Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6283
Mărime: 125.60KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
In cadrul Universitati din Targoviste, la Facultatea de Stiinte Economice

Cuprins

Introducere.pag 3

Capitolul 1. Dubla impunere:.pag 3

1.1. Definiţie.pag 3

1.2. Formele dublei impuneri.pag 4

1.3. Formele dublei impuneri juridice internaţionale; criterii de impunere.pag 5

1.4. Efectele dublei impuneri asupra relaţiilor economice.pag 7

Capitolul 2. Modalităţii de evitare a dublei impuneri:.pag 8

2.1.Necesitatea evitării dublei impunei pentru dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale.pag 8

2.2. Metode unilaterale de evitare a dublei impuneri juridice internaţionale.pag 9

2.3. Convenţii pentru evitarea dublei impuneri.pag 10

Capitolul 3. Studiu de caz:.pag 10

3.1. Metode de evitare a dublei impuneri juridice internaţionale: România – Republica Italia.pag 10

3.1.1 Raporturile economice dintre România şi Republica Italia.pag 14

3.1.2. Evoluţia schimburilor comerciale bilaterale.pag 14

3.1.3. Structura schimburilor de mărfuri în 2008.pag 15

3.1.4. Aplicaţie.pag 17

Concluzii.pag 20

Bibliografie.pag 21

Extras din document

INTRODUCERE

Ca urmare a dezvoltării şi perfecţionării mijloacelor de producţie şi a tehnologiilor, adâncirii diviziunii sociale a muncii, lărgirii pieţei, amplificării schimburilor de mărfuri intermediate de bani dincolo de graniţele statului, extinderea şi diversificarea tranzacţiilor cu efecte comerciale şi hârtii de valoare, apar tot mai frecvent situaţii în care acelaşi individ se află în legatură politică, economică sau socială faţă de două sau mai multe state.

În condiţiile economiei contemporane, circulaţia liberă a capitalurilor este o realitate, iar numeroase persoane fizice şi juridice desfasoară activităţi diverse, din care obţin venituri sau deţin averi în mai multe ţări, astfel încât se vorbeşte tot mai des despre dubla impunere fiscală internaţională, atât în discuţiile cu partenerii externi, cât şi în cele purtate cu organele administraţiei fiscale (mai ales cu ocazia derulării unui proces de inspecţie fiscală). Datorită acestei realitaţi, a devenit o necesitate, pentru amplificarea cooperării economice şi financiare internaţionale, stabilirea autorităţii publice competente să procedeze la impunerea veniturilor realizate şi a averilor deţinute de persoane fizice şi juridice în alte ţări, decât cea căreia îi aparţin, astfel încât să se evite dubla impunere fiscala.

Subiectul „dubla impunere internaţionala” se constituie într-o materie de studiu academic şi practic aparte în cadrul disciplinei dreptului fiscal internaţional, iar principiile, tehnicile şi metodele specifice evitării dublei impuneri, precum şi doctrina şi jurisprudenţa complexe create în special de-a lungul ultimului deceniu sunt susceptibile unor analize detaliate, cu atât mai mult cu cât România a devenit membru al OECD (Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare) din momentul aderării sale la Uniunea Europeană.

Capitolul 1. DUBLA IMPUNERE

1.1. Definiţie

Amplificarea relaţiilor economice, financiare şi de credit dintre statele lumii, ca o caracteristică a economiei mondiale, impune şi o bună cunoaştere atât a practicilor fiscale ale fiecărui stat cât şi a reglementărilor existente pe plan internaţional.

Ca urmare a mobilităţii transfrontaliere contemporane a persoanelor şi a capitalurilor, apare frecvent fenomenul dublei impuneri internaţionale.

Dubla impunere fiscală internaţională poate apărea numai în cazul impozitelor directe, respectiv al impozitelor pe venit şi al celor pe avere, deoarece pentru mărfurile şi serviciile cumpărate de cetaţenii unei ţări din altă ţară, ei nu mai plătesc în ţara lor impozite indirecte similare cu cele incluse în preţul de cumpărare al mărfurilor sau serviciilor respective. O astfel de impunere se poate manifesta doar în cazul în care rezidenţii unei ţări realizează venituri sau deţin proprietăţi în alte ţări. Căci, în cazul extrem al perceperii unor impozite o singură dată, dar de două sau mai multe autorităţi fiscale juxtapuse din aceaşi ţară, dubla sau multipla impunere este o realitate, dar aceasta nu este considerată în teoria finanţelor publice o dublă, triplă sau multiplă impunere juridica, ci una de natură economică, care se concretizează în creşterea presiunii fiscale medii suportate de contribuabil în propria ţară.

Într-o definiţie mai completă şi de largă accepţiune în doctrina fiscală, dubla impunere reprezintă taxe duble sau multiple prelevate de mai multe autorităţi fiscale din ţări diferite sau rezultate dintr-o acumulare de impozite sau taxe (spre exemplu, impozitul pe maşini şi taxa auto) pentru aceeaşi perioadă de timp.

Spitz B. considera că „dubla (multipla) impunere internaţională se produce atunci când autorităţile fiscale a două sau mai multe state încasează concomitent impozite având aceeaşi incidenţă, în asemenea mod încât o persoană susportă o obligaţie fiscală mai grea decât dacă ar fi fost supusă unei singure autorităţi fiscale”.

Întrucât fiecare stat are dreptul de a institui impozite, iar modul de aşezare şi percepere este de competenţa puterii legislative a statului respectiv, pot fi întâlnite situaţii în care un venit sau o avere să facă obiectul impunerii atât în statul sursă ( unde se realizează venitul sau se afla averea), cât şi în statul de rezidenţă (unde subiectul are domiciliul fiscal). Aceste situaţi conduc la apariţia fenomenului cunoscut sub numele de dublă impunere.

1.2. Formele dublei impunerii

Dubla impunere trebuie să fie examinată prin prisma particularităţilor politicii fiscale şi a modalităţilor de impunere folosite de către diferite ţări.

Dubla impunere poate îmbrăca două forme:

a. dubla impunere economică – constă în impunerea, în cadrul unui stat, a aceluiaşi venit sau a aceleiaşi averi la doua sau mai multe impozite. Acastă formă a dublei impuneri poate fi întâlnită atât în cazul impozitelor directe, cât şi în cazul impozitelor indirecte

b. dubla impunere juridică internaţională – constă în impunerea a aceleiaşi materii impozabile, aparţinând aceluiaş contribuabil, pentru aceeaşi perioadă de timp, de două ori în state diferite. Aceasta poate aparea numai in cazul impozitelor directe, respective a impozitelor pe venit si a cello pe avere.

Dubla impunere juridică internaţională prin impozitarea repetată a veniturilor realizate, constituie un obstacol în dezvoltarea relaţiilor economice dintre state diminuând veniturile operatorilor internaţionali şi interesul acestora pentru efectuarea de investiţii în străinătate.

Preview document

Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 1
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 2
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 3
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 4
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 5
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 6
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 7
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 8
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 9
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 10
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 11
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 12
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 13
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 14
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 15
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 16
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 17
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 18
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 19
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 20
Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Dubla Impunere - Studiu de Caz Privind Metodele de Evitare a Dublei Impuneri.doc

Alții au mai descărcat și

Dubla Impunere Internationala

Ca urmare a dezvoltarii si perfectionarii mijloacelor de productie si a tehnologiilor, adancirea diviziunii sociale a muncii, largirii pietei,...

Dubla Impunere Fiscală

INTRODUCERE Dubla impunere reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale,...

Evoluția Presiunii Fiscale în România și Implicațiile Acesteia

CAPITOLUL I PRESIUNEA FISCALĂ 1.1. Acepțiuni ale conceptului de presiune fiscală În literatura de specialitate există diverse puncte de vedere...

Evitarea dublei impuneri la firmele multinaționale

INTRODUCERE Activităţile economice considerate atât la nivel naţional cât şi mondial sau global prezintă o realitate extrem de complexă şi...

Dubla Impunere Internationala

In urma dezvoltarii si perfectionarii mijloacelor de productie si a tehnologiilor, adancirea diviziunii sociale a muncii, largirii pietei,...

Medalitati de Evitare și Corectare a Dublei Impuneri

CAPITOLUL 1 DUBLA IMPUNERE INTERNAŢIONALĂ 1.1.Apariţia şi formele dublei impuneri internaţionale Economia de piata determină obţinerea de...

Convenții de evitare a dublei impuneri România-Luxemburg

Introducere Sistemul fiscal este un produs al gândirii, deciziei şi acţiunii factorului uman, creat iniţial pentru a răspunde unor obiective...

Dubla impunere

Dubla Impunere In condiţiile economice de astăzi circulaţia liberă a capitalurilor este o realitate, astfel că numeroase persoane fizice şi...

Te-ar putea interesa și

Contribuția impozitelor directe la formarea bugetului administrației centrale de stat

CAPITOLUL I IMPOZITELE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. DEFINIREA ŞI CARACTERIZAREA IMPOZITELOR 1.1.1. CONTRIBUŢIA ŞI ROLUL IMPOZITELOR ÎN ECONOMIA...

Dubla Impunere Fiscală

INTRODUCERE Dubla impunere reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale,...

Evitarea dublei impuneri juridice internaționale

Introducere Prezenta temă de cercetare este determinată de amplificarea fenomenului dublei impuneri şi necesitatea eliminării acestuia în vederea...

Ai nevoie de altceva?