Diagnosticul financiar al SC Energetica Electrica SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Diagnosticul financiar al SC Energetica Electrica SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1. Considerații Generale 3
1.1 Evoluția cifrei de afaceri, a rezultatului net și a activelor totale ale societății 3
Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar 4
2.1 Analiza ratelor de structură ale activului 4
2.2 Analiza ratelor de structură ale pasivului 9
2.3 Analiza echilibrului finaciar 14
2.3.1 Situația neta 14
2.3.2 Fondul de rulment 15
2.3.3 Nevoia de fond de rulment 16
2.3.4 Trezoreria netă 19
2.4.Analiza soldurilor intermediare de gestiune 19
2.4.1 Marja comerciala 19
2.4.2 Productia exercitiului 19
2.4.3 Valoarea adaugata 19
2.4.4 Excedentul brut de exploatare 20
2.4.5 Rezultatul din exploatare 20
2.4.6 Rezultatul curent 21
2.4.7 Rezultatul net al exercițiului 21
Recomandări 24

Extras din document

Capitolul 1. Considerații Generale

Evoluția cifrei de afaceri, a rezultatului net și

a activelor totale ale societății

Pentru efectuarea diagnosticului financiar se apelează la datele contabile care reprezintă cuantificarea activității economice dintr-o firmă si anume: bilanț, contul de profit și pierdere, unele note explicative, balanța de verificare cât și la informațiile conținute în bilanțul financiar și în bilanțul funcțional.

Necesitatea formulării unor concluzii pertinente privind situația întreprinderii impune analiza în dinamică a indicatorilor selectați, motiv pentru care rezultatele financiare ale societății vor fi urmărite pe parcursul a doi ani succesivi: 2016 și 2017 .

Societatea comercială SC Energetica Electrica S.A. a fost înființată în anul 2000 și are ca principalul obiect de activitate distributia si furnizarea de energie electrica. Datorită numărului de angajați: 149 și a valorii cifrei de afaceri societatea este încadrată în cadrul societăților cu raspundere limitata. Principalii clienți sunt persoanele fizice si juridice.

Principalii indicatori financiari ai societății comerciale SC Energetica Electrica S.A. pentru anii 2016 și 2017 sunt:

Indicator 2016 2017 Δ Δ%

Cifra de Afaceri 4.182.569.704

3.882.396.770

-300.172.934 92.82%

Rezultatul Net 175.794.991

1.565.143

-174.229.848 0.89%

Active totale 1.188.354.448

915.668.849

-272.685.599 77.05%

Așa cum se observă și din tabelul de mai sus societatea înregistrează o descrestere a principalilor indicatori financiari, descrestere accentuată și de expansiunea principalilor concurenți care au inceput sa se impuna pe piața. Activele totale si rezultatul net inregistreaza descresterea accentuata fata de anul anterior, 2016.

Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1 Analiza ratelor de structură ale activului

Denumire indicator 2016 2017 Δ Δ%

valoric procentual valoric Procentual

Imobilizări necorporale 15.277.286

1.28% 13.420.110

1.46% -1.857.176 0.18%

Imobilizări corporale 76.129.280

6.40% 81.623.234

8.91% 5.493.954 2.51%

Imobilizări financiare 5.772

0.00048% 10.485

0.0011% 4.713 0.00062%

Active imobilizate 91.412.338 7.69% 95.053.829 10.38% 3.641.491 2.69%

Stocuri 206

0.000017% 8 0.00000087 % -198 -0.000016%

Creanțe 631.728.229

53.15% 584.391.314

63.82% -47.336.915 10.67%

Investiții financiare pe TS 128.655

0.010% 61.793

0.0067% -66.862 -0.0033%

Casa și Conturi în bănci 464.422.100

39.08% 219.243.360

23.94% -245.178.740 -15.14%

Active circulante 1.096.279.190

92.25% 803.696.475

87.77% -292.582.715 -4.48%

Cheltuieli in avans 662.920

0.060% 16.918.545

1.85% 16.255.625 1.79%

TOTAL ACTIV 1.188.354.448

100% 915.668.849

100% -272.685.599 0.00%

Cele mai semnificative ca valoare informativă dar si frecvent recomandate de literatura de specialitate sunt:

TABEL PRIVIND EVOLUȚIA RATELOR DE STRUCTURĂ ACTIVULUI IMOBILIZAT

Nr.

Crt Indicator Simbol Perioada analizată

2016 2017

1 Rata activelor imobilizate RAI=Ai/At*100 7.69% 10.38%

2 Rata imobilizărilor necorporale RIN=In/At* 100 1.28% 1.46%

3 Rata imobilizărilor corporale RIC=Ic/At*100 6.40% 8.91%

4 Rata imobilizărilor financiare RIF=If/At* 100 0.00048% 0.0011%

Fisiere in arhiva (1):

  • Diagnosticul financiar al SC Energetica Electrica SA.docx