Controlul Financiar în România

Proiect
8.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 26296
Mărime: 95.41KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andronache Cosmin

Cuprins

1 EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR IN ROMÂNIA 1

1.1 REPERE ISTORICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1

1.2 ROLUL SI IMPORTANTA CONTROLULUI FINANCIAR 3

1.3 LOCUL CONTROLULUI FISCAL IN CADRUL SISTEMULUI 5

2 IMPOZITUL PE VENIT. DEFINIREA IMPOZITULUI PE VENIT 7

2.1 IMPUNEREA VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE 11

2.2 IMPUNEREA VENITURILOR DIN SALARII 15

2.3 IMPUNEREA VENITURILOR DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR 17

2.4 IMPUNEREA VENITURILOR DIN INVESTITII 18

2.5 IMPUNEREA VENITURILOR DIN PREMII SI 19

2.6 VENITURI DIN ALTE SURSE 19

2.7 IMPUNEREA VENITURILOR DIN PENSII 19

2.8 IMPUNEREA VENITURILOR DIN ACTIVITATI AGRICOLE 20

2.9 IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL GLOBAL 20

3 CONTROLUL FISCAL 23

3.1 CONCEPTUL DE CONTROL FISCAL 23

3.2 COMPETENTELE, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANELOR DE CONTROL FISCAL 24

3.3 TEHNICI SI INSTRUMENTE DE CONTROL FISCAL 25

4 ORGANIZAREA CONTROLULUI FISCAL LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA 28

5 METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FISCAL LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA 30

5.1 PROGRAMAREA ACTIVITATII DE CONTROL FISCAL 30

5.2 PREGATIREA ACTIUNILOR DE CONTROL FISCAL 31

5.3 ACTELE DE CONTROL 32

5.3.1 RAPORT DE INSPECTIE FISCALA 33

5.3.2 DECIZIA DE IMPUNERE PRIVIND OBLIGATIILE FISCALE 36

5.3.3 PROCESUL VERBAL 36

5.3.4 PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR 38

5.3.5 NOTA DE CONSTATARE 38

5.3.6 NOTE EXPLICATIVE 39

5.4 VALORIFICAREA ACTELOR DE CONTROL 39

5.5 STUDIU DE CAZ 42

6 CONCLUZII SI PROPUNERI 52

BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

1 EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR IN ROMÂNIA

1.1 REPERE ISTORICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR

Indiferent de forma sa de organizare , statul si-a creat întotdeauna un sistem de control ale carei principalele obiective au vizat , de cele mai multe ori , activitatea de urmarire si de realizare a obligatiilor financiare ale cetatenilor fata de institutiile sale

Primele structuri de control ale statului in spatiul carpato – danubiano - pontic dateaza din secolul al XIV – lea Statele medievale românesti nou infiintate , dispuneau de structuri de control fiscal formate din slujbasi , al caror rol principal era sa asigure strângerea birurilor ( dari percepute in bani de catre un datornic ) si a dijmelor (dari reprezentând a zecea parte din produse percepute de catre stapânii feudali de la producatorii directi ) de la populatie

Aceste structuri au fost mostenite de catre autoritatile domnesti de la mongoli si mauri , popoare migratoare care , in perioada cât au controlat spatiul românesc , au organizat o foarte sustinuta activitate de urmarire a birurilor de tot felul impuse populatiei autohtone Dupa instaurarea dominatiei otomane , ca urmare a intituirii de catre aceasta a unui apasator si înrobitor regim fiscal , situatia a capatat accente deosebite prin obligatia de plata a haraciului ( tribut anual platit de catre tarile vasale ) impus Principatelor Românesti

În vederea satisfacerii exigentelor mereu sporite ale Portii Otomane atât a celor materiale , cât mai ales a celor financiare , domnitorii din Principatele Românesti au fost constrânsi sa institue o foarte puternica structura de control a încasarii , de la populatie Actiunea nu avea însa un caracter organizat deoarece nu exista o evidenta foarte exacta a birurilor si a darilor la care populatia era obligata si nici a nivelului acestora

Prin reforma fiscala realizata de catre domnitorul Matei Basarab , în anul 1635 ,

în Tara Româneasca , a urmarit atât diversificarea obligatiilor fiscale cât si repartizarea

darilor pe unitati teritoriale si realizarea evidentei contribuabililor Tot în aceasta perioada a aparut pentru prima data si ideea de buget general sub denumirea de visterie a statului (institutie care administra tezaurul tarii ) ca instrument de gestionare a acestor obligatii fiscale , cunoscute sub denumirea de dajdii (impozite) , dijme , biruri

Caracteristic acestei perioade este faptul ca nu exista un sistem organizat de control al încasarilor fiscale nici celor din visterie si nici al celor din caseta privata a domnitorului deoarece acesta , prevalându-se de drepturile sale , dispunea în mod discretional de utilizarea acestora cu toate ca pe lânga curtea domneasca functiona o autoritate ,denumita sfat , formata din sapte boieri care , însa , aveau numai rol consultativ Primii germeni ai activitatii de control începusera sa apara deoarece evidenta bunurilor aflate în visterie se facea prin întocmirea unor situatii atât pentru încasari cât si pentru cheltuielile efectuate de domnitor si functionarii domnesti , situatii care erau prezentate sfatului boierilor Asemenea documente , cunoscute sub denumirea de codice de venituri si cheltuieli ale tarii (culegere de texte , în manuscris) se întâlnesc, pentru prima data , în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1694 – 1704 )

La sfârsitul secolului al XVIII – lea au loc primele încercari de organizare a sistemului fiscal constând în stabilirea unei dari , unice ce trebuia platita la anumite termene stabilite dinainte pentru fiecare contribuabil în parte , acest sistem era cunoscut sub denumirea de ,, rupta ‘’sau ruptoare (obligatie în bani sau produse stabilita pentru un grup,ce trebuia platita la anumite termene fixe). Ca elemente de evidenta a fiscalitatii au fost introduse ,,samile’’ visteriei , un fel de conturi financiare în care se consemnau încasarile si cheltuielile efectuate într-o anumita perioada , de regula un an

Odata cu aparitia primelor prevederi constitutionale , sub forma Regulamentelor Organice , a mai fost prevazuta în anii 1831 în Muntenia si 1832 în Moldova înfiintarea unei structuri legislative numita Adunarea obsteasca ordinara Din documentele de înfiintare a acestei structuri rezulta doua sarcini importante privind obligativitatea stabilirii de norme si prevederi de evidenta contabila si pentru înfiintarea unui departament de control al carui rol era sa determine modul ,, tinerii si darii socotelilor cu buna orânduiala ‘’.

Sistemul a functionat , cu destul de bune rezultate , pâna la Unirea Principatelor Române când a fost elaborat , pentru prima data , un regulament de contabilitate publica care avea scopul de a controla cu eficacitate administrarea banilor publici Controlul statului îmbraca , pentru prima data în aceasta perioada , o forma concreta prin aprobarea , în anul 1864 , a Legii asupra contabilitatii generale a statului prin care a fost instituita verificarea permanenta si inopinata asupra serviciilor de contabilitate si casieriilor de judete si care a fost atribuita Ministerului Finantelor

În aceeasi perioada , domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea pentru înfiintarea unei noi structuri de control financiar , Înalta Curte de Conturi Aceasta era formata din doua sectiuni care aveau rolul de controla ‘’socotelile de venituri si credite cu lichidarea conturilor administratiei generale , administratiilor districtuale si comunale ‘’,ca si de a realiza ‘’ examinarea si controlul cheltuielilor precum si cercetarea registrelor datoriei publice si a pensiunilor ‘’. Separat de aceasta se aproba înfiintarea unei duble forme de control :cel obstesc si cel parlamentar

Controlul obstesc se exercita de catre un corp de control specializat format din 13 functionari , având ca si principal obiectiv cercetarea în mod amanuntit a veniturilor si cheltuielilor in totalitatea lor

Controlul parlamentar era mult mai complex , având printre obiectivele sale obligatia domnitorului sa dea spre cercetare , la fiecare întrunire a Adunarii Obstesti , socotelile veniturilor si cheltuielilor visteriei si a celorlalte case ale tarii

Prin Legea de reorganizare , aprobata în anul 1895 , Înaltei Curti de Conturi i-au fost atribuite si sarcini jurisdictionale

Cu toate ca , odata cu dezbaterea initiativei de reorganizare a legii , s-a discutat si problema controlului financiar preventiv , abia în anul 1929 a fost aprobata introducerea acestei forme de control financiar ca atributie a Curtii de Conturi , alaturi de controlul de gestiune si cea jurisdictionala

Dupa anul 1944 controlul financiar atât cel exercitat de catre stat cât si controlul propriu exercitat la nivelul agentului economic au capatat alte dimensiuni determinate de noile legitati de organizare a întregii economii

Preview document

Controlul Financiar în România - Pagina 1
Controlul Financiar în România - Pagina 2
Controlul Financiar în România - Pagina 3
Controlul Financiar în România - Pagina 4
Controlul Financiar în România - Pagina 5
Controlul Financiar în România - Pagina 6
Controlul Financiar în România - Pagina 7
Controlul Financiar în România - Pagina 8
Controlul Financiar în România - Pagina 9
Controlul Financiar în România - Pagina 10
Controlul Financiar în România - Pagina 11
Controlul Financiar în România - Pagina 12
Controlul Financiar în România - Pagina 13
Controlul Financiar în România - Pagina 14
Controlul Financiar în România - Pagina 15
Controlul Financiar în România - Pagina 16
Controlul Financiar în România - Pagina 17
Controlul Financiar în România - Pagina 18
Controlul Financiar în România - Pagina 19
Controlul Financiar în România - Pagina 20
Controlul Financiar în România - Pagina 21
Controlul Financiar în România - Pagina 22
Controlul Financiar în România - Pagina 23
Controlul Financiar în România - Pagina 24
Controlul Financiar în România - Pagina 25
Controlul Financiar în România - Pagina 26
Controlul Financiar în România - Pagina 27
Controlul Financiar în România - Pagina 28
Controlul Financiar în România - Pagina 29
Controlul Financiar în România - Pagina 30
Controlul Financiar în România - Pagina 31
Controlul Financiar în România - Pagina 32
Controlul Financiar în România - Pagina 33
Controlul Financiar în România - Pagina 34
Controlul Financiar în România - Pagina 35
Controlul Financiar în România - Pagina 36
Controlul Financiar în România - Pagina 37
Controlul Financiar în România - Pagina 38
Controlul Financiar în România - Pagina 39
Controlul Financiar în România - Pagina 40
Controlul Financiar în România - Pagina 41
Controlul Financiar în România - Pagina 42
Controlul Financiar în România - Pagina 43
Controlul Financiar în România - Pagina 44
Controlul Financiar în România - Pagina 45
Controlul Financiar în România - Pagina 46
Controlul Financiar în România - Pagina 47
Controlul Financiar în România - Pagina 48
Controlul Financiar în România - Pagina 49
Controlul Financiar în România - Pagina 50
Controlul Financiar în România - Pagina 51
Controlul Financiar în România - Pagina 52
Controlul Financiar în România - Pagina 53
Controlul Financiar în România - Pagina 54
Controlul Financiar în România - Pagina 55
Controlul Financiar în România - Pagina 56
Controlul Financiar în România - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi

Cap. I Actele de control intocmite de Curtea de Conturi Ca orice activitate umană activitatea de control financiar poate şi trebuie să fie...

Controlul Financiar

ARGUMENT Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitant...

Garda Financiară

Cap 1. Controlul financiar exercitat prin Garda Financiară 1.1. Istoric De-a lungul timpului, Garda Financiară a cunoscut o complexă evoluţie...

Bugetele locale, instrumente de realizare și consolidare a autonomiei administrației publice locale

INTRODUCERE Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Obiectivele băncii internaționale pentru reconstrucție și dezvoltare

1. Grupul Băncii Mondiale Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor valutar-financiare au solicitat un cadru organizatoric adecvat la nivel mondial...

Controlul Financiar

Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitant sau la...

Controlul în Sectorul Public

1.Controlul- caracteristici generale 1.1.Definirea conceptului de control Etimologia cuvântului control provine din expresia contra rolus, prin...

Control Financiar

1. Notiunea, rolul si functiile controlului financiar Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea societății comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

Evoluția controlului financiar în România

Aparitia si dezvoltarea controlului finanaciar in Romania pana la 1948 1.1 Primele forme de control financiar Aparitia statului, ca un moment cu...

Controlul financiar ulterior al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Inspecția fiscală efectuată la SC Nido SRL

I. ASPECTE TEORETICE 1. CONTROLUL FINANCIAR SI FISCAL IN ROMANIA Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat intotdeauna un sistem...

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi a României

1.1. Scurt istoric Instituţie de origine constituţională, Curtea de Conturi a României reia o veche tradiţie existentă în ţara noastră în materie...

Evoluția controlului financiar în România comparativ cu evoluția controlului financiar în Rusia

STRUCTURA ACTUALĂ A SISTEMULUI DE CONTROL ECONOMICO-FINANCIAR ÎN ROMANIA 2.1 Componente ale sistemului de control finanaciar din România...

Controlul Financiar Preventiv în România

Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv în România 1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale Controlul...

Evoluția controlului financiar în România comparativ cu evoluția controlului financiar în Rusia

1.ISTORICUL CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Scurte consideraţii Activitatea practică de stabilire a modului în care fenomenele economice au...

Ai nevoie de altceva?