Creditul Bancar

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 23515
Mărime: 107.70KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I. Creditul şi sistemul bancar în economia contemporană 3

1.1. Conţinutul şi formele creditului. Dobânda în economia contemporană. 3

1.1.1. Conţinutul şi necesitatea creditului 3

1.1.2. Formele creditului 4

1.1.3. Dobânda în economia contemporană 5

1.2. Rolul creditelor. Tipuri de riscuri 7

1.2.1. Rolul creditelor şi dobânzi în aplicarea politicii monetare 7

1.2.2. Tipuri de riscuri 7

1.2.3. Rolul băncilor în sistemul bancar 8

1.3. Politica de creditare 11

1.4. Prezentare generală a Băncii Transilvania 12

Capitolul II. Categorii de credite 20

2.1. Categorii de credite 20

2.2. Norme interne de creditare 29

2.3. Contabilitatea creditelor acordate clientelei bancare 30

Capitolul III. Etapele de acordare a creditelor 38 3.1. Reguli privind activitatea de creditare. Analiza economico-fininaciară a activităţii clienţilor 38

3.1.1. Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare 38

3.1.2. Analiza economico-finanaciară a activităţii clienţilor 39

- Secţiunea 1. Analiza structurii şi conţinutului bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere 40

- Secţiunea 2. Indicatorii de analiză a bonităţii clienţilor 41

3.2. Riscurile, garanţiile şi asigurarea creditelor 43

3.2.1. Aspecte nefinanciare privind clienţii băncii 43

3.2.2. Riscul în activitatea de creditare 44

3.2.3. Garanţiile creditelor 45

3.2.4. Asigurarea activelor acceptate în garanţie 47

3.3. Rambursarea, dobânzile şi analiza protofoliului de credite 49

3.3.1. Scadenţarea, rescadenţarea, reeşalonarea şi rambursarea creditelor 49

- Secţiunea 1. Scadenţarea creditelor 49

- Secţiunea 2. Rescadenţarea creditelor 49

- Secţiunea 3. Reeşalonarea creditelor 49

- Secţiunea 4. Rambursarea creditelor 50

3.3.2. Dobânzi şi comisioane 50

3.3.3. Analiza şi clasificarea portofoliului de credite. Determinarea, constituirea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc 51

- Secţiunea 1. Analiza şi clasificarea portofoliului de credite 51

- Secţiunea 2. Determinarea, constituirea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc 52

3.4. Studiu de caz 55

Capitolul IV.Concluzii şi propuneri 78

Bibliografie 81

Extras din document

INTRODUCERE

Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderii devenite temporar disponibile în conturile bancare ale acestor întreprinderi, ca şi cele ale sistemului financiar care se eliberează, de asemenea temporar, în cursul operaţiilor acestui sistem devin, în urma mobilizării lor de către bănci, resurse ale sistemului de credit şi sunt folosite prin redistribuire la acordarea de credite economiei.

Pe lângă funcţia distributivă creditul îndeplineşte şi funcţia de emisiune, de injectare a unui volum suplimentar de bani în economie, alcătuind de fapt principalul volum de mijloace de plată din circuitele economice. Funcţia de emisiune a creditului e indispensabilă într-o economie dinamică în care activitatea de producţie şi circulaţie are nevoie de un volum sporit şi, în acelaşi timp, elastic de instrumente băneşti. Politica de credit a băncii constituie în acelaşi timp şi politica ei de emisiune (Z. U. Attlas).

Utilizarea creditului ca instrument de creaţie monetară şi implicit de reglare a dinamicii producţiei şi circulaţiei poate constitui germenul unui dezechilibru în economie, în sensul sporirii mijloacelor băneşti peste necesarul obiectiv reclamat de producţia şi circulaţia mărfurilor.

Sistemul de credit grăbeşte dezvoltarea materială a forţelor productive şi stabilirea pieţei mondiale, a căror creare ca baze materiale ale noii forme de producţie până la un anumit nivel constituie sarcina istorică a modului de producţie capitalist. Puterea creditului încarnată în aceea a băncilor care colectează şi împrumută fondurile la scară socială, pare să fie expresia puterii banilor, confundată mai mult sau mai puţin în aceea a capitalului.

Prin natura operaţiilor pe care le efectuează, riscurile pe care şi le asumă, băncile constituie unul din segmentele cele mai importante ale vieţii economice şi sociale.

CAPITOLUL 1

CREDITUL ŞI SISTEMUL BANCAR

ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1. CONŢINUTUL ŞI FORMELE CREDITULUI.

DOBÂNDA ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ.

1.1.1. Conţinutul şi necesitatea creditului

Relaţiile de credit au apărut în momentul istoric al dezvoltării producţiei de mărfuri, dezvoltare ce a permis trecerea mărfurilor de la vânzător la cumpărător, fără ca transferul de valoare în sens invers să aibă loc simultan, ci ulterior cu un decalaj în timp.

În literatura de specialitate, conceptul de credit este abordat din două puncte de vedere : juridic şi economic.

Din punct de vedere juridic, creditul exprimă o convenţie între creditori şi debitori şi care serveşte procesul de producţie şi de circulaţie a mărfurilor.

În literatura de specialitate creditul e definit ca un schimb sau tranzacţie, care constă în transferarea temporară a folosirii bogăţiei. Esenţa creditului se referă la dreptul de a se folosi de ceva, în cele mai multe cazuri bani, al căror titlu economic final aparţine altei persoane.

Din punct de vedere economic creditul exprimă relaţii de repartiţie a unei părţi din produsul naţional brut sau din venitul naţional, în vederea satisfacerii unei anumite nevoi de capital.

Avantajul creditului este că el îndeplineşte o funcţie de capital. Din acest punct de vedere, bunurile sunt întrebuinţate de debitor în mod eficient la crearea unui surplus, peste acea parte a produsului, care este necesară pentru plata folosinţei împrumutului. Surplusul poate fi considerat ca fiind echivalentul unei sporiri a capitalului.

Necesitatea creditului este de natură obiectivă, în sensul că produsul reproducţiei sociale şi desfăşurarea acesteia determină în ultimă instanţă, manifestarea relaţiilor de credit. În cadrul acestui proces, iau naştere atât cereri suplimentare de capital, care nu au alte posibilităţi de satisfacere decât prin credit, cât şi resurse disponibile de capital, societăţii în ansamblul său nefiindu-i indiferent modul de folosire a acestor disponibilităţi de capital.

Rolul creditului este concretizat în rezultatele obţinute în economie prin manifestarea relaţiilor de credit sau în contribuţia creditului la realizarea anumitor obiective de politică economică.

1.1.2. Formele creditului

Formele creditului reprezintă modul de organizare a relaţiilor de credit în economie, mod clasificat după mai multe criterii.

După cele mai importante criterii ar fi următoarele forme ale creditului :

A. Din punct de vedere al calităţii creditorului :

- credit comercial

- credit bancar

B. După calitatea debitorului :

- credit acordat persoanelor fizice

- credit acordat persoanelor juridice

C. Din punct de vedere al calităţii debitorului şi creditorului luaţi la un loc :

- credit public

- credit privat

D. În funcţie de scopul acordării :

- credit de producţie (de exploatare, de investiţii, de speculaţie) ;

- credit de circulaţie

- credit de consum

E. După obiectul creditului :

- credit în bunuri sau mărfuri

- credit în bani

- credit în credit

F. După modul de garantare :

- credit real, care are acoperire materială sub forma garanţiei imobiliare sau mobiliare

- credit personal care are la bază garanţii morale

G. Din punct de vedere al tehnicii de acordare :

- credit acordat prin conturi separate de împrumut

- credit acordat prin cont curent

- credit de accepţiune

H. Din punct de vedere al întinderii drepturilor creditorului :

- credit denunţabil

- credit nedenunţabil

- credit legat

I. După modul de rambursare :

- credit amortizabil

- credit neamortizabil

J. Din punct de vedere al mărimii perioadei :

- credit pe termen scurt

- credit pe termen mijlociu

- credit pe termen lung

Preview document

Creditul Bancar - Pagina 1
Creditul Bancar - Pagina 2
Creditul Bancar - Pagina 3
Creditul Bancar - Pagina 4
Creditul Bancar - Pagina 5
Creditul Bancar - Pagina 6
Creditul Bancar - Pagina 7
Creditul Bancar - Pagina 8
Creditul Bancar - Pagina 9
Creditul Bancar - Pagina 10
Creditul Bancar - Pagina 11
Creditul Bancar - Pagina 12
Creditul Bancar - Pagina 13
Creditul Bancar - Pagina 14
Creditul Bancar - Pagina 15
Creditul Bancar - Pagina 16
Creditul Bancar - Pagina 17
Creditul Bancar - Pagina 18
Creditul Bancar - Pagina 19
Creditul Bancar - Pagina 20
Creditul Bancar - Pagina 21
Creditul Bancar - Pagina 22
Creditul Bancar - Pagina 23
Creditul Bancar - Pagina 24
Creditul Bancar - Pagina 25
Creditul Bancar - Pagina 26
Creditul Bancar - Pagina 27
Creditul Bancar - Pagina 28
Creditul Bancar - Pagina 29
Creditul Bancar - Pagina 30
Creditul Bancar - Pagina 31
Creditul Bancar - Pagina 32
Creditul Bancar - Pagina 33
Creditul Bancar - Pagina 34
Creditul Bancar - Pagina 35
Creditul Bancar - Pagina 36
Creditul Bancar - Pagina 37
Creditul Bancar - Pagina 38
Creditul Bancar - Pagina 39
Creditul Bancar - Pagina 40
Creditul Bancar - Pagina 41
Creditul Bancar - Pagina 42
Creditul Bancar - Pagina 43
Creditul Bancar - Pagina 44
Creditul Bancar - Pagina 45
Creditul Bancar - Pagina 46
Creditul Bancar - Pagina 47
Creditul Bancar - Pagina 48
Creditul Bancar - Pagina 49
Creditul Bancar - Pagina 50
Creditul Bancar - Pagina 51
Creditul Bancar - Pagina 52
Creditul Bancar - Pagina 53
Creditul Bancar - Pagina 54
Creditul Bancar - Pagina 55
Creditul Bancar - Pagina 56
Creditul Bancar - Pagina 57
Creditul Bancar - Pagina 58
Creditul Bancar - Pagina 59
Creditul Bancar - Pagina 60
Creditul Bancar - Pagina 61
Creditul Bancar - Pagina 62
Creditul Bancar - Pagina 63
Creditul Bancar - Pagina 64
Creditul Bancar - Pagina 65
Creditul Bancar - Pagina 66
Creditul Bancar - Pagina 67
Creditul Bancar - Pagina 68
Creditul Bancar - Pagina 69
Creditul Bancar - Pagina 70
Creditul Bancar - Pagina 71
Creditul Bancar - Pagina 72
Creditul Bancar - Pagina 73
Creditul Bancar - Pagina 74
Creditul Bancar - Pagina 75
Creditul Bancar - Pagina 76
Creditul Bancar - Pagina 77
Creditul Bancar - Pagina 78
Creditul Bancar - Pagina 79
Creditul Bancar - Pagina 80
Creditul Bancar - Pagina 81
Creditul Bancar - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Creditul Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul bancar - sursă de finanțare a unei societăți comerciale

CAPITOLUL 1 POLITICA DE FINANŢARE A FIRMEI ŞI CREDITAREA BANCARĂ În orice economie modernă există agenţi economici care au un excedent de resurse...

Credit Bancar

INTRODUCERE Fenomenele şi procesele de credit reprezintă, în economia contemporană, unele dintre cele mai importante probleme, rezolvarea lor...

Contabilitatea Creditelor Bancare

CAPITOLUL I. APARATUL ŞI SISTEMUL BANCAR 1.1. Aparatul bancar Banca este socotită o instituţie care se ocupa cu mjlocirea creditului;...

Supravegherea Prudențială a Instituțiilor de Credit în România

Capitolul I Supravegherea bancarã concept şi rol 1.1 Obiectivele supravegherii prudenţiale Obiectivul central al activitãţii de autorizare,...

Functile și obiectivele FMI - relațiile cu țările membre

Obiectivele şi funcţiile Fondului Monetar Internaţional Relaţiile cu ţările membre INTRODUCERE Fondul Monetar Internaţional este o instituţie...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Autofinanțarea întreprinderii

Politica de autofinanţare Fluxul autofinanţării provine din interiorul unităţii economice, sursa acestuia fiind reprezentată de profitul net,...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Managementul Sistemului de Creditare Bancară

Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?