Controlul Financiar Preventiv în România

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8837
Mărime: 126.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Cuprins

1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale

2. Metodologia de exercitare și organizare a controlului financiar preventiv

2.1. Organizare

2.2. Persoane abilitate (sau nu) să exercite controlul financiar preventiv

3. Obiectivele urmărite de controlul financiar preventiv

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv în România

1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale

Controlul financiar preventiv se defineşte ca fiind activitatea de determinare a stărilor unor proiecte de operaţiuni economice, reprezentate în documente financiar-contabile, prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite.

Necesitatea acestui control derivă din faptul că, într-o economie concurenţială, sunt incompatibile cheltuielile supradimensionate, întrebuinţarea creditelor în limitele disponibile. Se poate spune că ar decurge şi din necesitatea unor fonduri suplimentare pentru recuperarea pagubelor care au fost produse datorită faptului că activitatea realizată de bănci nu a fost îndeaproape supravegheată sau au fost strecurate unele erori.

În ţara noastră, controlul preventiv are o vechime destul de mare şi a trecut prin numeroase schimbări datorate necesităţii de adaptare la condiţiile sociale şi economice, atât ca formă de executare şi conţinut, cât şi ca mod de organizare.

Pentru prima dată în România, controlul preventiv a fost reglementat prin Legea asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public din 31 iulie 1929. Această reglementare avea la bază principiul după care controlul preventiv trebuie să fie efectuat de către un personal specializat din afara unităţilor.

În prezent, controlul financiar preventiv este organizat în conformitate cu legea nr. 30/1991 cu modificările ulterioare.

Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită

Scopul controlului financiar preventiv este acela de a preîntâmpina încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi producerea de pagube.

Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:

– angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);

– deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;

– modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

– ordonanţarea cheltuielilor;

– constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;

– concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

– alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv sunt următoarele :

• Autoritățile publice și autoritățile publice autonome ;

• Instituțiile publice aparținând administrației publice centrale și locale și instituțiile publice din subordinea acestora ;

• Regiile autonome de interes național sau local;

• Companiile sau societățile comerciale ;

• Societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capitalul majoritar ;

• Agențiile, cu sau fara personalitate juridică, care gestioneaza fonduri provenite din finanțări externe, rambursabile sau nerambursabile, cum ar fi: unitațile de management al proiectelor (UMP), unitățile de coordonare a proiectelor (UCP), Oficiul de plăți și contractare PHARE (OPCP), Agenția SAPARD, Fondul Național de Preaderare, precum și alte agenții de implementare a fondurilor comunitare ;

• Ministerul Finanțelor Publice, pentru operațiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului și a contribuției Romaniei la bugetul Uniunii Europene ;

• Autoritățile publice executive ale administrației publice locale, pentru operațiunile de datorie publică și realizarea veniturilor proprii.

Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.

Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate.

Bibliografie

Petre Popeangă, Gabriel Popeangă – “Controlul financiar şi fiscal”, Editura Ceccar, Bucureşti, 2004

Rada Dănuţ – „Controlul economico-financiar”, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001

Lege publicată în Monitorul Oficial nr. 167

Boulescu, Mircea, Bârnea, Corneliu, Ispir, Ovidiu – Controlul financiar intern şi audit intern la entităţile publice, editura Economică, Bucureşti, 2004

Mihăescu, Sorin- Controlul financiar-bancar, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008

Ion Pereş – „Controlul economico-financiar”, Editura Mirton, Timişoara, 2000

Sorin Mihăiescu – „Controlul financiar în bănci”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004

Sorin Mihăiescu – « Controlul financiar pe înţelesul tuturor », Editura Sedcom Libris, Iaşi

Legea nr.30/1991 privind controlul financiar preventiv

Legea privind finanţele publice nr.72/1996

Ciurileanu, R., Controlul propriu al agentului economic, Ed.Tribuna Economică, Bucureşti, 1996

Ghiţă, M., Traşcă, M., Control financiar bancar, Editura Eficient, Bucureşti, 1997

Preview document

Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 1
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 2
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 3
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 4
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 5
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 6
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 7
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 8
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 9
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 10
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 11
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 12
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 13
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 14
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 15
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 16
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 17
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 18
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 19
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 20
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 21
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 22
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 23
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 24
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 25
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 26
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 27
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 28
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 29
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 30
Controlul Financiar Preventiv în România - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Preventiv in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Finalizarea Controlului Financiar Preventiv

1. FINALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Controlul este un proces de măsurare a performanţei, de iniţiere şi întreprindere a unor acţiuni...

Controlul Bancar în Procesul de Creditare

1 Controlul bancar în procesul de creditare 1 1 Controlul bancar în etapa angajării (solicitării) unui credit Pentru cunoaşterea şi evaluarea...

Controlul Financiar Preventiv

I. Controlul financiar preventiv 1.1 Scurt istoric ,,Cunoșterea situației patrimoniului, a capacității acestuia de a genera profit, a solvenței...

Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar Preventiv

1.1. Scurt istoric: În ţara noastră controlul financiar preventiv a fost instituit încă din secolul al- XIX- lea. La data de 24 ianuarie 1864 se...

Controlul Financiar Ulterior

Cap. 1 Organizarea şi programarea controlului financiar ulterior de gestiune Controlul este o activitate preponderent practică şi identifică...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Dosar raport de practică la Consiliul Județean Bihor - 2011

I. Obiectivele stagiului de practica • familiarizarea studenţilor cu mediul economic, identificarea legăturilor dintre cunoştinţele teoretice şi...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Control financiar de stat

Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” . Controlul în...

Funcția de Control a Finanțelor Publice

1. NOŢIUNI GENERALE Nevoile şi interesele publice se realizează de către stat, în principal prin bani. Într-adevăr, cheltuielile pe care le are de...

Definirea, obiectivele și sfera de cuprindere a controlului financiar de stat

Capitolul 1: Conceptul de control financiar Controlul financiar intervine în viaţa economică şi se interpune în amplele procese de reformă...

Organizarea Controlului Financiar Preventiv la un Agent Economic

I. INTRODUCERE Economia de piaţă nu poate funcţiona decât prin respectarea şi aplicarea legilor, ceea ce presupune un control permanent,...

Controlul Financiar Preventiv

Introducere Controlul financiar preventiv reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe...

Teste - audit și control financiar

TRUE/FALSE 1. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, dar nu este un scop, ci un mijloc de perfectionare a activitatii executive,...

Ai nevoie de altceva?