Creditele Acordate de Catre BRD-GSG Persoanelor Fizice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Creditele Acordate de Catre BRD-GSG Persoanelor Fizice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Cap I. Prezentarea generală a Băncii Române pentru Dezvoltare 3
Istoric. 3
Profil 4
Obiectul de activitate 5
Filialele BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 6
Cap II. Operatiuni de creditare bancara 10
Principii generale 10
Riscuri şi garanţii 11
Clauze speciale 13
Condiţii de încheiere a contractelor de credit/acte aditionale la contract 13
Cap III. Oferta de credite BRD pentru persoane fizice 15
Credite de consum 15
Descoperitul autorizat de cont 15
Expresso pentru nevoi personale nenominalizate 16
Expresso NonStop 16
Credit pentru nevoi temporare 17
Credite auto Dacia Renault Nissan 17
Credite alte autovehicule 18
Creditul 10 19
Creditul Student Plus 20
Creditul Work&Travel 21
Credite imobiliare 22
Habitat 22
Habitat Plus 23
Habitat Extra 24
Credite ipotecare 25
Habitat ipotecar 25
Documente necesare întocmirii dosarului de credit 26

Extras din document

I. Prezentarea generală a Băncii Române pentru Dezvoltare

Istoric

1923 - Se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

1948 - După al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

1957 - După reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

1990 - Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, si preia activele si pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generală.

1998 - În decembrie se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

1999 - Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD.

2001 - BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

2003 - În urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului – mamă.

2004 - Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

Profil

BRD - Groupe Société Générale S.A. face parte din Grupul Société Générale. Banca Românǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu traditie în mediul bancar românesc.

BRD - Groupe Société Générale este o societate deschisă pe acţiuni ce funcţionează ca persoană juridică română în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, Legea bancară nr. 58/1998, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, reglementările Băncii Naţionale a României, reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi prevederile Actului Constitutiv.

Sediu: Turn BRD - Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucureşti, România

Tel: +4021.301.61.00; Fax: +4021.301.66.36

Structura acţionariatului

1. Société Générale S.A.

2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

3. Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana S.A.;

4. Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A.;

5. Societatea de Investiţii Financiare Moldova S.A.;

6. Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A.;

7. Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A.;

8. Alţi acţionari.

Fisiere in arhiva (1):

  • Creditele Acordate de Catre BRD-GSG Persoanelor Fizice.doc