Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3665
Mărime: 67.70KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Conceptul de diagnostic şi rolul acestuia în evaluarea întreprinderii 3

Capitolul 2. Diagnosticul tehnic, juridic si al resurselor umane 5

2.1. Diagnostiului tehnic 5

2.2 Diagnosticul juridic 7

2.3. Diagnosticul resurselor umane 10

Concluzii 14

Bibliografie 15

Extras din document

Capitolul 1. Conceptul de diagnostic şi rolul acestuia în evaluarea întreprinderii

În sens general, conceptul de diagnostic, la nivelul unei întreprinderi, presupune reperarea disfuncţionalităţilor activităţii ei, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor, identificarea cauzelor şi a măsurilor care să conducă la îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare.

În mod particular, prin diagnosticarea unei întreprinderi, în vederea evaluării, se urmăreşte cunoaşterea tuturor laturilor activităţii acesteia, respectiv juridică, tehnică, resurse umane, economico-financiara etc., precum şi a punctelor forte şi punctelor slabe corespunzătoare fiecăreia. Aceasta are ca scop exclusiv evidenţierea parametrilor de operare ai firmei, estimarea performanţelor şi riscurilor activităţii viitoare, orice informaţii care pot orienta judecata evaluatorului în fiecare dintre cele trei abordări prezentate.

În cadrul diagnosticului trebuie să-şi găsească răspuns probleme cum sunt :

• Piaţa pe care opereazăfirma şi poziţia trecutăşi probabilă pe această piaţă;

• Situaţia juridică a firmei şi a proprietăţii evaluate;

• Potenţialul uman şi de management al firmei;

• Infrastructura tehnică pentru susţinerea activităţii de producţie sau servicii;

• Rezultatele obţinute şi probabile ale întreprinderii.

Evaluarea întreprinderii se desfǎşoarǎ în activitǎţi distincte care, dupǎ conţinutul lor, relativ omogen, se pot grupa în trei faze şi opt etape. Cele trei faze sunt: faza întâi – iniţialǎ, faza a doua – realizarea evaluǎrii, iar faza a treia – concluziile .

Fiecǎrei faze prezentate mai sus îi corespunde mai multe etape, funcţie de complexitatea activitǎţilor ce trebuie efectuate, şi anume: faza întâi – cunoaşterea preliminarǎ, pregǎtirea acţiunii; faza a doua – identificarea situaţiilor financiare, diagnosticul de evaluare şi analiza fundamentala, determinarea componentelor fundamentale, evaluarea propriu-zisǎ; faza a treia – elaborarea raportului de evaluare, documentarea lucrǎrilor de evaluare.

Diagnosticul reprezintǎ o etapǎ esenţialǎ în evaluare, calitatea acestuia influenţând în mod hotǎrâtor acest proces.

Noţiunea de diagnostic provine din limba greacǎ unde ,,diagnostikos” înseamnǎ ,,apt de a discerne”, de a delimita cu obiectivitate un subiect oarecare dupǎ manifestǎrile lui El corespunde unei capacitǎţ de analizǎ şi înţtlegere a performanţei.

În cadrul activităţii practice de evaluare a unei firme diagnosticul trebuie să furnizeze informaţiile necesare aprecierii situaţiei trecute şi prezente, care constituie o bază pentru estimarea elementelor şi variabilelor ”cheie” ce trebuie avute în vedere în cazul aplicării diferitelor metode de evaluare. Întrucât evaluarea întreprinderii nu înseamnă o aplicare mecanică a unor tehnici, ci presupune o apreciere profundă a performanţelor firmei, echipa de evaluare trebuie să opereze cu parametri consideraţi normali pentru mediul de activitate al firmei evaluate şi la momentul efectuării evaluării.

Pe baza diagnosticului întreprinderii evaluate se fundamentează scenariile ce stau la baza evaluării în abordarea pe bază de venit.

O problemǎ importantǎ în realizarea diagnosticului o reprezintă asigurarea informaţiilor ce vor fi analizate. În acest sens, se pune accent pe necesitatea ca evaluatorul să verifice acurateţea şi credibilitatea surselor de informaţii, iar judecata finală a valorii (reconcilierea valorilor obţinute) să includă acest aspect important prin intermediul unei analize a gradului de credibilitate şi relevanţă al tuturor informaţiilor care au stat la baza aplicării fiecărei metode.

Bibliografie

Bucǎtaru Dimitru - Evaluare în economia de piaţǎ, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012;

Bucǎtaru Dumitru - Evaluarea întreprinderii, Editura Tipo Moldova, Iaşi;

ROBU, V. s.a - Evaluarea intreprinderii; Bibilioteca digitala;

Preview document

Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 1
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 2
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 3
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 4
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 5
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 6
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 7
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 8
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 9
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 10
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 11
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 12
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 13
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 14
Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul tehnic, juridic si al resurselor umane.docx

Alții au mai descărcat și

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

INTRODUCERE Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc...

Evaluarea Financiara si Evaluarea Mixta a Intreprinderii

Introducere Lucrarea de fata se intituleaza “Evaluarea financiara si evaluarea mixta a intreprinderii” si contine 4 capitole, avand la baza, asa...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Diagnostic și Evaluare

CAPITOLUL 1 IDENTIFICAREA PROBLEMEI 1.1. Identificarea întreprinderii evaluate Obiectivul prezentei lucrări este evaluarea firmei SC AGRIDAS...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Analiza Financiara - SC Steaua de Mare SA

INTRODUCERE În conditiile în care România se afla înt-un îndelungat proces de trecere spre economia de piata, turismul face parte din acele ramuri...

Studiu de fezabilitate privind achiziționarea de utilaje și mașini agricole

Sinteza a studiului de fezabilitate Societatea SC ALFA SRL are ca domeniu principal de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor...

Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL

INTRODUCERE 1. Rolul şi obiectivele diagnosticului Diagnosticul reprezintă una dintre etapele majore ale managementului strategic al...

Implementarea sistemului de management al calității în cadrul SC Duplex SA

INTRODUCERE Încă din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat să îmbunătăţescă, să cotecteze ceea ce este greşit şi să modifice ceea ce nu se...

Evaluarea Companiei SC OMV Petrom SA

Rezumat Acest proiect dezvolta un subiect de a carui aplicare depinde atingerea performantelor in rezultatele oricarei companii. Garantarea...

Raport de evaluare a întreprinderii SC Top Construct SA

CAPITOLUL I - GENERALITĂŢI I.1. CERTIFICARE -Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; -Analizele, opiniile si...

Evaluarea unui proiect de investiții la Transgaz SA

Transgaz S.A. Prezentarea generală a societăţii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a fost înființată în aprilie...

Ai nevoie de altceva?