Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 11236
Mărime: 4.44MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Petcu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE MASTER : ANALIZĂ FINANCIARĂ ŞI EVALUARE

Cuprins

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A SC. ROBEL TEHNOLOGIES SRL

Scurt istoric

Prezentarea detaliata a activitatii comerciale

CAPITOLUL II : DIAGNOSTICUL FINANCIAR PE BAZA INDICATORILOR DE RENTABILITATE SI DE POZITIE FINANCIARA

2.1. ANALIZA RENTABILITATII

2.1.1. Analiza rezultatelor

2.1.2. Analiza veniturilor

2.1.3. Analiza cheltuielilor

2.1.4. Analiza rezultatelor pe baza tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune

2.1.5 Ratei rentabilitatii comerciale

2.1.6 Ratei rentabilitatii economice

2.1.7. Rata rentabilitatii financiare

2.2 ANALIZA PERFORMANTELOR FINANCIARE

2.2.1. Analiza corelatiei FR- NFR- TN

2.2.2. Ratele de lichiditate sau de trezorerie.

2.2.3. Ratele privind structura Activul si Pasivul

2.2.4 Evaluarea politicii de indatorare a societatii

CAPITOLUL III : ANALIZA RISCULUI

3.1. Riscul din exploatare

3.2. Riscul financiar

3.3. Riscul de faliment

3.3.1. Modelul B – Bailesteanu

3.3.2. Modelul A – Anghel

CONCLUZII

Anexe

Bibliografie

Extras din document

Intreprinderea evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice dar impun în acelaşi timp şi anumite constrângeri. Aceste oportunităţi şi constrângeri generate de mediu financiar permit, de altfel, definirea obiectivului gestiunii financiare sau finanţelor întreprinderii.

Stadiul şi formele de dezvoltare ale sistemului financiar naţional sau internaţional influentează natura şi diversitatea instrumentelor, instituţiilor şi mecanismelor care afectează gestiunea financiară. Pe de altă parte, puterea şi orientările fiecarei întreprinderi determină posibilităţile sale de acţiune financiară.

În cadrul gestiunii financiare un loc central îl ocupă analiza financiară, ca activitate de diagnosticare a « stării de sănătate financiară » a întreprinderii, la încheierea exerciţiului contabil.

În sens larg, analiza financiară este un instrument managerial care ajută conducerea întreprinderii să inteleagă trecutul şi prezentul, în vederea fundamentării viitoarelor obiective strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurential.

De asemenea, analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale unor parteneri economici şi financiari-bancari interesaţi în realizarea unor acţiuni de cooperare cu întreprinderea respectivă.

Drept urmare, scopul lucrării fundamentata pe studiul analizei financiar- patrimoniale a S.C. ROBEL TEHNOLOGIES S.R.L., urmăreşte să pună în evidenţă punctele tari şi slabe ale gestiunii financiare şi să ofere elemente de explicitare a cauzelor dificultăţilor posibil existente, dar şi să evalueze capacitatea întreprinderii de a-şi asigura finanţarea dezvoltării şi de a satisface exigenţele acţionarilor săi, cât şi a celorlalţi interesaţi de buna sa funcţionare ( creditori, consumatori, salariaţi).

Lucrarea este structurata in 3 capitole, în care sunt evidenţiate cele mai importante probleme şi noţiuni de analiză financiară.

În primul capitol se prezintă societatea din punct de vedere comercial şi juridic, prin poziţionarea ei pe piaţă şi prin analiza activităţii ultimilor 2 ani.

În al doilea capitol se va analiza echilibrul financiar al întreprinderii – obiectivul fundamental al desfăşurării normale a activităţii – atât din punct de vedere static, evidentiind modalităţile de formare a acestuia la un moment dat, cât şi dinamic, pe baza analizei politicii de investiţii şi de finanţare promovată de întreprindere în decursul perioadei analizate.

CAPITOLUL I

S.C. ROBEL TEHNOLOGIES S.R.L.

1. Informaţii generale privind S.C. ROBEL TEHNOLOGIES S.R.L.

Societatea comercială romano-belgiană Robel Tehnologies S.R.L., cu sediul în Constanta este o societate comercială constituită în baza art. 2, alin. e, din legea 31 din anul 1991 privind societăţile comerciale republicată, fiind un agent economic privat, cu personalitate juridică având capital Belgian şi care a luat fiinţă în anul 1992.

Forma societăţii este cea cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale.

Societatea cu răspundere limitată “Robel Tehnologies“ este înfiinţată de asociaţii:

- Societatea comercială “Gestinov SA”, cu sediul în Belgia, şi

- Georges Frere, cetăţean belgian, cu domiciliul în Belgia.

Capitalul social al firmei este de 6.742.794 mii lei, aportul la acesta fiind realizat astfel :

- 99,9941 % firma Gestinov SA

- 0,0059% Georges Frere.

Durata societăţii este nedeterminată.

Firma îşi desfăşoară activitatea la sediul social al firmei din Constanta, Bdul Dorobanţilor, nr. 669.Societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul Constanta în anul 1992. Aceasta are ca scop producerea de bunuri materiale şi efectuarea de acte şi fapte de comerţ cu respectarea dispoziţiilor legale.

2. Obiectul de activitate

Produce : Electromotoare de mica putere pentru bunurile de larg consum cum ar fi :

- Masini de rasnit cafeaua ;

- mixere de bucatarie;

- storcatoare de fructe .

Obiectul de activitate al societăţii este următorul:

- activităţi de producţie industrială, prin prelucrări mecanice, a unor produse din metal,

comercializarea acestor produse en gros şi en-detaille;

- import-export de produse industriale, de bunuri de larg consum, de bunuri alimentare

şi nealimentare, de uz casnic sau industrial, produse şi materii prime, comercializarea acestora,

en gros sau la preţ cu amănuntul, potrivit dispoziţiilor legale;

Preview document

Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 1
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 2
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 3
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 4
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 5
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 6
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 7
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 8
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 9
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 10
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 11
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 12
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 13
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 14
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 15
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 16
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 17
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 18
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 19
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 20
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 21
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 22
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 23
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 24
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 25
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 26
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 27
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 28
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 29
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 30
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 31
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 32
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 33
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 34
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 35
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 36
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 37
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 38
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 39
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 40
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 41
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 42
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 43
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 44
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 45
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 46
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 47
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 48
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 49
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 50
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 51
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 52
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 53
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 54
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 55
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 56
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 57
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 58
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 59
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 60
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 61
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 62
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 63
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 64
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 65
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 66
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 67
Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Echilibrul Financiar al Intreprinderii pe Exemplul SC Crimat SRL Botoșani

CAPITOLUL 1 APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU FINANCIAR 1.1. APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR Într-o manierǎ generalǎ,...

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

CAPITOLUL1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său 1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt...

Eficienta si Evaluarea Investitiilor pentru Modernizarea Capacitatii de Productie in Cadrul SC Petrom SA Bucuresti

Introducere În practica economică investiţia este privită ca o cheltuială făcută de persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri si...

Continutul Activelor Imobilizate ale Intreprinderii - SC Medas Impex SRL

Capitolul 1 I.1. CONCEPTUL DE ACTIVE IMOBILIZATE SI STRUCTURA LOR Capitalul aflat la dispozitia agentilor economici, care sub aspectul...

Analiza Starii Financiare la SC Azomures SA in Perioada 2007-2009

Capitolul 1 Prezentarea societății Societatea comercială AZOMUREȘ SA a fost înființată în anul 1991 prin preluarea patrimoniului Combinatului de...

Diagnosticul financiar al întreprinderii Boromir Prod SA Buzau

Introducere O economie de piaţă, şi cu atat mai mult una aflată în tranziţie la economia de piaţă, cum este cazul ţării noastre, este într-un...

Analiza Economico-Financiara a Unei Firme

Societatea comerciala ale carei situatii financiare le analizam este o societate pe actiuni, ce are ca obiect de activitate preponderenta, conform...

Analiza Situatiei Financiare la Mond Trans SRL

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC MOND TRANS SRL 1.1 DATE GENERALE Istoricul societăţii Firma MOND TRANS S.R.L. a fost fondată de către MARCU...

Ai nevoie de altceva?