Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 23624
Mărime: 398.44KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Sebastian Lazăr

Cuprins

1. Organizare şi funcţionalitate la Primaria comunei Răchiți 2

1.1. Scurt istoric 2

1.2. Obiectul de activitate 3

1.3. Organizare internă 4

1.4. Structura de personal 15

1.5. Funcționalitate 15

1.6. Relații cu exteriorul 19

1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri realizate la Primăria Comunei Răchiți în perioada 2008-2010, tabel comentat cu identificarea factorilor de influenţă 23

2. Elaborarea şi aprobarea proiectului bugetului local 26

2.1. Cadrul juridic 26

2.2. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de venituri ai bugetului local 37

2.3. Tehnici utilizate în fundamentarea indicatorilor de cheltuieli ai bugetului local 46

2.4. Fluxuri informaţionale 57

3. Execuţia şi încheierea execuţiei bugetului local 60

3.1. Încasarea veniturilor bugetare 60

3.2. Finanţarea cheltuielilor din bugetele locale (modalităţi tehnice, termene de plată, fluxuri informaţionale) 69

3.3. Lucrări generate de încheierea execuţiei bugetar 81

3.4. Fluxuri informaţionale generate de execuţia bugetului local 84

Extras din document

1. Organizare şi funcţionalitate la Primaria comunei Răchiți

1.1. Scurt istoric

Comuna Răchiţi a luat fiinţă în anul 1864 odată cu primele comune din ţara noastră şi odată cu înfiinţarea judeţelor, cea din întâi împărţire administrativ-modernă în locul vechii împărţiri administrative feudale. Comuna Răchiţi purta denumirea de comuna Popăuţi cu reşedinţa la mănăstirea Popăuţi situată la nord-est. Această denumire provine de la mănăstirea Popăuţi unde pe atunci în curtea mănăstirii era şi sediul primăriei. De-a lungul anilor, diferitele reforme administrative au schimbat atât denumirea cât şi componenţa satelor comunei.

Vechea comună era compusă din satele: Luizoaia, Cişmea, Răchiţi, Teasc şi Roşiori. Mai târziu în anul 1879 prin trecerea satului Luizoaia la oraşul Botoşani reşedinţa se mută la Răchiţi, purtând aceeaşi denumire de comuna Popăuţi şi cuprinzând satele: Răchiţi, Cişmea, Teasc şi Roşiori. În anul 1906 la comună se alipeşte şi satul Costeşti.

În anul 1942 comuna avea următoarea componenţă: Răchiţi, Cişmea, Costeşti Roşiori, Stăuceni şi Tulbureni. În această formaţie rămâne până la 1 ianuarie 1956 când satele Stăuceni şi Tulbureni se desprind şi rămân la comuna Răchiţi numai satele: Cişmea, Costeşti, Roşiori şi Răchiţi.

În anul 1968 după ultima împărţire administrativă, comuna Răchiţi rămâne cu aceeaşi componenţă.

Centrul comunei are 345 gospodării. Cel mai vechi sat al comunei este Costeşti. Această localitate face parte din ocolul târgului, care constituia apanaj al doamnelor Moldovei.

Satul Răchiţi se situează în partea de nord-est a oraşului Botoşani, aşezat pe coasta unui deal accidentat. Satul Răchiţi are originea de la primile aşezări omeneşti ale clăcaşilor ce lucrau pe moşii. Denumirea de Răchiţi este justificată prin aceea că pe malul unui iaz ce se afla în faţa satului se aflau nişte răchite bătrâne.

1.2. Obiectul de activitate

Primăria comunei Răchiți este organizată şi funcţionează pe principiile unei instituţii publice. O definire a instituţiilor publice este realizată in Legea finanţelor publice nr. 500/2002 conform căreia: „Instituţiile publice, in inţelesul prezentei legi, cuprind Preşedinţia Romaniei, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi instituţiile de stat de subordonare centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare al activităţii acestora.’’

Obiectul de activitate al primăriei Răchiți, il constituie satisfacerea intereselor generale ale colectivităţilor umane locale. Instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit (preţul este zero), urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor, fiind legate din punct de vedere financiar de bugetul public şi organizate după principiul „nonprofit”. Cu alte cuvinte, o instituţie publică nu poate să obţină profit, iar dacă obţine, acesta trebuie cheltuit în scopuri investiţionale în fiecare an financiar.

Primăria Răchiți, ca unitate administrativă, este persoana juridică de drept public, cu patrimoniu propriu, și capacitate juridică deplină, având ca obiect de activitate furnizarea bunurilor și serviciilor publice, ce au ca principale scopuri:

- satisfacerea intereselor colectivității locale;

- soluționarea și gestionarea, în numele și interesul colectivității locale, a treburilor publice;

- respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotorârilor și ordonanțelor Guvernului;

- răspunderea de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei;

- asigurarea adcerii la îndelinire a hotărârilor Consiliului Local;

Preview document

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 1
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 2
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 3
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 4
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 5
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 6
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 7
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 8
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 9
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 10
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 11
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 12
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 13
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 14
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 15
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 16
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 17
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 18
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 19
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 20
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 21
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 22
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 23
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 24
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 25
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 26
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 27
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 28
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 29
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 30
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 31
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 32
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 33
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 34
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 35
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 36
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 37
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 38
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 39
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 40
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 41
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 42
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 43
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 44
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 45
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 46
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 47
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 48
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 49
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 50
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 51
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 52
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 53
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 54
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 55
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 56
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 57
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 58
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 59
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 60
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 61
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 62
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 63
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 64
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 65
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 66
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 67
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 68
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 69
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 70
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 71
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 72
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 73
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 74
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 75
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 76
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 77
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 78
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 79
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 80
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 81
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 82
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 83
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 84
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 85
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 86
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 87
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 88
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 89
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 90
Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Răchiți - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Desfasurarea Procesului Bugetar la Primaria Comunei Rachiti.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea Procesului Bugetar la Primăria Săveni

Capitolul 1 Organizarea și funcționarea unității administrativ-teritorială 1.1 Scurt istoric Primăria orașului Săveni reprezintă administrația...

Bugetul Local

I. CONCEPTUL DE BUGET LOCAL Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?