Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 13481
Mărime: 643.34KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Vuta
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURǍRI, BǍNCI ŞI BURSE DE VALORI

Cuprins

CAPITOLUL 1. Analiza financiară pe baza bilanțului 2

1.1 Formarea bilanțului financiar 2

1.2 Indicatori de analiză ai echilibrului financiar 3

CAPITOLUL 2. Analiza rezultatelor întreprinderii 6

2.1 Soldurile intermediare de gestiune 6

2.2 Capacitatea de autofinanțare 7

CAPITOLUL 3. Analiza fluxurilor de numerar 9

3.1 Situația fluxurilor de trezorerie 9

3.2 Tabloul de utilizări și resurse 11

3.3 Analiza fluxurilor de numerar din perspectiva evaluării întreprinderii 13

CAPITOLUL 4. Diagnosticul rentabilității 14

4.1 Rate de rentabilitate 14

4.2 Analiza factorială a rentabilității 15

4.3 Corelaţia dintre rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară 16

4.4 Analiza pragului de rentabilitate 17

CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ. Diagnosticul financiar al S.C. ABIES S.R.L. 18

5.1 Analiza financiară pe baza bilanțului la S.C. ABIES S.R.L. 19

5.2 Analiza rezultatelor la S.C. ABIES S.R.L. 24

5.3 Analiza fluxurilor de numerar la S.C. ABIES S.R.L. 29

5.4 Diagnosticul rentabilității la S.C. ABIES S.R.L. 34

CONCLUZII 40

BIBLIOGRAFIE 41

ANEXE 42

Extras din document

CAPITOLUL 1

ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANȚULUI

Analiza financiară pe baza bilanţului îşi propune să identifice starea de echilibru existentă la nivelul societăţii comerciale analizate. Se încearcă astfel evidenţierea raportului dintre active şi pasive pe termen lung şi scurt.

1.1 Formarea bilanţului financiar

Bilanţul financiar constituie acel tip de bilanţ în care posturile sunt ordonate în funcţie de lichiditate (pentru posturile de activ), respectiv exigibilitate (pentru posturile de pasiv).

Lichiditatea reprezintă capacitatea elementelor de activ de a fi transformate în bani, iar exigibilitatea este capacitatea elementelor de pasiv de a fi transformate în lichidităţi, respectiv de a fi rambursate furnizorilor de capitaluri.

Pentru realizarea analizei, bilanţul contabil necesită anumite modificări ce duc la formarea bilanţului financiar.

Corecții referitoare la activul bilanţului:

1. Activul imobilizat se diminuează cu activele imobilizate fictive sau non-valori şi cu imobilizările financiare cu termen de lichiditate mai mic de un an, (acestea fiind transferate în grupa „Activ circulant”) şi se majorează cu partea activelor circulante cu termen de lichiditate mai mare de un an şi cu partea cheltuielilor înregistrate în avans având termen de lichiditate mai mare de un an.

2. Activul circulant se diminuează cu valoarea activelor circulante având termen de lichiditate mai mare de un an şi se majorează cu imobilizările financiare cu termen de lichiditate sub un an şi cu o parte din cheltuielile constatate în avans, având termenul de lichiditate mai mic de un an.

Corecții referitoare la pasivul bilanţului:

1. Capitalul permanent se diminuează cu valoarea activelor fictive (cheltuieli de constituire, prime privind rambursarea obligaţiunilor) şi cu partea din profitul net care urmează a fi repartizat şi se majorează cu venituri înregistrate în avans având termenul de exigibilitate mai mare de un an.

2. Datoriile cu scadenta sub un an (datorii curente) includ datoriile de orice natură (financiară, nefinanciara) cu exigibilitate mai mică de un an (aceasta impune delimitarea creditelor bancare curente - datorii financiare cu scadenta sub un an - din totalul datoriilor financiare), provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli reale mai mici de un an, partea din rezultatul net distribuit sub formă de dividende şi venituri constatate în avans, având termenul de exigibilitate mai mic de un an.

În urma modificărilor mai sus menţionate bilanţul financiar va conține în partea de activ nevoi permanente (elementele cele mai puțin lichide adică imobilizările necorporale, corporale și financiare), și nevoi temporare, în care se includ activele circulante care au un grad de lichiditate mult mai mare decât imobilizările. Partea de pasiv va fi formată din resurse sau capitaluri permanente, adică capitaluri proprii, reinvestiri ale acumulărilor anterioare (rezerve, profit nerepartizat) si capitaluri din surse publice (subvenții, provizioane reglementate), precum și datorii pe termen mediu și lung (cu scadență mai mare de un an), și de asemenea din resurse temporare, adică datoriile cu scadență mai mică de un an.

Bilanțul financiar simplificat Tabel 1.1

ACTIV = NEVOI CAPITAL SI DATORII = RESURSE

Active permanente Capital permanent

Capital propriu

Datorii pe termen lung

Active temporare

Active de trezorerie Datorii curente

Pasive de trezorerie

TOTAL ACTIVE TOTAL CAPITAL SI DATORII

Sursa: Vintilă, G. – “Gestiunea financiară a întreprinderii”

1.2 Indicatori de analiză ai echilibrului financiar

Bilanțul financiar pune in evidență următoarele doua reguli principale ale finanțării: nevoile permanente de finanțare vor fi acoperite din capitaluri permanente, îndeosebi din capitaluri proprii, aceasta reprezentând echilibrul financiar pe termen lung, iar nevoile temporare vor fi finanțate în special din resurse temporare ceea ce va reprezenta echilibrul financiar pe termen scurt.

Pentru a putea realiza o analiză asupra echilibrului financiar se folosesc o serie de indicatori pe care îi voi prezenta în continuarea lucrării.

Fondul de rulment (FR)

Atunci când capitalurile permanente depăşesc nevoile permanente întreprinderea dispune de o sursă permanentă de finanţare a nevoilor ciclice de exploatare. Acest surplus de surse permanente ce poate fi folosit pentru reînnoirea stocurilor, creanţelor şi a lichidităţilor poartă denumirea de fond de rulment. El reprezintă expresia realizării echilibrului financiar pe termen lung.

Ca expresie matematică: FR = Pasive permanente – Active permanente

= (Capital propriu + Datorii pe termen lung) – Imobilizări nete

Un fond de rulment pozitiv indică o stare de echilibru financiar pe termen lung. Totuşi mărimea fondului de rulment nu trebuie exagerată deoarece costurile capitalurilor procurate pe termen lung sunt superioare celor pe termen scurt.

Un fond de rulment negativ arată incapacitatea societăţii de a beneficia de un excedent de resurse financiare pe termen lung, resurse din care ar putea fi acoperite eventuale nevoi de finanţare pe termen scurt.

Analiza fondului de rulment în funcţie de structura capitalurilor permanente pune în evidenţă gradul în care echilibrul financiar se asigura prin capitalurile proprii. Indicatorul care releva acest grad de autonomie financiară este fondul de rulment propriu (FRP), adică excedentul capitalurilor proprii în raport cu imobilizările nete, determinat conform relaţiei:

FRP = Capital propriu – Imobilizări nete

Rezultatul negativ al acestei relaţii de calcul, denumit fond de rulment împrumutat (FRÎ), reflecta măsură îndatorării pe termen lung, pentru finanţarea nevoilor pe termen scurt.

FRÎ = FR - FRP

Activul circulant net (ACN) este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, el reprezentând diferenţa dintre activele temporare şi pasivele temporare. Activul circulant net este egal cu fondul de rulment.

ACN = Active temporare – Pasive temporare

Necesarul de fond de rulment (NFR)

Necesităţile de finanţare ale ciclului de exploatare sunt acoperite, în cea mai mare parte, din resurse temporare corespunzătoare. Diferenţa dintre necesităţile de finanţare ale ciclului de exploatare şi datoriile curente este numită necesarul de fond de rulment, şi reprezintă expresia realizării echilibrului financiar pe termen scurt, respectiv, a echilibrului dintre necesarul şi resursele de capitaluri curente.

Preview document

Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 1
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 2
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 3
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 4
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 5
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 6
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 7
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 8
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 9
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 10
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 11
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 12
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 13
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 14
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 15
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 16
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 17
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 18
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 19
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 20
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 21
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 22
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 23
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 24
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 25
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 26
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 27
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 28
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 29
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 30
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 31
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 32
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 33
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 34
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 35
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 36
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 37
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 38
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 39
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 40
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 41
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 42
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 43
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 44
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 45
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 46
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 47
Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Financiar al Societatii Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul financiar al întreprinderii Boromir Prod SA Buzau

Introducere O economie de piaţă, şi cu atat mai mult una aflată în tranziţie la economia de piaţă, cum este cazul ţării noastre, este într-un...

Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL

Intreprinderea evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice dar impun în acelaşi timp şi anumite...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Finantul Intreprinderilor din Comert si Turism

I. NECESITATEA, CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE FINANTELOR. METODE DE FORMARE A FONDURILOR AGENTILOR ECONOMICI 1. Necesitatea existentei...

Necesitatea și Modalitățile Diagnosticului Financiar în Cadrul Întreprinderii

INTRODUCERE Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Lucrare Practica - Analiza Financiara la S.C. Metaco Int S.A.

CAPITOLUL I. DESCRIEREA SI ISTORICUL SOCIETATII 1.1 Prezentare generala - Denumire: S. C. " METACO INT " S. A.; - Sediu administrativ: Rm....

Evaluarea Financiara a Intreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Evaluarea Intreprinderii - Studiu de Caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Valorificarea Strategiei de Merchandising. Cazul Magazinului O Carte pentru Fiecare

Introducere Realitatea de marketing implică un tot mai mare angajament în acceptarea provocării unei gândiri creative, progresând prin cunoaştere...

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie...

Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Evaluarea Firmei

1. Introducere Acest raport prezinta rezultatele unei evaluari independente in vederea certificarii efectuata de o echipa de studenti. Raportul...

Ai nevoie de altceva?