financiar de Stat

1.1. Organizarea controlului financiar de stat

Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea și utilizarea mijloacelor financiare publice, precum și respectarea reglementărilor financiar - contabile în activitatea desfășurată de către agenții economici ( spre exemplu regii autonome, societăți comerciale) în legătură cu îndeplinirea obligațiile acestora față de stat.

Sfera controlului financiar de stat cuprinde probleme referitoare la prevenirea și combaterea fraudelor, contravențiilor și infracțiunilor la regimul fiscal și vamal. Acest control este inopinant și operativ și are ca obiective : aplicarea și executarea legior fiscale și a reglementărilor vamale, umărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor și raxelor; respectarea normelor de comerț, urmând să împiedice activitatea de contrabandă și orice procedee interzise de lege; alte activități stabilite de lege.

Organul central al puterii executive care aplică strategia și programul guvernului în domeniul orientării economiei și finanțelor publice este Ministerul Finanțelor publice.

În structura ministerului se găsesc două organisme cu ajutorul cărora se relizează controlul financiar de stat :

• Direcția generală a controlului financiar de stat

• Garda Financiară

Ministerul Finanțelor publice și mai nou înființata Autoritate Națională de control efectuează, în numele statului, controlul administrării și utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale și locale ale administrației de stat, ale instituțiilor publice ale administrației de stat, precum și ale instituțiilor publice și verifică respectarea reglementărilor financiar- contabile în activitatea desfășurată de către regiile autonome, societășile comerciale și alți agenți econimici, în legătură cu îndeplinirea oblogațiilor acestora față de bugetul de stat.

Structura organizatorică al acestui control diferă în funcție de zone. Astfel, la nivel central, controlul financiar al statului care este organizat și funcționează în cadrul Ministerului Finanțelor Publice se realizează prin Direcția generală a controlului financiar de stat, iar în cadrul Autorițății Naționale de control controlul se realizează prin Garda Financiară.

La nivelul județelor și municipiului București pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revine, Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlul Financiar de Stat are următoarea structură :

- Direcția generală a controlului financiar de stat;

- Direcția de trezorerie;

- Direcția controlului financiar- fiscal;

- Direcția controlului fiscal;

- Direcția de servicii interne;

- Serviciul analiză, rapoarte și relații mass-media;

- Serviciul juridic;

- Administrații financiare;

- Circumscripții fiscale și percepții rurale.

Deoarece controlul financiar de stat se relizează prin intermediul mai multor organisme de control, sunt necesare câteva delimitări între aceste organisme specializate. Prin urmare, Direcția generală de control financiar al statului are atribuțiuni de control financiar de fond, executat ulterior pe baza unui program de control, iar în cazul Gărzii Financiare realizează control operativ și inopinant.

Controlul de fond se realizează asupra proceselor economice, financiare și bugetare din perioadele anterioare, pe baza datelor consemnate în documente și evidențe tehnico-operative și contabile. Perioada conrolului este bine determinată, de cele mai multe ori, prin acte normative, obiectivele controlului fiind stabilite prin legi, hotărâri ale guvernului, norme metodologice sau tematice, executarea lor în timp fiind în prealabil programată.

Controlul financiar operativ se exercită asupra proceselor economice, financiare și de gestiune curentă, care ulterior pot fi determinate cu mare greutate, iar în unele cazuri nu mai pot fi identice.

Preview document

Controlul Financiar - Pagina 1
Controlul Financiar - Pagina 2
Controlul Financiar - Pagina 3
Controlul Financiar - Pagina 4
Controlul Financiar - Pagina 5
Controlul Financiar - Pagina 6
Controlul Financiar - Pagina 7
Controlul Financiar - Pagina 8
Controlul Financiar - Pagina 9
Controlul Financiar - Pagina 10
Controlul Financiar - Pagina 11
Controlul Financiar - Pagina 12
Controlul Financiar - Pagina 13
Controlul Financiar - Pagina 14
Controlul Financiar - Pagina 15
Controlul Financiar - Pagina 16
Controlul Financiar - Pagina 17
Controlul Financiar - Pagina 18
Controlul Financiar - Pagina 19
Controlul Financiar - Pagina 20
Controlul Financiar - Pagina 21
Controlul Financiar - Pagina 22
Controlul Financiar - Pagina 23
Controlul Financiar - Pagina 24
Controlul Financiar - Pagina 25
Controlul Financiar - Pagina 26
Controlul Financiar - Pagina 27
Controlul Financiar - Pagina 28
Controlul Financiar - Pagina 29
Controlul Financiar - Pagina 30
Controlul Financiar - Pagina 31
Controlul Financiar - Pagina 32
Controlul Financiar - Pagina 33
Controlul Financiar - Pagina 34
Controlul Financiar - Pagina 35
Controlul Financiar - Pagina 36
Controlul Financiar - Pagina 37
Controlul Financiar - Pagina 38
Controlul Financiar - Pagina 39
Controlul Financiar - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Controlul Fiscal

Capitolul I 1.Necesitatea, definirea şi obiectivele controlului fiscal Începuturile organizării fiscale din ţara noastră se gaseşte în perioada...

Control Financiar

1. Scurt istoric privind controlul financiar –contabil din România Statul, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat intotdeauna un sistem...

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

Capitolul 1. Organizarea controlului financiar prin cenzori La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?